Få vist bidragyderindstillinger

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Som indholdsforfatter ændrer du normalt teamets websted ved at opdatere sider med indhold eller billeder, oprette nye sider, anvende typografier eller formatering osv. Når du begynder at arbejde i Microsoft Office SharePoint Designer 2007 som medlem af en bidragydergruppe med begrænset adgang, kan du se, at visse kommandoer, funktioner og opgaveruder ikke er tilgængelige. Så hvordan ved du, hvilke handlinger du kan udføre og ikke udføre?

Du kan få vist bidragyderindstillingerne og kontrollere det adgangsniveau, webstedsadministratoren har tildelt din bidragydergruppe. Når du får vist bidragyderindstillingerne, kan du se, hvilke handlinger du kan udføre og ikke udføre i Office SharePoint Designer 2007. På den måde kan du sende en anmodning til webstedsadministratoren, hvis du eller din bidragydergruppe kræver yderligere adgangsindstillinger.

Du kan få vist indstillingerne for bidragydergruppen og for de områdetyper, der er defineret:

 • Indstillingerne for bidragydergruppen bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige for dig på et websted.

 • Indstillingerne for områdetypen bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige for dig i et bestemt indholdsområde på en side.

Indstillinger for områdetypen tilsidesætter normalt indstillingerne for bidragydergruppen i alle de indholdsområder, de er tildelt til, så du kan muligvis foretage færre ændringer i de pågældende indholdsområder, end indstillingerne for bidragydergruppen angiver.

Bemærk: Det er en god ide at få vist bidragyderindstillingerne, før du begynder at bruge Office SharePoint Designer 2007 i bidragydertilstand. Kontakt webstedsadministratoren, hvis du vil have adgang til funktioner, der ikke er tilgængelige for bidragydergruppen.

Hvis du vil vide mere om bidragyderindstillinger skal du se i artiklen Introduktion til bidragyderindstillinger.

Vigtigt: Hvis du skal kunne bruge bidragyderindstillinger, skal dit websted være placeret på en server, der kører enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist dine indstillinger for Bidragydergruppe

Indstillinger for visningen område type

Kontakt din webstedsadministrator

Få vist indstillinger for bidragydergruppen

Når du arbejder i bidragydertilstand, afhænger din mulighed for at ændre et websted af indstillingerne for bidragydergruppen. Nogle bidragydergrupper har adgang til flere funktioner i Office SharePoint Designer 2007 end andre. Der er mange mulige konfigurationer af, hvilke handlinger brugerne i en bidragydergruppe kan udføre og ikke udføre, så det er en god ide at få vist bidragyderindstillingerne for at finde ud af, hvilke funktioner der er tilgængelige for dig.

 1. Åbn dit websted i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Bidragyder i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Bidragyder er skjult.

  Opgaveruden Bidragyder, som den vises for bidragydergruppen Indholdsforfattere

  1. I dette afsnit vises navnet på den bidragydergruppe, som du tilhører.

  2. Klik på dette hyperlink for at få vist indstillingerne for den bidragydergruppe, som du tilhører.

  3. Klik på dette hyperlink for at åbne en e-mail-meddelelse, der er adresseret til webstedsadministratoren.

  4. Her kan du finde en liste over filer, som du åbnede under den foregående session i Office SharePoint Designer 2007.

  5. Klik på dette hyperlink for at åbne dialogboksen Ny og oprette nye filer.

  6. Klik på dette hyperlink for at åbne dialogboksen Åbn, hvor du kan søge efter og åbne filer.

 3. I opgaveruden Bidragyder under Bidragyderstatus kan du få vist en beskrivelse af, hvilken bidragydergruppe du tilhører, og hyperlinket Vis dine bidragyderindstillinger. Klik på dette hyperlink for at få vist indstillingerne for din bidragydergruppe.

 4. I dialogboksen Vis dine bidragyderindstillinger skal du klikke på hver enkelt kategori for at få vist de indstillinger, der er gjort tilgængelige for bidragydergruppen.

