Føje en billedfil til en webside

Du kan føje et billede til enhver webside, der har et feltkontrolelement af typen Sidebillede, ved at vælge billedet i et bibliotek. Når billedet, der er gemt i biblioteket, ændres, bruger de sider, der anvender billedet, automatisk det nye billede.

Du kan også føje et billede til enhver webside, der har et feltkontrolelement af typen Sideindhold, ved brug af HTML-editoren. Når du bruger HTML-editoren til at føje et billede til et feltkontrolelement af typen Sideindhold, gemmes billedet også i et bibliotek, så når billedet i biblioteket opdateres, bruger de sider, der anvender billedet, automatisk det nye billede.

Når du opretter en ny side, du ønsker skal have et billede, kan du oprette siden ved brug af et sidelayout, der indeholder et feltkontrolelement af typen Sidebillede.

I denne artikel

Sidelayout, der indeholder et feltkontrolelement af typen Sidebillede

Sidelayout, der indeholder et feltkontrolelement af typen Sideindhold

Tilføje et billede ved brug af feltkontrolelementet Sidebillede

Føje et billede til et feltkontrolelement af typen Sideindhold ved brug af HTML-editoren

Sidelayout, der indeholder et feltkontrolelement af typen Sidebillede

Følgende sidelayout i Microsoft Office SharePoint Server 2007 indeholder et feltkontrolelement af typen Sidebillede:

 • Artikelside med billede til venstre

 • Artikelside med billede til højre

 • Intranet - startside

 • Velkomstside med oversigtshyperlinks

 • Velkomstside med indholdsfortegnelse

 • Velkomstside

Et websted kan indeholde andre sidelayout, der indeholder et feltkontrolelement af typen Sidebillede.

Tip: En måde, du kan bruge til at afgøre, om en side indeholder et feltkontrolelement af typen Sidebillede, er at redigere siden. Når du redigerer en side, viser hvert feltkontrolelement på den side en etiket. Feltkontrolelementer af typen Sidebillede på sider, der er oprettet ved brug af sidelayout fra Office SharePoint Server 2007, har etiketten "Sidebillede". Dette kan evt. også være tilfældet for sider, der er oprettet ved brug af brugerdefinerede sidelayout designet af en, der har designtilladelse for webstedet. Du kan spørge administratoren for gruppen af websteder om flere oplysninger om de brugerdefinerede sidelayout, der er tilgængelige på webstedet.

Toppen af siden

Sidelayout, der indeholder et feltkontrolelement af typen Sideindhold

Følgende sidelayout i Office SharePoint Server 2007 indeholder et feltkontrolelement af typen Sideindhold:

 • Intranet - startside

 • Velkomstside med oversigtshyperlinks

 • Velkomstside med indholdsfortegnelse

Et websted kan indeholde andre sidelayout, der indeholder et feltkontrolelement af typen Sideindhold.

Tip: En måde, du kan bruge til at afgøre, om en side indeholder et feltkontrolelement af typen Sideindhold, er at redigere siden. Når du redigerer en side, viser hvert feltkontrolelement på den side en etiket. Feltkontrolelementer af typen Sideindhold på sider, der er oprettet ved brug af sidelayout fra Office SharePoint Server 2007, har etiketten "Sideindhold". Dette kan evt. også være tilfældet for sider, der er oprettet ved brug af brugerdefinerede sidelayout designet af en, der har designtilladelse for webstedet. Du kan spørge administratoren for gruppen af websteder om flere oplysninger om de brugerdefinerede sidelayout, der er tilgængelige på webstedet.

Toppen af siden

Tilføje et billede ved brug af feltkontrolelementet Sidebillede

 1. Gå til den side, du vil føje et billede til, og klik derefter på Rediger side på værktøjslinjen Sideredigering.

  Bemærk: Hvis du ikke kan se værktøjslinjen Sideredigering, skal du klikke på Vis værktøjslinjen til sideredigering i menuen Webstedshandlinger.

