Føje en indledende hilsen til en meddelelse

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Kommunikation via e-mail har udviklet sin egen stil, der bliver mere og mere uformel. Og denne form for kommunikation kan være meget anderledes end håndskrevne eller trykte breve, især forretningsbreve. Det er ikke altid nødvendigt eller forventeligt at indsætte en indledende hilsen i e-mail. Du kan dog medtage en traditionel indledende hilsen efter behov. Indledningen med Kære og betegnelser som hr. og fru kan indsættes i enhver meddelelsestekst.

På den anden side vil du måske hellere bruge indledende hilsener, der ikke har direkte modstykker i e-mail. Skal modtagerne kunne se, hvad meddelelsen drejer sig om, før de åbner den? Vil du automatisk indsætte en afslutning i meddelelserne? Du vil måske gerne bruge traditionelle brevhilsener og formateringer i e-mails. Hvis det er tilfældet, kan du måske finde hjælp i nedenstående afsnit.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje indledende tekst i feltet emne

Oprette og medtage en signatur i udgående meddelelser

Oprette en håndskrevet signatur til meddelelser

Bruge en brevskabelon i en Outlook-meddelelse

Tilføje indledende tekst i feltet emne

Du kan føje indledende tekst til feltet Emne i en meddelelse. Denne tekst er generelt set synlig i modtagerens Indbakke, før meddelelsen åbnes, så modtageren får en idé om, hvad meddelelsen vedrører. Når du opretter en ny meddelelse, kan du skrive de ønskede oplysninger i feltet Emne.

 • Åbn en ny meddelelse i Microsoft Outlook, og skriv den ønskede tekst i feltet Emne.

  Jeg har ikke en emnefelt i mine meddelelser

  Medmindre afsenderne anvender en brugerdefineret meddelelsesformular til deres e-mails, bør du kunne se feltet Emne i meddelelserne. Hvis du ikke kan se et fuldkomment brevhoved øverst i de meddelelser, du modtager, har du måske ændret standardindstillingen for brevhoveder.

  Ændre indstillingen for meddelelsens brevhoved

  • Klik på Andre handlinger i gruppen Handlinger under fanen Meddelelse i en meddelelse, du har modtaget, og klik derefter på Brevhoved. Det slår indstillingen til og fra.

   Bemærk: Kommandoen Brevhoved påvirker alle meddelelserne i din Indbakke.

  Bemærk: Hvis du modtager en meddelelse uden linjen Emne, kan du, når du besvarer eller videresender meddelelsen, skrive et mene i feltet Emne, hvis du ønsker det. Hvis du lader feltet Emne stå tomt, når du besvarer eller videresender meddelelsen, indeholder feltet Emne kun henholdsvis teksten SV: eller VS:.

Toppen af siden

Oprette og medtage en signatur i udgående meddelelser

Du kan oprette personligt tilpassede signaturer til dine mails, der består af tekst, dit elektroniske visitkort, et firmalogo eller andre billeder.

Du kan oprette lige så mange signaturer, du har brug for. Du kan også konfigurere Microsoft Office Outlook, så der automatisk tilføjes en signatur i udgående meddelelser, eller du kan tilføje en signatur manuelt, når du har brug for det.

Trin 1: Oprette en signatur

Trin 2: Indsætte en signatur i en meddelelse

Trin 1: Oprette en signatur

 1. Menuen Signatur Klik på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og klik derefter på Signaturer.

 2. Klik på Ny under fanen RSS-abonnementer.

 3. Skriv et navn til signaturen, og klik derefter på OK.

 4. Skriv den tekst, du vil medtage i signaturen, i boksen Rediger signatur.

  Starte en ny signatur

 5. Du kan formatere teksten ved at markere teksten og derefter bruge typografi- og formateringsknapperne til at vælge de ønskede indstillinger.

  Bemærkninger: 

  Mere om forskellige meddelelsesformater

  Microsoft Office Outlook 2007 understøtter tre meddelelsesformater:

  • Almindelig tekst     Dette er et format, som understøttes af alle e-mail-programmer. Du kan konfigurere Outlook til kun at åbne meddelelser i almindeligt tekstformat. Formatet Almindelig tekst understøtter dog ikke fed, kursiv eller farvede skrifttyper samt anden tekstformatering. Det understøtter heller ikke billeder, der vises direkte i meddelelsesteksten, selvom billederne kan medtages som vedhæftede filer.

  • RTF (Rich Text Format)     Du kan bruge RTF-format, når du sender meddelelser internt i en virksomhed, som bruger Microsoft Exchange Server. Det kan dog ikke anbefales at bruge HTML-formatet. RTF understøtter tekstformatering, herunder punkttegn, justering og sammenkædede objekter. Som standard konverterer Outlook automatisk RTF-formaterede meddelelser til HTML, når du sender dem til en internetmodtager, så meddelelsesformateringen bevares, og vedhæftede filer modtages. Outlook formaterer også automatisk mødeindkaldelser og opgaveanmodninger og meddelelser med responsknapper, så disse emner kan sendes intakt på tværs af internettet til andre Outlook-brugere, uanset meddelelsens standardformat. Hvis meddelelsen er en opgave eller en mødeindkaldelse, vil Outlook automatisk konvertere den til internetkalenderformat, et almindeligt format til kalenderelementer, der sendes via internettet, så andre e-mail-programmer kan understøtte den.

  • HTML     Dette er standardmeddelelsesformatet i Outlook. Det er også det bedste format at bruge, når du vil oprette meddelelser, der skal ligne traditionelle dokumenter, med forskellige skrifttyper, farver og punktlister. Når du vælger en af de indstillinger, der giver mulighed for at bruge formatering (HTML eller RTF), sendes meddelelsen som standard i HTML-format. Så når du bruger HTML, ved du, at det, du sender, er det, modtageren vil se.