  Bemærk: Du kan ikke ændre bidragyderindstillingerne. De kan kun ændres af webstedsadministratoren. Hvis du har brug for adgang til yderligere funktioner, skal du sende en anmodning til webstedsadministratoren.

  I følgende tabel vises indstillingerne i dialogboksen Vis dine bidragyderindstillinger.

Kategori

Beskrivelse

Generelt

Kategorien Generelt indeholder navnet på og gruppebeskrivelsen af den bidragydergruppe, du er medlem af. I denne kategori vises det også, om du har ret til ubegrænset brug af Office SharePoint Designer 2007 og brug af kodevisning.

Du kan også få vist de type områdeindstillinger, der er defineret på et websted. Klik på områdetypen hvis indstillinger du vil have vist, og klik derefter på Indstillinger for område. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet næste område type visningsindstillinger.

Mapper

I kategorien Mapper vises de mapper, hvor du kan redigere sider, og det sted, hvor filerne skal gemmes. Hvis der ikke er angivet noget sted i boksene under Lagring af filer, kan du gemme filer hvor som helst på webstedet.

Oprettelse af sider

I kategorien Oprettelse af sider kan du se, hvilke sidetyper du kan oprette på webstedet ved hjælp af Office SharePoint Designer 2007.

Bemærk: I kategorien Oprettelse af sider kan du klikke på Angiv sidetyper for at få vist de sidetyper, du kan oprette via kommandoen Ny i menuen Filer.

Redigering

I kategorien Redigering vises de redigeringsfunktioner, der er tilgængelige for bidragydergruppen. Afhængigt af indstillingerne for bidragydergruppen kan du redigere tekst og andre sideelementer og -egenskaber, f.eks. tabeller og hyperlinks.

Formatering

I kategorien Formatering vises de formatændringer, du kan foretage i et dokument. Afhængigt af indstillingerne for bidragydergruppen kan du bruge typografiark fra et hvilket som helst sted på webstedet eller et bestemt sæt typografiark. Du kan også se, hvilke egenskaber og formater du kan ændre på en side.

Billeder

I kategorien Billeder kan du se, om du kan indsætte billeder på webstedet, og hvor du kan få adgang til billedfilerne. Du kan også få vist begrænsningen for billedfilens størrelse, som du skal huske, når du indsætter billeder på siderne.

SharePoint

I kategorien SharePoint kan du se, hvilke typer SharePoint-specifikt indhold du kan ændre, oprette eller indsætte på sider. Det omfatter redigering af webstedets startside, overskrivning af eksisterende sider fra webstedsdefinitionen og oprettelse af arbejdsprocesser. I denne kategori kan du også se, om du kan arbejde med webdele og webdelszoner.

 1. Klik på OK, når du er færdig med at få vist indstillingerne for bidragydergruppen.

 2. Hvis du har brug for at få adgang til funktioner, der ikke er tilgængelige for bidragydergruppen, skal du klikke på hyperlinket Vis dine bidragyderindstillinger for at åbne en e-mail, der er adresseret til webstedsadministratoren. Inden du sender meddelelsen, skal du beskrive, hvilke funktioner du skal have adgang til, og hvorfor.

Toppen af siden

Få vist indstillinger for områdetypen

Du kan opdatere et websted ved at oprette nye sider på grundlag af en masterside og derefter føje indhold til indholdsområderne på den nye side. Du kan også føje indhold til indholdsområder på eksisterende sider.

Indstillingerne for områdetypen fungerer nøjagtigt som indstillingerne for bidragydergruppen, men de anvendes kun på et bestemt indholdsområde på siden. Indstillingerne for områdetypen tilsidesætter normalt indstillingerne for bidragydergruppen for det pågældende indholdsområde, så du kan muligvis foretage færre ændringer i et indholdsområde end andre stedet på webstedet.

