Få vist, åbn eller gem vedhæftede filer

Meddelelser, der indeholder vedhæftede filer eller elementer, er angivet af et papirclipsikon Ikon for vedhæftede filer på meddelelseslisten. Du kan se eksempler på mange typer vedhæftede filer direkte i læseruden, åbne de vedhæftede filer fra ikonet for vedhæftede filer i læseruden eller meddelelsen eller gemme én eller flere vedhæftede filer på din computer, OneDrive eller andre skylagringstjenester.

Outlook accepterer et bredt udvalg af filtyper, men blokerer potentielt usikre vedhæftede filer (herunder .bat-, .exe-, .vbs- og .js-filer), der kan indeholde virus.

Sikkerhedsnote!: Selv med beskyttelse af vedhæftede filer i Outlook, skal du være forsigtig, når du åbner en vedhæftet fil, især hvis den kommer fra en person, du ikke kender eller ikke har tillid til. Hvis du er i tvivl, kan du få bekræftet ægtheden af den vedhæftede fil hos afsendere. Husk også at sørge for, at computerens antivirussoftware er opdateret.

Gem, åbn eller få forhåndsvist vedhæftede filer

Du får som regel vist vedhæftede filer i læseruden, direkte under meddelelsens brevhoved eller emne. Nogle gange vises de vedhæftede filer direkte i meddelelsesteksten. Det sker især, når du modtager billeder.

Se alle modtagne vedhæftede filer i læseruden

Hvis du dobbeltklikker på ikonet for den vedhæftede fil, åbner du den vedhæftede fil. Hvis du vil have vist et eksempel eller gemme den vedhæftede fil i stedet, skal du vælge rullepilen til højre for ikonet for den vedhæftede fil for at få vist menuen for vedhæftede filer.

Vælg rullelistepilen til højre for ikonet for vedhæftet fil for at få vist menuen vedhæftet fil

 • Eksempel Når du får vist et eksempel på en vedhæftet fil, vises den vedhæftede fils indhold i læseruden. Der kan ikke vises eksempler på alle typer vedhæftede filer. Der kan ikke vises eksempler på PDF-filer og vedhæftede filer, der er gemt i skyen, f.eks. i OneDrive eller Dropbox. Hvis du vil vende tilbage til meddelelsen, skal du vælge Vedhæftede filer > Meddelelse > Vis meddelelse.

 • Åbn Vælg Åbn for at åbne den vedhæftede fil. Hvis du ikke har installeret et program, der kan åbne den vedhæftede fil, beder Outlook dig om at vælge et program på computeren. Hvis du vil ændre det program, du bruger til at åbne en vedhæftet fil, skal du se Skift filtilknytning for en vedhæftet fil.

 • Gem som Hvis du vil gemme den vedhæftede fil på din computer eller bruge skylagring, skal du vælge Gem som. Dette gemmer kun en enkelt vedhæftet fil. Hvis du vil gemme alle vedhæftede filer fra en enkelt meddelelse, skal du vælge Gem alle vedhæftede filer. Alle dine vedhæftede filer bliver gemt på den samme placering. Standardlagringsplaceringen er mappen Dokumenter. Du kan ikke ændre standardlagringsplaceringen, men du kan vælge en ny placering, hver gang du gemmer vedhæftede filer.

Bemærk: Du kan også gemme en vedhæftet fil ved at trække filen fra mailen og slippe den på skrivebordet. Når du trækker og slipper en vedhæftet fil, der er gemt i skyen, bliver der downloadet og gemt en lokal kopi.

Fejlfinding i forbindelse med vedhæftede filer

 1. Hvordan kan jeg ændre, hvor mine vedhæftede filer gemmes som standard? Vedhæftede filer gemmes som standard i mappen Dokumenter. Du kan ikke ændre denne indstilling i Outlook.

 2. Hvordan gemmer jeg en redigeret vedhæftet fil, så mine ændringer vedhæftes i den oprindelige mail? Hvis personen, som sender den vedhæftede fil, bruger OneDrive eller et andet skybaseret lager, gemmes ændringer, du foretager i den vedhæftede fil, automatisk. Hvis afsenderen ikke har gemt den vedhæftede fil i skyen, kan du bruge rullelistepilen på ikonet for den vedhæftede fil og vælge Gem på OneDrive.

 3. Kan jeg deaktivere eksempelvisning af vedhæftede filer? Nej. I Outlook 2016 og Outlook 2013 kan du ikke deaktivere muligheden for at få vist eksempler af vedhæftede filer.

