Føje en tabel til en slide

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil føje en tabel til præsentationen PowerPoint, har du muligheder. Du kan oprette og formatere en tabel i PowerPoint, kopiere og indsætte en tabel fra Word, kopiere og indsætte en gruppe af celler fra Excel eller indsætte et Excel regneark i præsentationen PowerPoint.

Det er ikke muligt at konvertere tekst på et dias i en tabel. Indsætte tabellen først og derefter føje tekst til den. Dette er min forslag

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Vælg Tabel under fanen Indsæt.

  Viser indstillingen Tabel under fanen Indsæt på båndet i PowerPoint

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Indsæt tabel:

  • Brug musen til at markere det ønskede antal rækker og kolonner.

  • Vælg Indsæt tabel, og angiv derefter et tal på listerne Antal kolonner og Antal rækker.

   Viser dialogboksen Indsæt tabel i PowerPoint

  Bemærk!: Hvis du bruger PowerPoint Online, kan du kun indsætte en tabel ved at bruge musen til at vælge det ønskede antal rækker og kolonner.

 4. Hvis du vil tilføje tekst i tabelcellerne, skal du klikke på en celle og derefter skrive teksten. Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

  Tip!: 

  • Du kan hurtigt indsætte en ny række i slutningen af tabellen ved at klikke i den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

  • Hvis du vil tilføje rækker eller kolonner, skal du højreklikke på Indsæt på miniværktøjslinjen og vælge, hvor du vil indsætte rækken eller kolonnen.

  • Hvis du vil slette rækker eller kolonner, skal du højreklikke på Slet på miniværktøjslinjen og vælge, hvad du gerne vil slette.

Øverst på siden

 1. I Word skal du klikke på den tabel, du vil kopiere, og derefter gå til Layout > Markér > Vælg tabel.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 3. Vælg den slide i din PowerPoint-præsentation, som du vil kopiere tabellen til, og klik derefter på Sæt ind under fanen Startside i gruppen Udklipsholder.

Tip!: Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra præsentationen i et regneark eller et dokument fra PowerPoint-præsentationen til et Excel-regneark eller et Word-dokument.

Øverst på siden

 1. Hvis du vil kopiere en gruppe celler fra et Excel-regneark, skal du klikke i den øverste celle til venstre i den gruppe, du vil kopiere, og derefter trække for at markere de ønskede rækker og kolonner.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 3. Vælg den slide i din PowerPoint-præsentation, som du vil kopiere gruppen med celler til, og klik derefter på Sæt ind under fanen Startside i gruppen Udklipsholder.

Tip!: Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra præsentationen i et regneark eller et dokument fra PowerPoint-præsentationen til et Excel-regneark eller et Word-dokument.

Øverst på siden

Bemærk!: Dette kan gøres i PowerPoint Online.

Når du indsætter et Excel-regneark i din præsentation, bliver det et integreret OLE-objekt. Hvis du ændrer tema (farver, skrifttyper og effekter) i din præsentation, opdaterer temaet ikke det regneark, du har indsat fra Excel. Du kan også ikke redigere tabellen ved hjælp af indstillinger i PowerPoint.

 1. Markér den slide, hvor du vil indsætte et Excel-regneark.

 2. Gå til Indsæt > Tabel, og vælg derefter Excel-regneark.

 3. Hvis du vil indsætte tekst i en tabelcelle, skal du klikke på cellen og derefter skrive teksten.

  Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

  Tip!: Du kan redigere Excel-regnearket ved at dobbeltklikke på tabellen, når du har fjernet markeringen af det.

Når du føjer en tabel til din præsentation, kan du bruge Tabelværktøjer i PowerPoint til at foretage formatering, typografi eller andre typer ændringer i tabellen. Hvis du vil lære at redigere, hvad du har føjet til din PowerPoint-præsentation, skal du se ændre udseendet af en tabel.

Øverst på siden

Se også

Tilføj eller slet rækker og kolonner i tabeller

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  Billede af fanen Indsæt

 3. Gør et af følgende:

  • Flyt markøren for at markere det antal rækker og kolonner, du skal bruge, og klik derefter.

  • Klik på Indsæt tabel, og angiv derefter et tal på listerne Antal kolonner og Antal rækker.

 4. Hvis du vil indsætte tekst i tabelceller, skal du klikke på en celle og derefter skrive teksten.

  Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

Du kan indsætte en række i slutningen af en tabel ved at klikke på den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

Bemærk!: Vil du konvertere eksisterende tekst til en tabel, skal du først føje en tabel til sliden og derefter kopiere teksten til tabelcellerne.

Øverst på siden

 1. Klik på den tabel, du vil kopiere.

 2. Placer markøren på de fleste udvendige kant i tabellen (men ikke på prikkerne), og når markøren bliver til en Firdobbelt pil , tryk på CTRL + C.

 3. Flyt til den slide, hvor du vil tilføje tabellen, og tryk derefter på Ctrl+V.

  Bemærkninger!: 

  • Før du indsætter tabellen på sliden, skal du sørge for at have klikket på selve sliden og ikke på en pladsholder med et punkttegn for at tilføje tekst.

  • Du kan også duplikere en hel slide. Du kan finde flere oplysninger i Dupliker slides i en præsentation.

Øverst på siden

Du kan ikke kopiere formateringen af en tabel direkte til en anden eksisterende tabel. Du kan dog kopiere tabellen og erstatte celledataene.

 1. Klik på tabellen med den formatering, du vil kopiere.

 2. Placer markøren på de fleste udvendige kant i tabellen (men ikke på prikkerne), og når markøren bliver til en Firdobbelt pil , tryk på CTRL + C.