Forskellige indholdsområder kan have forskellige områdetyper tildelt, så de ændringstyper, du kan foretage på en side i et indholdsområde kan variere fra område til område. Når du markerer et indholdsområde, vises navnet på den tilhørende indholdspladsholder på områdemærket sammen med den tildelte områdetype. Derved bliver det nemt at finde ud af, hvilken type indhold der kan tilføjes i hvert enkelt indholdsområde.

Indstillinger for visningen område type

Vis hvilke områdetypen er tildelt til en indholdsområde

Få vist indstillinger for områdetypen

 1. Åbn dit websted i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Bidragyder i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Bidragyder er skjult.

 3. I opgaveruden Bidragyder under Bidragyderstatus kan du få vist en beskrivelse af, hvilken bidragydergruppe du tilhører, og hyperlinket Vis dine bidragyderindstillinger. Klik på dette hyperlink for at få vist alle de områdetyper, der er defineret for dette websted.

  Bemærk: Du kan ikke ændre indstillingerne for områdetypen. De kan kun ændres af webstedsadministratoren. Hvis du har brug for adgang til yderligere funktioner, skal du sende en anmodning til webstedsadministratoren.

 4. Klik på områdetypen i dialogboksen Vis dine bidragyderindstillinger under Indstillinger for områdetype, og klik derefter på Områdeindstillinger.

  Få vist dialogboksen Bidragyderindstillinger

 5. Klik på hver enkelt kategori i dialogboksen Områdeindstillinger for at få vist de indstillinger,der er gjort tilgængelige for denne områdetype.

  Dialogboksen Områdeindstillinger

  I følgende tabel vises indstillingerne i dialogboksen Områdeindstillinger.

Kategori

Beskrivelse

Generelt

I kategorien Generelt vises navnet på og en kort beskrivelse af den områdetype, du har valgt.

Redigering

I kategorien Redigering kan du under Gruppearv få vist indstillingerne for gruppearv for denne områdetype. Der findes to indstillinger her:

 • Hvis den første indstilling er valgt, nedarves indstillingerne fra bidragydergruppen.

 • Hvis den anden indstilling er valgt, tilsidesætter indstillingerne i denne kategori indstillingerne for bidragydergruppen – men kun i et indholdsområde, der har fået tildelt denne områdetype.

I denne kategori kan du også få vist redigeringsbegrænsningerne for den områdetype, der er tildelt til bidragydergruppen, f.eks. begrænsninger for redigering af tekst og andre sideelementer og -egenskaber som tabeller og hyperlinks.

Formatering

I kategorien Formatering kan du under Gruppearv få vist indstillingerne for gruppearv for denne områdetype. Der findes to indstillinger her:

 • Hvis den første indstilling er valgt, nedarves indstillingerne fra bidragydergruppen.

 • Hvis den anden indstilling er valgt, tilsidesætter indstillingerne i denne kategori indstillingerne for bidragydergruppen – men kun i et indholdsområde, der har fået tildelt denne områdetype.

I denne kategori kan du også få vist formateringsfunktionerne for den områdetype, der er tildelt til bidragydergruppen, f.eks. Punktopstilling og Kanter og skygge.

Billeder

I kategorien Billeder kan du under Gruppearv få vist indstillingerne for gruppearv for denne områdetype. Der findes to indstillinger her:

 • Hvis den første indstilling er valgt, nedarves indstillingerne fra bidragydergruppen.

 • Hvis den anden indstilling er valgt, tilsidesætter indstillingerne i denne kategori indstillingerne for bidragydergruppen – men kun i et indholdsområde, der har fået tildelt denne områdetype.

I denne kategori kan du se, om du kan indsætte billeder og mediefiler og også se billedfilens størrelse, som du skal huske, når du skal indsætte billeder på siderne.

SharePoint

I kategorien SharePoint kan du under Gruppearv få vist indstillingerne for gruppearv for denne områdetype. Der findes to indstillinger her:

 • Hvis den første indstilling er valgt, nedarves indstillingerne fra bidragydergruppen.