 2. Klik på Rediger billede i feltkontrolelementet Sidebillede. Websidedialogboksen Rediger billedegenskaber åbnes.

 3. Klik på knappen Gennemse ved siden af boksen Valgt billede i afsnittet Generelt i websidedialogboksen Rediger billedegenskaber. Billedbiblioteket åbnes i et nyt vindue.

 4. Klik på det billede, du vil bruge, og klik derefter på OK. Billedbiblioteket lukkes, og adressen på det valgte billede vises nu i boksen Valgt billede.

 5. Du kan valgfrit angive de resterende billedegenskaber:

  • Alternativ tekst     Skriv en kort beskrivende tekst til billedet. Teksten vises i stedet for billedet, hvis brugerens webbrowser ikke viser billedet. Alternativ tekst læses også af skærmlæsere.

  • Hyperlink     Billedet kan eventuelt fungere som et hyperlink. Skriv det ønskede mål for hyperlinket i denne boks. Du kan også bruge knappen Gennemse til at finde målet for hyperlinket. Marker afkrydsningsfeltet Åbn hyperlink i et nyt vindue, hvis du vil have hyperlinket til at åbne i et nyt webbrowservindue.

   Du kan angive disse egenskaber i afsnittet Layout:

  • Justering     Du kan ændre placeringen af billedet i feltkontrolelementet ved at vælge fra listen Justering. Da størrelsen på feltkontrolelementer af typen Sidebillede tilpasses ifht. billedet, har denne indstilling ingen synlig effekt på et billede, der er i et feltkontrolelement at typen Sidebillede.

  • Kanttykkelse     Du kan give billedet en kant ved at angive tykkelsen af kanten. Kanttykkelse måles i pixel.

  • Vandret afstand     Du kan tilføje afstand på begge sider af billedet ved at angive en afstandsværdi i pixel.

  • Lodret afstand     Du kan tilføje afstand over og under billedet ved at angive en afstandsværdi i pixel.

   Du kan angive disse egenskaber i afsnittet Størrelse:

  • Brug standardbilledstørrelse     Marker denne indstilling, hvis du ønsker, billedet skal vises i sin standardstørrelse, som er størrelsen angivet af billedets filegenskaber.

  • Angiv størrelse     Marker denne indstilling, hvis du vil angive størrelsen på billedet på den udgivne side. Dette tilsidesætter billedfilens størrelsesegenskab. Hvis du markerer denne indstilling, skal du angive bredden, højden eller begge dele for billedet ved brug af egenskaberne Bredde og Højde.

  • Bredde (pixel)     Hvis du markerer Angiv størrelse, skal du bruge Bredde (pixel) til at angive bredden på billedet i pixel.

  • Højde (pixel)     Hvis du markerer Angiv størrelse, skal du bruge Højde (pixel) til at angive højden på billedet i pixel.

  • Bevar højde-bredde-forhold     Du kan bruge denne indstilling til at bevare forholdet mellem billedets bredde og højde. Hvis du markerer denne indstilling, kan du kun angive enten højden eller bredden på billedet, fordi den værdi, du vælger til billedets højde eller bredde, afgør værdien for den anden dimension baseret på forholdet mellem det oprindelige billedes højde og bredde.

Toppen af siden

Føje et billede til et feltkontrolelement af typen Sideindhold ved brug af HTML-editoren

 1. Gå til den side, du vil føje et billede til, og klik derefter på Rediger side på værktøjslinjen Sideredigering.

  Bemærk: Hvis du ikke kan se værktøjslinjen Sideredigering, skal du klikke på Vis værktøjslinjen til sideredigering i menuen Webstedshandlinger.

 2. Klik på Rediger indhold i feltkontrolelementet Sideindhold for at starte HTML-editoren. HTML-editoren vises måske indføjet, eller den vises i en websidedialogboks i et nyt vindue.

