Få vist en dynamisk visning af indhold på en side ved at tilføje webdelen Indholdsforespørgsel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette dynamiske visninger af dit indhold ved hjælp af webdelen Indholdsforespørgsel. Du kan tilpasse den forespørgsel, der definerer, hvilket indhold der vises, og du kan tilpasse de indstillinger for visningen, der bestemmer, hvordan indholdet præsenteres på siden.

I denne artikel

Hvad er den webdelen til indholdsforespørgsel?

Opret en forespørgsel

Tilpas præsentationen af data

Hvad er webdelen Indholdsforespørgsel?

Webdelen til Indholdsforespørgsel viser et dynamisk sæt af elementer, der er baseret på en forespørgsel, som du opretter ved hjælp af en webbrowser. Du kan bruge forespørgslen til at angive, hvilke elementer der vises, og du kan angive indstillinger for præsentation for at bestemme, hvordan disse elementer vises på den færdige side.

De elementer, der vises af webdelen Indholdsforespørgsel, afspejler altid det mest aktuelle sæt af elementer, der hentes af forespørgslen, som sidevisningen har tilladelse til at se. Forespørgslen køres, når den side, der indeholder webdelen Indholdsforespørgsel, vises. Hvis der tilføjes nyt indhold, og det opfylder kriterierne i forespørgslen, vises det automatisk af webdelen Indholdsforespørgsel.

Bemærk!:  Der kan være en forsinkelse på et par minutter mellem det tidspunkt, hvor der tilføjes nyt indhold, og hvor det vises af webdelen indholdsforespørgsel.

Når du har tilføjet webdelen Indholdsforespørgsel på en side, kan du redigere webdelen, hvis du vil ændre, hvilke elementer der vises, og hvordan de vises. Hvis du vil redigere webdelen Indholdsforespørgsel, skal du pege på webdelen, og klikke på nedpilen i øverste højre hjørne af webdelen og derefter klikke på Rediger webdel. Værktøjsruden åbnes og viser indstillingerne for webdelen Indholdsforespørgsel.

Der er fem kategorier af indstillinger:

 • Forespørgsel   Brug disse indstillinger til at opbygge forespørgslen.

 • Præsentation   Brug disse indstillinger til at tilpasse præsentationen af de elementer, der hentes af forespørgslen.

 • Udseende   Brug disse indstillinger til at justere udseendet af selve webdelen. Du kan ændre titel, højde, bredde og kromstyring (de design- og navigationselementer, der indrammer webdelen) for webdelen ved at ændre disse indstillinger.

 • Layout   Brug disse indstillinger til at justere layoutet af webdelen. Du kan ændre, om webdelen skal være synlig, uanset om den er retningsbestemt (venstre mod højre, højre mod venstre eller ingen af delene), hvilket område webdelen vises i (øverst, venstre kolonne eller højre kolonne), og zoneindeks for webdelen.

 • Avanceret   Brug disse indstillinger til at justere en lang række mere avancerede indstillinger for webdelen.

Toppen af siden

Opret en forespørgsel

Du kan angive, hvilket indhold forespørgslen henter, ved hjælp af følgende indstillinger for Forespørgsel.

Kilde Denne indstilling bestemmer omfanget af din forespørgsel. Denne indstilling er påkrævet. Der er tre indstillinger:

 • Vis elementer fra alle websteder i denne gruppe af websteder   Vælg denne indstilling for at oprette en forespørgsel for hele gruppen af websteder. Dette er standardindstillingen.

 • Vis elementer fra følgende websted og alle underordnede websteder   Vælg denne indstilling for at begrænse forespørgslen til et bestemt websted i gruppen af websteder. Du kan skrive adressen til webstedet, men vi anbefaler, at du bruger knappen Gennemse til at vælge et websted. Når du klikker på Gennemse, åbnes dialogboksen for webdelen Vælg websted, hvor der vises en træstruktur for gruppen af websteder. Klik på det websted, du vil forespørge på, og klik derefter på OK.

 • Vis elementer fra følgende liste:   Vælg denne indstilling for at begrænse forespørgslen til en bestemt liste eller et bibliotek i gruppen af websteder. Du kan skrive adressen til listen, men vi anbefaler, at du bruger knappen Gennemse til at vælge en liste eller et bibliotek. Når du klikker på Gennemse, åbnes dialogboksen for webdelen Vælg en liste eller et bibliotek, hvor der vises en træstruktur for gruppen af websteder. Hvis den liste eller det bibliotek, du vil køre forespørgslen i, ligger på et bestemt websted, skal du klikke på plustegnet (+) ud for webstedets navn. Når du ser den liste eller det bibliotek, du vil køre forespørgslen i, skal du klikke på den/det og derefter klikke på OK.

Listetype   Denne indstilling er påkrævet. Du kan vælge en hvilken som helst type liste, der findes i din gruppe af websteder. Den type af liste, du vælger, afgør, hvilke af listerne eller bibliotekerne, som er omfattet af forespørgslen, der behandles af forespørgslen.

Indholdstype   Der er to indstillinger for Indholdstype: Indholdstypegruppe og Indholdstype. Disse indstillinger er valgfri. Du kan bruge disse indstillinger til at begrænse forespørgslen til elementer af bestemte indholdstyper, der er defineret for din gruppe af websteder.

Målretning    Denne indstilling er valgfrit. Hvis du vælger Målretning, filtrerer forespørgslen det indhold, der hentes for at få vist kun indhold, der er rettet på den målgruppe, som sidevisningen tilhører. Målgrupper defineres hele systemet og kan ikke ændres ved hjælp af webdelen til forespørgslen. Denne indstilling kun bestemmer, om webdelen respekterer målretning.
Når du vælger Målretning, en anden indstilling bliver tilgængelig: Medtag elementer, der ikke er rettet. Når du vælger denne indstilling, hentes alt indhold, der ikke er eksplicit er markeret til et publikum i forespørgslen, uanset hvem får vist siden. Hvis du markerer Målretning, men du skal ikke markere denne indstilling, hentes indhold, der ikke er eksplicit er markeret til et publikum ikke af forespørgslen.

