Få mere at vide om skybaseret hybridsøgning i SharePoint

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med løsningen hybridsøgning i skyen til SharePoint kan du indeksere alt dit gennemsøgte indhold, herunder lokalt indhold, i dit søgeindeks i Office 365. Når brugerne sender forespørgsler til dit søgeindeks i Office 365, får de søgeresultater fra både lokalt og Office 365-indhold.

Illustration, der viser søgning i to miljøer med og uden skybaseret hybridsøgning

Et søgecenter viser og rangerer resultater fra søgeindekset Office 365 i en resultatblok og beregner rangering af søgerelevans og afgrænsninger for alle dine resultater, uanset om resultaterne kommer fra lokalt indhold eller Office 365-indhold.

Illustrationen viser søgeresultaterne med skybaseret hybridsøgning med samlet rangering

Det er metadataene for indholdet, der indekseres, og disse metadata krypteres, når de overføres til søgeindekset i Office 365, så lokalt indhold forbliver sikkert. Hvis du har synkroniseret Active Directory (AD) mellem dit lokale netværk (Windows Server Active Directory) og din Office 365-lejer (Windows Azure Active Directory), ændrer Office 365 dokumenttilladelserne, der refererer til lokale brugere, så de refererer til de tilsvarende Office 365-brugere. Brugerne kan kun se søgeresultater for indhold, de har adgang til.

Få mere at vide:

Hvad er fordelene?

Hvilke søgeoplevelser kan du tilbyde med hybridsøgning i skyen?

Hvor administrerer du hybridsøgning i skyen?

Hvordan virker hybridsøgning i skyen?

Hvad er fordelene?

 • Brugerne får samlede søgeresultater, rangering af søgerelevans og afgrænsninger, selv hvis din organisation har indhold både lokalt og i Office 365.

 • Brugerne får automatisk den nyeste SharePoint Online-søgeoplevelse, uden at din organisation skal opdatere dine eksisterende SharePoint-servere.

 • Du behøver ikke længere bekymre dig om størrelsen på dit søgeindeks, da dit søgeindeks er i Office 365. Det betyder, at aftrykket af din SharePoint Server-søgefarm er mindre, og dine samlede ejeromkostninger for søgning er lavere.

 • SharePoint Server 2013 understøtter gennemsøgning af eksisterende SharePoint Server 2007- og SharePoint Server 2010-indholdsfarme.

 • SharePoint Server 2016 understøtter gennemsøgning af eksisterende SharePoint Server 2007- , SharePoint Server 2010- og SharePoint Server 2013-indholdsfarme.

 • Du behøver ikke længere at overføre dit søgeindeks til en nyere version af SharePoint Server, da dette sker automatisk for dig i Office 365.

Hvilke søgeoplevelser kan du tilbyde med hybridsøgning i skyen?

Når du har konfigureret hybridsøgning i skyen, og en fuld gennemsøgning af det lokale indhold er afsluttet, viser søgecenteret i Office 365 automatisk hybridresultater fra dit Office 365-indeks.

Søgevertikaler – Søgevertikaler indsnævrer søgeresultaterne for et bestemt sæt indhold til f.eks. kun at vise videoer. Hvis du aktuelt bruger en søgevertikal i et søgecenter i SharePoint Server, skal du oprette det i dit søgecenter i SharePoint Online i Office 365.

Webstedssøgning – Din eksisterende søgning i dokumentbiblioteker i SharePoint Server holder op med at returnere resultater, når du flytter dit søgeindeks til Office 365. Søgning er hurtigst, når brugerne bruger søgecentre, der er i det samme miljø som søgeindekset, så søgning fra et Office 365-søgecenter giver en bedre oplevelse. Hvis brugerne har brug for resultater fra Office 365-søgeindekset i lokale SharePoint-websteder såsom i eksisterende teamwebsteder i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2013, kan du konfigurere søgning fra SharePoint Server til at få vist hybridresultater fra dit Office 365-indeks. Da SharePoint Online i Office 365 behandler dine forespørgsler, skal brugerne bruge den forespørgselssyntaks, som SharePoint Online understøtter. Se mere i Vis resultater fra hybridsøgning i skyen i SharePoint Server.

eDiscovery-søgning – Det kan være nødvendigt at konfigurere eDiscovery separat i SharePoint Server og i SharePoint Online i Office 365.