 4. Hvordan kan jeg åbne eller få vist eksempler på vedhæftede PDF-filer? Hvis du bruger Microsoft Edge som standardbrowser, bør vedhæftede PDF-filer blive åbnet i Edge. Hvis du vil åbne dem i Adobe Acrobat Reader eller en anden PDF-fremviser, skal du se Skift filtilknytning for en vedhæftet fil.

 5. Hvordan kan jeg ændre, hvilken browser der anvendes ved åbning eller eksempelvisning af vedhæftede filer? Outlook bruger din standardbrowser til at åbne eller få vist eksempler på mange typer vedhæftede filer. Hvis du vil ændre din standardbrowser, skal du se Skift standardbrowser i Windows 10.

Skift filtilknytning for en vedhæftet fil

Mange filtyper kan åbnes i mere end ét program. F.eks. kan du åbne et foto med programmerne Fotos eller Maling, blandt andre. Hvis du vil ændre det standardprogram, Windows bruger til at åbne hver enkelt filtype, skal du følge denne fremgangsmåde.

 1. I Windows 7, Windows 8 og Windows 10 skal du vælge Start og derefter skrive Kontrolpanel.

 2. Vælg Programmer > Vælg, at en filtype altid skal åbnes i et bestemt program. Hvis du ikke kan se Programmer, skal du vælge Standardprogrammer > Knyt en filtype eller protokol til et program.

 3. I værktøjet Angiv tilknytninger skal du vælge den filtype, du vil ændre programmet for, og derefter vælge Skift program.

 4. Når du har valgt det nye program, du vil åbne den pågældende filtype med, skal du vælge OK.

Åbne en vedhæftet fil

Du kan åbne en vedhæftet fil fra Læserude eller fra en åben meddelelse. I begge tilfælde skal du dobbeltklikke på den vedhæftede fil for at åbne den.

 • Hvis du vil åbne en vedhæftet fil fra meddelelseslisten, skal du højreklikke på den meddelelse, der indeholder den vedhæftede fil, klikke på Vis vedhæftede filer, og derefter klikke på navnet på den vedhæftede fil.

Du kan få vist eksempler på vedhæftede filer i HTML eller meddelelser i almindeligt tekstformat i læseruden og i åbne meddelelser. Eksempelvisning er ikke tilgængelig for vedhæftede filer i RTF-meddelelser.

 1. Hvis du vil have vist et eksempel på en vedhæftet fil, skal du klikke på den vedhæftede fil. Den vises nu i meddelelsesteksten

 2. Klik på Vis meddelelse i gruppen meddelelse under fanen Værktøjer til vedhæftede filer.

Efter åbning og visning af en vedhæftet fil kan du gemme den på et diskdrev. Hvis en meddelelse indeholder mere end én vedhæftet fil, kan du gemme flere vedhæftede filer som en gruppe eller én ad gangen.

Gem én eller flere vedhæftede filer

 1. Klik på den vedhæftede fil i læseruden eller den åbne meddelelse.

 2. Gå til fanen Vedhæftede filer i gruppen Handlinger, og klik på fanen Gem som. Du kan også højreklikke på den vedhæftede fil og derefter klikke på Gem som. Hvis du vil vælge flere vedhæftede filer, skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker på de vedhæftede filer. Hvis du vil gemme alle vedhæftede filer, skal du vælge Gem alle vedhæftede filer.

  Kommandoen Gem som på båndet

  Bemærk!: Hvis meddelelsen er i RTF-format, skal du højreklikke på den vedhæftede fil i læseruden eller den åbne meddelelse og derefter klikke på Gem som.

 3. Klik på en mappeplacering, og klik på Gem.

Vis (eksempel på) en vedhæftet fil uden at åbne den.

Fremvisning af vedhæftede filer, en ny funktion i 2007 Microsoft Office-system, giver dig mulighed for at se en forhåndsvisning af visse vedhæftede filtyper uden at åbne dem. Du kan få oplysninger om at sende vedhæftede filer i mails i Vedhæft en fil eller et andet element i en mail.

Når du modtager en vedhæftet fil i en meddelelse og hurtigt vil se, hvad den vedhæftede fil indeholder uden at åbne den, kan du se en forhåndsvisning af den vedhæftede fil. Du kan se en forhåndsvisning af en vedhæftet fil i læseruden eller i en åben meddelelse. Som standard er de fremvisere til vedhæftede filer, der leveres sammen med 2007 Office-udgivelse, slået til.