Ekstra filtre Denne indstilling er valgfrit. Du kan bruge denne indstilling til yderligere for at begrænse det indhold, forespørgslen henter. Vælg et filterfelt, en sammenligningsoperator, og Angiv dine kriterier. Du kan for eksempel bruge filterfeltet forfatter, sammenligningsoperator Er lig med og kriterium Toni Poe, for at begrænse forespørgselsresultaterne til elementer, der er udarbejdet af Toni Poe. Filterindstillinger varierer afhængigt af filterfeltet, som du vælger. Eksempelvis hvis du markerer feltet oprettet af, får du vist med de yderligere indstillinger:

 • [Mig], som viser indhold, der er oprettet af dig.

 • Angiv eller gå til personen, så webdelen viser indhold, der er oprettet af vedkommende.

 • Brugerdefineret værdi eller forespørgsel Du kan også angive disse tokens som filterværdier:

  • PageFieldValue: feltnavn – Du kan bruge denne indstilling til at filtrere indhold dynamisk baseret på det angivne felt på den aktuelle side.

  • PageQueryString: Navn på forespørgselsstrengparameter – Du kan bruge denne indstilling til at filtrere indhold dynamisk baseret på værdien for egenskaben for forespørgselsstrengen, som er angivet i den aktuelle sides webadresse.

   Bemærk!:  Hvis sidefeltværdien eller forespørgselsstrengparameterens værdi er null, medtages filteret ikke i forespørgslen.

Du kan angive op til tre filtre ved hjælp af indstillingen Ekstra filtre. Hvis du bruger mere end ét filter, skal du angive, hvordan filtrene anvendes samlet, ved hjælp af indstillingerne Og og Eller, som står før andet og tredje filter.

Bemærk!: Indstillingerne under Ekstra filtre kan varierer, afhængigt af den kilde, der er markeret.

Toppen af siden

Tilpas præsentationen af data

Du kan tilpasse præsentationen af det indhold, forespørgslen henter, ved hjælp af følgende indstillinger for Præsentation. Alle disse indstillinger er valgfri.

Gruppering og sortering   Brug disse indstillinger til at arrangere de elementer, der hentes af forespørgslen.

 • Gruppér elementer efter   Vælg et felt at bruge til at adskille elementerne i grupper. Hvis du, f.eks. vil gruppere elementer ud fra, hvem der har oprettet dem, skal du vælge Forfatter.

 • Når du vælger et felt at gruppere efter, kan du angive, om elementerne arrangeres i stigende eller faldende rækkefølge, ved hjælp af indstillingerne Vis grupper i stigende rækkefølge og Vis grupper i faldende rækkefølge.

 • Antal kolonner   Angiv antallet af kolonner, du vil bruge til at arrangere elementerne. Elementer kan arrangeres i op til fem kolonner.

 • Sortér elementer efter   Markér et felt, der skal bruges til at sortere elementerne. Hvis du har angivet, at elementerne er grupperet, sorteres elementerne inden for disse grupper.

 • Når du vælger et felt at sortere efter, kan du angive, om elementerne arrangeres i stigende eller faldende rækkefølge, ved hjælp af indstillingerne Vis elementer i stigende rækkefølge og Vis elementer i faldende rækkefølge.

 • Begræns antallet af elementer, der skal vises   Du kan begrænse antallet af elementer, der vises, ved at ændre denne indstilling. Hvis du ikke angiver en begrænsning, vises alle elementer, der hentes af forespørgslen. Hvis der er et større antal elementer, udvides siden for at medtage dem.

Typografier   Brug disse indstillinger til at anvende visuelle typografier på grupper og elementer.

 • Gruppetypografi   Vælg en typografi, der skal anvendes på gruppeoverskriften. Hvis du f.eks. har grupperet efter forfatter, har hver gruppe af elementer overskrift med forfatternavn, og forfatterens navn vises i den typografi, du angiver ved hjælp af denne indstilling.

 • Elementtypografi   Vælg en typografi, der skal gælde for elementer

Felter, der skal vises Afhængigt af omfanget af din forespørgsel kan du vælge et eller flere websteder eller angive kolonner, hvis værdier du vil vise på visningspladserne for denne typografi. Hvis du vil angive en kolonne fra en bestemt gruppe, skal du skrive navnet på gruppen i kantede parenteser efter kolonnenavnet, f.eks., Kolonne [Gruppe]. Sørg for at adskille hver kolonne, du angiver, med et semikolon.

Hvis den første kolonne, du angiver, indeholder en tom værdi, viser webdelen værdien af den efterfølgende kolonne.

Feed   Du kan vælge at få webdelen Indhold efter forespørgsel til at fungere som et RSS-feed. Dette giver personer, der får vist siden, mulighed for at abonnere på webdelens forespørgselsresultater, så de modtager nye elementer, når de dukker op, uden at de behøver at vende tilbage til siden. Du kan bruge disse indstillinger til at angive en titel og beskrivelse til RSS-feedet.

 • Kildetitel   Skriv et navn, du vil bruge til RSS-feedet. Dette navn hjælper abonnenterne med at identificere feedet i deres RSS-læser.

 • Kildebeskrivelse   Angiv en beskrivelse, du vil bruge til RSS-feedet. Denne beskrivelse hjælper abonnenterne med at identificere feedet i deres RSS-læser.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×