 3. Flyt til sliden, der indeholder den tabel, du vil kopiere formateringen til, og tryk derefter på Ctrl+V.

  Bemærk!: Før du indsætter tabellen på sliden, skal du sørge for at have klikket på selve sliden og ikke på en pladsholder med et punkttegn for at tilføje tekst.

 4. Ret antallet af rækker og kolonner i den nye tabel, så det svarer til antallet af rækker og kolonner i den eksisterende tabel.

 5. Markér alle cellerne i den eksisterende tabel, og tryk derefter trykke på Ctrl+C.

 6. Klik i den øverste venstre celle i den nye tabel, og tryk derefter på Ctrl+V.

Øverst på siden

 1. Gør et af følgende:

  • Vil du kopiere en tabel fra et Office Excel 2007-regneark, skal du klikke på øverste venstre celle i den tabel, du vil kopiere, og derefter trække for at markere tabellen.

  • Hvis du vil kopiere en tabel fra et Office Word 2007-dokument, skal du klikke på den tabel, som du vil kopiere, og derefter gå til gruppen Tabel under fanen Layout i Tabelværktøjer og klikke på pilen ved siden af Vælg og derefter klikke på Vælg tabel.

   Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Billede af bånd i gruppen Udklipsholder

 3. Vælg den slide i din Office PowerPoint 2007-præsentation, som du vil kopiere tabellen til, og klik derefter på Sæt ind under fanen Hjem.

Bemærk!: Før du indsætter tabellen på sliden, skal du sørge for at have klikket på selve sliden og ikke på en pladsholder med et punkttegn for at tilføje tekst.

Tip!: Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra præsentationen til et regneark eller et dokument.

Øverst på siden

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Tegn tabel.

  Billede af fanen Indsæt

  Markøren ændres til en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller .

 3. Når du vil definere de yderste tabelgrænser, skal du trække diagonalt til den ønskede størrelse.

 4. Klik på Tegn tabel i gruppen Tegn kanter for at oprette kolonner og rækker grænserne, under Tabelværktøjer under fanen Design, og derefter bruge blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller tegn grænserne kolonner og rækker, du vil i den tabel, men ikke på tabelkanterne.

  Fanen Design under Tabelværktøjer

  Tegne en tabel

 5. Når du er færdig med at tegne tabellen, skal du trykke på ESC.

Øverst på siden

Du kan oprette en ny tabel i Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007, eller du kan kopiere og indsætte en eksisterende tabel fra Office Excel 2007 eller Office Word 2007 til din præsentation.

Når du indsætter en ny Office Excel 2007-tabel i præsentationen, kan du nyde godt af funktionerne i Excel-tabeller. Men hvis du ændrer tema i præsentationen, opdateres det tema, der er anvendt til tabellen, ikke, fordi tabellen er et OLE-Integreret objekt. Det er desuden ikke muligt at redigere tabellen ved hjælp af indstillingerne i Office PowerPoint 2007.

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Excel-regneark.

  Billede af fanen Indsæt

 3. Hvis du vil indsætte tekst i en tabelcelle, skal du klikke på cellen og derefter skrive teksten.

  Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

Hvis du vil redigere Excel-tabellen, når du har klikket uden for den, skal du dobbeltklikke på tabellen.

Du kan finde flere oplysninger om integrering af indhold, herunder Office Excel 2007-tabeller, i en Office PowerPoint 2007-slide, i Opret, rediger eller slet et OLE-objekt.

Øverst på siden

 1. Klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter under fanen Design under Tabelværktøjer, eller tryk på og hold Skift nede, mens tegneværktøjet er aktivt.

  Fanen Design under Tabelværktøjer

  Markøren ændres til et viskelæder Viskelæder, der bruges til sletning af tabeller .

 2. Klik på den streg, du vil slette.

 3. Når du er færdig med at slette streger, skal du klikke uden for tabellen.

Øverst på siden

En tabeltypografi (eller hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, der er afledt af temafarver i præsentationen. Alle tabeller, du tilføjer, får automatisk tildelt en tabeltypografi. Miniaturer af tabeltypografier vises i galleriet Hurtige typografier i gruppen Tabeltypografier. Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

 1. Klik på den tabel, du vil anvende en ny eller anden tabeltypografi på.

 2. Klik på den tabeltypografi, du vil i gruppen Tabeltypografier under fanen Design under Tabelværktøjer. For at se flere tabeltypografier skal du klikke på den flere knappen Knapflade .

  Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil fjerne en tabeltypografi, under Tabelværktøjer under fanen Design i gruppen Tabeltypografier, skal du klikke på den flere knappen Knapflade , og klik derefter på Ryd tabel.

  • Hvis du vil redigere din tabel ved hjælp af en tidligere version af PowerPoint, når du har klikket på flere knappen Knapflade , gælder ikke nogen af typografierne under Passer bedst til dokumentet, med undtagelse af de første to til venstre (ingen typografi, ingen Gitter, og ingen typografien tabelgitter ). De fleste typografier under Passer bedst til dokument bevirker, at tabellen konverteres til et billede, når du gemmer præsentationen som en fil i en tidligere version af PowerPoint.

  • Du kan også ændre tabellens disposition eller kant eller føje fyld eller en effekt til tabellens celler.

  • Tekst i tabeller vises ikke under fanen Disposition (i ruden yderst til venstre i programvinduet i Normal visning). Kun tekst i pladsholdere vises under fanen Disposition.

Du kan ændre udseendet af teksten i tabelcellerne eller i hele tabellen ved at vælge indstillingerne i gruppen Skrifttype under fanen Hjem eller indstillingerne under fanen Design i gruppen WordArt-typografier under Tabelværktøjer.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×