Bemærk!: Hvis du vil se en forhåndsvisning af en vedhæftet fil, der er oprettet i et 2007 Microsoft Office-system-program, skal du have det pågældende Office 2007-program installeret på din computer. Hvis du f.eks. vil se en forhåndsvisning af en vedhæftet Word 2007-fil, skal du have Word 2007 installeret. Hvis du vil have en forhåndsvisning af en vedhæftet Excel-fil, skal du have Excel installeret.

Fremvisning af vedhæftede filer understøttes for meddelelser, der er formateret som HTML og almindelig tekst, men ikke for meddelelser i RTF-format (Rich Text Format). Derudover er Fremvisning af vedhæftede filer kun tilgængelige, når du kigger på modtagne meddelelser og ikke, når du skriver nye meddelelser.

Forhåndsvisning af en vedhæftet fil

 1. På meddelelseslisten skal du markere den meddelelse med en vedhæftet fil, som du vil se en forhåndsvisning af.

 2. Klik på den vedhæftede fil i Læserude. Hvis der er flere vedhæftede filer, skal du muligvis rulle vandret for at finde den ønskede vedhæftede fil.

  Bemærk!: I en forhåndsvisning får du muligvis ikke vist det senest opdaterede indhold i filen. Hvis du vil se det mest komplette, opdaterede indhold, skal du åbne filen. Du kan f.eks. dobbeltklikke på en vedhæftet .docx-fil for at åbne den i Microsoft Word.

 3. Klik på knappen Meddelelse for at vende tilbage til meddelelsens brødtekst.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan se en forhåndsvisning af vedhæftede PDF-filer i Outlook 2007, skal du se Forhåndsvisning af vedhæftede PDF-filer.

Som standard er fremvisere til vedhæftede filer, der leveres sammen med 2007 Office-udgivelse, slået til. Hvis du ikke vil bruge nogle eller alle fremvisere til vedhæftede filer, skal du følge disse trin for at slå dem fra.

 1. I Outlook i menuen Værktøjer skal du klikke på Center for sikkerhed og rettighedsadministration og derefter klikke på Håndtering af vedhæftede filer.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil slå alle fremvisere til vedhæftede filer fra, skal du klikke på Slå fremvisere til vedhæftede filer fra.

  • Hvis du vil slå en specifik fremviser til vedhæftede filer fra, skal du klikke på Fremvisere til vedhæftede filer og dokumenter, fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet for en fremviser, du vil slå fra, og derefter klikke på OK.

Hvis du vil aktivere dem, skal du klikke for at markere indstillingenSlå fremviser til vedhæftede filer fra eller markere specifikke fremvisere til vedhæftede filer.

Du kan få flere oplysninger om fremvisere til vedhæftede filer i Find fremvisere til vedhæftede filer.

Åbne en vedhæftet fil

Du kan åbne en vedhæftet fil fra Læserude fra en meddelelse på en meddelelsesliste, som f.eks. din indbakke, eller fra en åben meddelelse.

 1. På meddelelseslisten skal du markere den meddelelse med en vedhæftet fil.

 2. Dobbeltklik på den vedhæftede fil i læseruden. Du kan også højreklikke på den meddelelse, der indeholder den vedhæftede fil, og vælge Vis vedhæftede filer.

  Bemærk!: Hvis du bliver bedt om at vælge mellem at åbne og gemme den vedhæftede fil, skal du huske på, at det er en god ide at gemme filen først og derefter scanne den ved hjælp af et antivirusprogram, før du åbner den.

Gemme en vedhæftet fil

Efter åbning og visning af en vedhæftet fil kan du gemme den på din harddisk. Hvis en meddelelse indeholder mere end én vedhæftet fil, kan du gemme flere vedhæftede filer som en gruppe eller én ad gangen.

Gem en enkelt vedhæftet fil fra en meddelelse

 1. Højreklik på den vedhæftede fil, du vil gemme, i den åbne eller viste meddelelse.

 2. Klik på Gem som i genvejsmenuen.

 3. Vælg en mappeplacering, og klik på Gem.

Gem alle vedhæftede filer fra en åben meddelelse

 1. I den åbne meddelelse skal du klikke på Andre handlinger i gruppen Handlinger under fanen Meddelelse og derefter klikke på Gem vedhæftede filer.

 2. Klik på OK, vælg en mappeplacering, og klik på OK igen.

Gem alle vedhæftede filer fra meddelelseslisten

 1. På meddelelseslisten skal du markere den meddelelse med en vedhæftet fil.

 2. Peg på Gem vedhæftede filer i menuen Fil, og klik derefter på Alle vedhæftede filer.

 3. Klik på OK, vælg en mappeplacering, og klik på OK igen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×