   Bemærk: Når du besvarer en meddelelse, bevares den oprindelige meddelelses format i Outlook. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Læs alle standard-e-mails som almindelig tekst, formateres dit svar som almindelig tekst. Du kan også klikke på oplysningspanelet, ændre meddelelsesformatet til HTML eller RTF og derefter svare. Hvis du ændrer meddelelsesformatet, formateres svaret med det valgte format.

   Du kan finde oplysninger om ændring af meddelelsesformater ændre meddelelsesformatet til HTML, RTF-format eller almindeligt tekstformat.

 6. Hvis du vil tilføje andre elementer end tekst, skal du placere markøren der, hvor elementet skal vises, og benytte en af følgende fremgangsmåder:

Indstillinger

Sådan gør du

Noter

Sådan tilføjes et elektronisk visitkort

Klik på Visitkort, og klik på en kontaktperson på listen Arkiveret som. Klik derefter på OK.

Hvis du bare føjer visitkortet til en signatur, kan du hurtigt og nemt medtage de ønskede specifikke kontaktoplysninger.

Sådan tilføjes et hyperlink

Klik på knappen Indsæt hyperlink, gå til et hyperlink, klik for at markere det, og klik derefter på OK.

Sådan tilføjes et billede

Klik på knappen Billede, gå til et billede, klik for at markere det, og klik derefter på OK.

De almindelige billedfilformater til billeder omfatter: .bmp, .gif, .jpg og .png.

Oplysninger om, hvordan du tilføjer et billede af din håndskrevne signatur, finder du under

 1. Når du har oprettet signaturen, skal du klikke på OK.

  Bemærk: Den signatur, du lige har oprettet eller redigeret, vises ikke i den aktuelt åbne meddelelse. Du skal indsætte den i meddelelsen. Flere oplysninger finder du under "Trin 2: Indsætte en signatur i en meddelelse".

Trin 2: Indsætte en signatur i en meddelelse

Du kan angive, at der automatisk skal føjes en signatur til udgående meddelelser, eller du kan indsætte en signatur manuelt, når det er nødvendigt.

Bemærk: Du kan kun indsætte én signatur pr. e-mail. Du kan ikke medtage flere signaturer. Hvis du vil medtage flere oplysninger, skal du oprette én signatur med alle oplysningerne og derefter gemme den under et nyt navn.

 • Indsætte en signatur automatisk

  1. Menuen Signatur Klik på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og klik derefter på Signaturer.

  2. Klik på en mailkonto, som signaturen skal knyttes til, på listen E-mail-konto under Vælg standardsignatur.

  3. Markér den signatur, du vil medtage, på listen Nye meddelelser.

   Medtag signatur i nye meddelelser

  4. Hvis en signatur skal medtages i svar på meddelelser og i videresendte meddelelser, skal du vælge signaturen på listen Svar/videresendelser. Hvis ikke, skal du vælge ingen.

  5. Klik på OK.

 • Indsætte en signatur manuelt

  1. Indsæt en signatur Åbn en ny meddelelse, klik på fanen Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og klik derefter på den ønskede signatur.

Toppen af siden

Oprette en signatur

Hvis du vil sende din håndskrevne signatur i dine e-mails, skal du føje et billede af den håndskrevne tekst til en Outlook-e-mail-signatur.

Metoder til at gengive en håndskreven signatur som et billede omfatter at:

 • Scanne signaturen

 • Tage et digitalt billede af signaturen

Når billedet er gengivet, skal du gemme det i et af de almindelige billedfilformater, f.eks. .bmp, .gif, .jpg eller .png.

Bemærk: Hvis du vil bruge en håndskrevet signatur, der er oprettet på en Tablet PC, skal du se oprette en håndskrevet signatur på Tablet PC.

Oprette signaturen

 1. Menuen Signatur Klik på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og klik derefter på Signaturer.

 2. Klik på Ny under fanen RSS-abonnementer.

  Tip: Du kan også føje billedet af din håndskrevne signatur til en eksisterende e-mail-signatur. Klik på den signatur, du vil ændre, placer markøren på det sted, hvor du vil tilføje den håndskrevne signatur, og følg derefter trin 4 til 7.

 3. Skriv et navn til signaturen, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Indsæt billede i afsnittet Rediger signatur.

 5. Naviger til billedfilen med den håndskrevne signatur, klik for at markere den, og klik derefter på Indsæt.

 6. Hvis du vælger, kan du tilføje andre elementer, som tekst, din Elektronisk visitkort eller andre billeder. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af signaturer, under "oprette og medtage en signatur i udgående meddelelser" i ovenstående afsnit.

 7. Når du har oprettet signaturen, skal du klikke på OK.

Bemærk: Den signatur, du lige har oprettet eller redigeret vises ikke i den åbne meddelelsen. det skal indsættes i meddelelsen. Kan finde flere oplysninger under "trin 2: indsætte en signatur i meddelelsen" i ovenstående afsnit.

Toppen af siden

Bruge en brevskabelon i en Outlook-meddelelse

Hvis du vil oprette en e-mail-meddelelse med en mere traditionelt arbejde (eller anden) type formatering, kan du skrive det dig selv eller bruge en skabelon. Microsoft Office Word 2007 indeholder mange business og personlige bogstav skabeloner, der dækker en lang række virksomheder, formål, begivenheder, dagsordener og opgaver. Klik på filer > Ny i Word, søge efter bogstav, og klik derefter for at hente den ønskede skabelon.

Når du har udvalgt og hentet en skabelon, skal du bare klikke og indsætte den i en Outlook-meddelelse og tilpasse den efter behov.

Word-forretningsbrevskabelon

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×