Føje en figur til SmartArt-grafik

Hvis du ikke forsøger at føje figurer til en SmartArt-grafik, kan følgende links være nyttige:

Du kan føje figurer til din SmartArt-grafik enten fra SmartArt-grafikken eller fra tekstruden. Afhængig af typen af layout for SmartArt-grafik, du bruger, kan du muligvis ikke bruge visse af kommandoerne beskrevet herunder. Visse layout for SmartArt-grafik har grænser for antallet af niveauer, du kan have, eller begrænsninger for, hvor mange figurer SmartArt-grafikken kan indeholde. Layoutet Grundlæggende matrix er f.eks. begrænset til fire figurer, og du kan ikke føje flere figurer til det. Hvis du forsøger at føje flere figurer til et layout for SmartArt-grafik, der allerede indeholder det maksimale antal figurer, eller hvis du forsøger at oprette en figur på et niveau, som SmartArt-grafikken ikke understøtter, vises figuren og enhver tekst, du har føjet til dens punkttegn i tekstruden, ikke. Figurer, der ikke vises i din SmartArt-grafik, vises stadig i tekstruden, mens deres punkttegn er markeret med et rødt X Figur vises ikke . Hvis du senere ændrer din SmartArt-grafik til et layout, der kan indeholde flere figurer, vises disse skjulte figurer igen. Se Hvilke layouts for SmartArt-grafik kan indeholde ubegrænsede figurer?.

Tilføj en figur fra SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en figur til.

 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.

 3. Klik på fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjer, fanen Design

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har valgt en SmartArt-grafik.

 4. I gruppen Opret grafik skal du klikke på pilen under Tilføj figur og herefter gøre ét af følgende for at vælge en placering til den nye figur:

  Billede af gruppen Opret grafik

  • Hvis du vil indsætte en figur på samme niveau som den markerede figur men efter figuren, skal du klikke på Tilføj figur efter.

  • Hvis du vil indsætte en figur på samme niveau som den markerede figur men før figuren, skal du klikke på Tilføj figur før.

  • Hvis du vil indsætte en figur ét niveau over den markerede figur, skal du klikke på Tilføj figur over.

   Den nye figur indtager den markerede figurs plads, og den markerede figur og alle figurerne under den rykkes alle ét niveau ned.

  • Hvis du vil indsætte en figur ét niveau under den markerede figur, skal du klikke på Tilføj figur under.

   Den nye figur tilføjes efter andre figurer på samme niveau.

Bemærk: 

 • Hvis du hurtigt vil tilføje en figur, der svarer til dem i din SmartArt-grafik, skal du klikke på Tilføj figur i stedet for pilen under Tilføj figur i trin 4 herover.

 • Hvis du klikker på Tilføj figur uden at have markeret en figur, tilføjes en figur enten efter figurerne på øverste niveau eller under en figur på øverste niveau for at holde din SmartArt-grafik balanceret.

 • Figuren Tilføj assistent er kun tilgængelig, hvis du har valgt et layout for organisationsdiagram.

Tilføj en figur fra tekstruden

Tilføj en figur før en eksisterende figur

 1. I tekstruden skal du anbringe markøren i begyndelsen af teksten, hvor du vil tilføje en figur.

 2. Skriv din tekst, og tryk derefter på ENTER.

Tilføj en figur efter en eksisterende figur

 1. I tekstruden skal du anbringe markøren i slutningen af teksten, hvor du vil tilføje en figur.

 2. Tryk på ENTER, og skriv derefter din tekst.

Bemærk: 

 • Hvis du vil rykke den nye figur ind, skal du trykke på TAB inde i tekstruden. Hvis du vil rykke figuren ud, skal du trykke på SHIFT + TAB.

 • Hvis du markerer en figur, der forbinder eller sammenkæder andre figurer, såsom en streg eller en pil, og derefter klikker på Tilføj figur, tilføjes både forbindelsesfiguren og figuren ved siden af den — hvilkes således bibeholder balancen i layoutdesignet. Hvis du kun vil indsætte en forbindelsesfigur, skal du føje en streg eller anden figur til din SmartArt-grafik.

 • Hvis du vil indsætte en figur, der adskiller sig fra alle figurer, der i øjeblikket findes i layoutet, skal du først tilføje en standardfigur og derefter erstatte figuren.

 • Hvis du vil føje en brugerdefineret figur til enten den samme SmartArt-grafik eller til en anden SmartArt-grafik med samme layoutnavn, skal du kopiere og indsætte figuren. Du behøver ikke opdatere alle dine tilpasninger, efter figuren er tilføjet. Hvis du f.eks. har ændret en af de rektangulære figurer i Grundlæggende proces 1A til en rød trekant, kan du kopiere den røde trekant og indsætte den i Grundlæggende proces 1B uden at skulle opdatere dine farvetilpasninger. Tilpasningen af trekanten bevares ikke, medmindre du kopiere og indsætter i samme SmartArt-grafik.

 • Hvis du hurtigt vil tilføje yderligere hjælpefigurer, skal du anbringe markøren i slutningen af den tekst, der repræsenterer en assistent, og derefter trykke på ENTER.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×