 3. Placer markøren i feltkontrolelementet Sideindhold på det sted, hvor du vil tilføje billedet.

 4. Klik på værktøjslinjeknappen Indsæt billede Knapflade på HTML-editorens værktøjslinje.

  Genvejstaster  Du indsætter et billede ved at trykke på CTRL+SKIFT+G.

  Websidedialogboksen Rediger billedegenskaber åbnes.

 5. Klik på knappen Gennemse ved siden af boksen Valgt billede i afsnittet Generelt i websidedialogboksen Rediger billedegenskaber. Billedbiblioteket åbnes i et nyt vindue.

 6. Klik på det billede, du vil bruge, og klik derefter på OK. Billedbiblioteket lukkes, og adressen på det valgte billede vises nu i boksen Valgt billede.

 7. Du kan valgfrit angive de resterende billedegenskaber:

  • Alternativ tekst     Skriv en kort beskrivende tekst til billedet. Teksten vises i stedet for billedet, hvis brugerens webbrowser ikke viser billedet. Alternativ tekst læses også af skærmlæsere.

  • Hyperlink     Billedet kan eventuelt fungere som et hyperlink. Skriv det ønskede mål for hyperlinket i denne boks. Du kan også bruge knappen Gennemse til at finde målet for hyperlinket. Marker afkrydsningsfeltet Åbn hyperlink i et nyt vindue, hvis du vil have hyperlinket til at åbne i et nyt webbrowservindue.

   Du kan angive disse egenskaber i afsnittet Layout:

  • Justering     Du kan ændre placeringen af billedet i feltkontrolelementet ved at vælge fra listen Justering.

  • Kanttykkelse     Du kan give billedet en kant ved at angive tykkelsen af kanten. Kanttykkelse måles i pixel.

  • Vandret afstand     Du kan tilføje afstand på begge sider af billedet ved at angive en afstandsværdi i pixel.

  • Lodret afstand     Du kan tilføje afstand over og under billedet ved at angive en afstandsværdi i pixel.

   Du kan angive disse egenskaber i afsnittet Størrelse:

  • Brug standardbilledstørrelse     Marker denne indstilling, hvis du ønsker, billedet skal vises i sin standardstørrelse, som er størrelsen angivet af billedets filegenskaber.

  • Angiv størrelse     Marker denne indstilling, hvis du vil angive størrelsen på billedet på den udgivne side. Dette tilsidesætter billedfilens størrelsesegenskab. Hvis du markerer denne indstilling, skal du angive bredden, højden eller begge dele for billedet ved brug af egenskaberne Bredde og Højde.

  • Bredde (pixel)     Hvis du markerer Angiv størrelse, skal du bruge Bredde (pixel) til at angive bredden på billedet i pixel.

  • Højde (pixel)     Hvis du markerer Angiv størrelse, skal du bruge Højde (pixel) til at angive højden på billedet i pixel.

  • Bevar højde-bredde-forhold     Du kan bruge denne indstilling til at bevare forholdet mellem billedets bredde og højde. Hvis du markerer denne indstilling, kan du kun angive enten højden eller bredden på billedet, fordi den værdi, du vælger til billedets højde eller bredde, afgør værdien for den anden dimension baseret på forholdet mellem det oprindelige billedes højde og bredde.

   Bemærkninger: 

   • Hvis den side, du ønsker at føje et billede til, er en Webdelsside, kan du tilføje et billede ved brug af webdelen Billede. Du kan finde flere oplysninger om at bruge webdelen Billede i artiklen Webdelen Billede.

   • Hvis det billede, du ønsker at føje til en side, ikke er tilgængeligt i billedbiblioteket, kan du tilføje det, hvis du har bidragydertilladelse. Du kan finde flere oplysninger om at føje en billedfil til et bibliotek i artiklen Tilføje en eller flere filer i et bibliotek.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×