Søgning af publicering på tværs af websteder – Publicering på tværs af websteder er ikke tilgængelig med hybridsøgning i skyen.

Eksempelvisning – Når en bruger holder musen over et søgeresultat, der kommer fra Office 365, vises der oplysninger om indhold samt et eksempel på indholdet. Oplysninger om indholdet fra søgeresultaterne, der kommer fra lokalt indhold, vises automatisk, men du skal konfigurere eksempelvisningen for dette indhold.

Justering af brugerdefineret sikkerhed – Justering af brugerdefineret sikkerhed er ikke tilgængelig med hybridsøgning i skyen, fordi SharePoint Online i Office 365 ikke understøtter justering af brugerdefineret sikkerhed.

Guldkorn - Guldkorn er en SharePoint Server 2010-funktion. Brug forespørgselsregler i SharePoint Online i Office 365 i stedet.

Brugerdefinerede søgeområder – Brugerdefinerede søgeområder er en SharePoint Server 2010-funktion. Brug ressourcekilder i SharePoint Online i Office 365 i stedet.

Opgradering/degradering af søgeresultater – Opgradering/degradering af søgeresultater er en SharePoint Server 2010-funktion. Brug ressourcekilder i SharePoint Online i Office 365 i stedet.

Fjernelse af lokale søgeresultater – i Central Administration i SharePoint Server kan du vælge en søgetjeneste og bruge indstillingen "Nulstilling af indeks" til at fjerne alt indhold fra søgeindekset. Denne indstilling virker ikke til hybridsøgning i skyen, fordi der ikke er nogen direkte kommunikation mellem skysøgetjenesten i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 og søgeindekset i Office 365. Hvis du kun vil fjerne nogle lokale metadata fra Office 365-søgeindekset, skal du fjerne den lokale indholdskilde eller oprette en gennemsøgningsregel, der ikke gennemsøger en fils URL-adresse. Hvis du vil fjerne alle metadata fra lokalt indhold fra søgeindekset i Office 365, skal du åbne en supportbillet hos Microsoft Support.

Brugsrapporter – brugen rapporter er baseret på oplysninger om de gennemsøgte indhold og bruger handlinger på webstedet SharePoint. Skyen søgetjeneste i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 kommunikere ikke med forbrugsanalyser i SharePoint Online, så brugsrapporter i SharePoint Online ikke må indeholde oplysninger om brugerhandlinger på websteder i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016.

Flere arkitekturer på en SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-farm – En SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-farm kan kun knyttes til én lejer i SharePoint Online i Office 365, derfor kan SharePoint Online ikke bevare lejerisolering af en SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-farm med flere lejere.

Brugerdefineret entitetsudtrækning – Brugerdefineret entitetsudtrækning er ikke tilgængelig med hybridsøgning i skyen, fordi SharePoint Online i Office 365 ikke understøtter brugerdefineret entitetsudtrækning.

Indholdsberigende webtjeneste – Den indholdsberigende webtjeneste er ikke tilgængelig med hybridsøgning i skyen, fordi SharePoint Online i Office 365 ikke understøtter brugerdefineret berigende webtjeneste.

Synonymordbog – Synonymordbøger er ikke tilgængelige med hybridsøgning i skyen, fordi SharePoint Online i Office 365 ikke understøtter synonymordbøger.

Hvor administrerer du hybridsøgning i skyen?

Du konfigurerer gennemsøgning af lokalt indhold i Central administration i SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-farmen.

Du administrerer alle andre indstillinger i søgeadministration i SharePoint Online i Office 365.

Med hybridsøgning i skyen kan crawleren gennemsøge samme indholdskilder og bruge de samme søgeforbindelser som i tidligere versioner af SharePoint Server. Hermed kan du gennemsøge og skubbe indhold fra dine SharePoint Server 2007-, SharePoint Server 2010-, SharePoint Server 2013- og SharePoint Server 2016-farme til Office 365-søgeindekset. Men du kan ikke indeksere indhold, der kræver justering af brugerdefineret sikkerhed, fordi SharePoint Online i Office 365 ikke understøtter tilføjelse af brugerdefineret sikkerhedstilpasning.