 • Hvis den anden indstilling er valgt, tilsidesætter indstillingerne i denne kategori indstillingerne for bidragydergruppen – men kun i et indholdsområde, der har fået tildelt denne områdetype.

I denne kategori kan du også se, om du kan arbejde med webdele, webdelszoner og datavisninger.

 1. Klik på OK, når du er færdig med at se på indstillingerne for områdetypen.

 2. Hvis du har brug for at få adgang til funktioner, der ikke er tilgængelige for bidragydergruppen, skal du klikke på hyperlinket Vis dine bidragyderindstillinger for at åbne en e-mail, der er adresseret til webstedsadministratoren. Inden du sender meddelelsen, skal du beskrive, hvilke funktioner du skal have adgang til, og hvorfor.

Få vist, hvilken områdetype der er tildelt til et indholdsområde

Du kan få vist, hvilken områdetype der er tildelt til et indholdsområde på den side, du redigerer. Når du åbner en side for at redigere den, vises indholdsområderne sammen med de tilhørende pladsholdernavne og områdetyperne. Du kan blot klikke på indholdsområdet for at få vist pladsholdernavnet og områdets områdetype. Derved bliver det nemt for dig at føje det relevante indhold til et indholdsområde.

 1. Åbn dit websted i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Mappeliste i menuen Opgaveruder, hvis Mappeliste er skjult.

 3. Dobbeltklik på siden med det indholdsområde, du vil føje indhold til, i Mappeliste.

  Bemærk: Hvis du vil føje indholdsområder til en side, du opretter på grundlag af en masterside, skal du højreklikke på den pågældende masterside i Mappeliste og derefter klikke på Nyt fra hovedside i genvejsmenuen.

  Indholdsområderne vises på indholdssiden.

 4. Klik på det indholdsområde, du vil have vist områdetypen for.

  Indholdsområder med brugerdefineret indhold eller indhold fra mastersiden

  1. Et indholdsområde med mærket (Brugerdefineret) og områdetypen (Kun tekst)

  2. Et indholdsområde med mærket (Master) og områdetypen (Tekst, layout og billeder)

  Pladsholdernavnet og områdetypen vises i det valgte indholdsområde, hvad enten indholdsområdet indeholder brugerdefineret indhold fra indholdssiden eller standardindhold fra mastersiden. Ordet (Master) angiver, at det eventuelle indhold, der aktuelt findes i indholdsområdet, stammer fra mastersiden.

  Indholdspladsholder, der viser områdetypen

 5. Føje indhold til det indholdsområde, skal du klikke på pilen Pil , og klik derefter på Opret brugerdefineret indhold.

  Listen Fælles indholdsopgaver med indstillingen Opret brugerdefineret indhold

  Markøren vises inde i indholdsområdet. Du kan nu føje indholdet til indholdsområdet.

Der kan være, at når du tilføjer indhold til et indholdsområde, vises etiketten indholdsområde (brugerdefineret). Etiketterne, der hjælper dig med at identificere, hvilke indholdsområder indeholder indhold, der leveres af den masterside, og hvilke indholdsområder indeholder brugerdefineret indhold. Du kan finde flere oplysninger om indholdspladsholdere og mastersider, i artiklen Introduktion til ASP.NET-mastersider.

Toppen af siden

Kontakte webstedsadministratoren

Du kan kontakte webstedsadministratoren, hvis du mener, at bidragydergruppen kræver adgang til funktioner, der aktuelt ikke er tilgængelige for gruppen, eller hvis indstillingerne for områdetypen forhindrer dig i at tilføje eller redigere indhold.

Du kan klikke på hyperlinket Kontakt webstedsadministratoren i opgaveruden Bidragyder og sende en e-mail til webstedsadministratoren, eller du kan klikke på Bidragyderindstillinger i menuen Websted for at få vist webstedsadministratorens e-mail-adresse.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×