Crawleren kan gennemsøge samme standardfiltyper som i tidligere SharePoint Server-versioner. Hvis du har brug at gennemsøge andre filtyper i det lokale miljø, kan du blot tilføje brugerdefinerede iFilters til SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-farmen. Fra SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-farmen kan du også ændre, hvilke filtyper crawleren gennemsøger og omfatter i søgeindekset i Office 365.

Du administrerer søgeskemaet i SharePoint Online, se Administrer Søgecenter i SharePoint Online.

Standardtilknytningerne mellem gennemsøgte og administrerede egenskaber i søgeskemaet i Office 365 gælder også for det lokale indhold. Så længe du ikke fjerner dit eksisterende standard-SSA, kan du stadig oprette et søgeskema i SharePoint Server, men dette søgeskema gælder ikke for dit lokale indhold, som den skybaserede SSA gennemsøger.

I brugergrænsefladen til administration af søgeskemaet i SharePoint Online kan du ikke se forskellen mellem oprindelsen af egenskaber som kategorier, gennemsøgte egenskaber og automatisk oprettede administrerede egenskaber.

For indhold, der er gemt i Office 365, kan du tilpasse søgeskemaet på lejerniveau og niveauet for gruppen af websteder. For indhold, der er gemt lokalt, kan du kun tilpasse søgeskemaet på lejerniveau. I søgeindekset har metadata for indhold, der er gemt lokalt, den administrerede egenskab IsExternalContent angivet til sand.

Sikkerheden for søgeresultaterne er justeret baseret på brugerens Office 365-identitet. Rangering skelner ikke mellem lokalt indhold og Office 365-indhold, og afgrænsninger i søgecenteret viser både Office 365-indhold og lokalt indhold. Der er dog nogle få forskelle:

 • Åbning af et link fra et søgeresultat. For at åbne et link fra et søgeresultat, der kommer fra lokalt indhold, skal brugere enten have forbindelse til et lokalt intranet via en virtuel privat netværksforbindelse (VPN) eller være logget på der, hvor indholdet er gemt. Alternativt kan du give brugerne mulighed for at åbne disse links ved at installere en enhed med en omvendt proxyenhed for SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016.

 • Eksempelvisning. Når en bruger holder musen over et søgeresultat, der kommer fra Office 365, vises der oplysninger om indhold samt et eksempel på indholdet. Oplysninger om indholdet fra søgeresultaterne, der kommer fra lokalt indhold, vises automatisk, men du skal konfigurere muligheden for eksempelvisning for dette indhold.

Hvordan virker hybridsøgning i skyen?

Det vigtigste element er skysøgetjenesten (SSA). Du konfigurerer en SharePoint-farm, der kører SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 og opretter den skybaserede SSA på denne farm. Vi understøtter kun én skybaseret SSA pr. SharePoint Server-farm.

Sådan virker det:

Illustration, der viser en indholdsfarm på en SharePoint-server, en SharePoint-server med en skybaseret SSA og Office 365. Oplysninger strømmer fra lokalt indhold via den skybaserede SSA til søgeindekset i Office 365.
 • Lokalt indhold (1) gennemsøges af crawleren i den skybaserede SSA (2) og rykkes til søgeindekset i Office 365 (3).

 • Brugerne indtaster en forespørgsel (4) i SharePoint Online Søgecenter, forespørgslen sendes til søgeindekset i Office 365 (3), og resultaterne kommer tilbage til SharePoint Online Søgecenter (4).

 • Hvis det er nødvendigt, kan du konfigurere webstedssøgning i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 for at hente søgeresultater fra dit søgeindeks i Office 365. Brugerne indtaster en forespørgsel i et søgefelt til et lokalt websted (5), og forespørgslen sendes via serveren med den skybaserede SSA (2) til søgeindekset i Office 365 (3). Resultaterne returneres via serveren med den skybaserede SSA (2) til det lokale websteds søgefelt (5).

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Planlæg hybridsøgning i skyen til SharePoint

Konfigurer hybridsøgning i skyen med SharePoint Server 2013

Konfigurer hybridsøgning i skyen med SharePoint Server 2016

Hybridsøgning i SharePoint

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×