Få fastsat om Centraliseret udrulning af tilføjelsesprogrammer fungerer i din Office 365-organisation

De fleste kunder anbefales at benytte Centraliseret udrulning, som er måden med de fleste funktioner til udrulning af Office-tilføjelsesprogrammer til brugere og grupper i din Office 365-organisation. Hvis du er Office 365-administrator, skal du bruge denne vejledning til at fastsætte, om din lejer og brugere opfylder kravene, så du kan bruge Centraliseret udrulning.

Der kan gå op til 24 timer, inden et tilføjelsesprogram vises i klienten for alle brugere.

Krav

Centraliseret udrulning af tilføjelsesprogrammer kræver, at brugerne har Exchange Online og aktive Exchange Online-postkasser samt Office 365 ProPlus. Især følgende krav skal opfyldes for at bruge funktionen Centraliseret udrulning:

 • Dine brugere skal bruge Office ProPlus 2016 i følgende operativsystemer:

  • I Windows: Office build 16.0.8067 eller nyere

  • På Mac: Office build 15.34.17051500 eller nyere

 • I Outlook skal de bruge en af følgende versioner:

  • 2013 Klik og kør-version: 15.0.4819.1000 eller senere

  • 2013 MSI-version: 15.0.4937.1000 eller senere*

  • 2016 Klik og kør-version: 16.0.7726.5702 eller senere

  • 2016 MSI-version: 16.0.4494.1000 eller senere*

  * I MSI-version af Outlook, vises tilføjelsesprogrammer installeret af administratoren på det relevante bånd i Outlook, men viser ikke tilføjelsesprogrammet i sektionen "Mine tilføjelsesprogrammer"

 • Din mappe skal være tilknyttet Azure Active Directory.

 • Dine brugere skal logge på Office 2016 med deres organisations-id.

 • Din brugers Exchange-postkasse skal være OAuth-aktiveret.

Centraliseret udrulning understøtter ikke følgende:

 • Tilføjelsesprogrammer, der fokuserer på Word, Excel eller PowerPoint i Office 2013

 • En lokal adresseliste

 • Installation af tilføjelsesprogram i SharePoint

 • Installation af tilføjelsesprogram i Office Online Server

 • Installation af Component Object Model (COM) eller Visual Studio Tools til tilføjelsesprogrammer til Office (VSTO)

 • Office 365-installationer, der ikke omfatter Exchange, f.eks. Office 365 Business

Krav til klient

Følgende tabel viser de klienter, der aktuelt understøtter funktionen Centraliseret udrulning.

Office-program

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

markering

markering

markering

Excel

markering

markering

markering

PowerPoint

markering

markering

markering

Outlook

markering

markering

markering

Office Online understøttes i alle Office 365-forretningsplaner. Office 365 ProPlus-udrulninger understøttes kun i desktopklienter. For at bruge Office 365 ProPlus skal brugeren have en Office 365-konto og fået tildelt en licens. Få mere at vide under Oversigt over Office 365 ProPlus.

Office 365-kompatibilitetskontrol for centraliseret udrulning

Ved hjælp af kompatibilitetskontrollen til Office 365 Centraliseret udrulning kan du kontrollere, om brugerne i din lejer er konfigureret til at bruge Centraliseret udrulning af Word, Excel og PowerPoint. Kompatibilitetskontrollen er ikke påkrævet for understøttelse af Outlook. Download kompatibilitetskontrollen her.

Følg disse trin for at køre kompatibilitetskontrollen:

 1. Start et forhøjet PowerShell.exe-vindue.

 2. Kør kommandoen <Import-Module O365CompatibilityChecker> uden de kantede parenteser.

 3. Kør <Invoke-CompatibilityCheck>-kommandoen uden de kantede parenteser, som beder dig om TenantDomain (f.eks. TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) og TenantAdmin-legitimationsoplysninger og derefter beder om samtykke.

Bemærk!: Afhængigt af antallet af brugere i din lejer kan kontrollen være færdig i løbet af nogle minutter eller timer.

Når værktøjet er færdigt med at køre, returneres en outputfil i kommasepareret format (.csv). Filen gemmes som standard på C:\windows\system32. Outputfilen indeholder følgende oplysninger:

 • Brugernavn

 • Bruger-id (brugerens mailadresse)

 • Centraliseret installation klar – hvis de resterende elementer er sande

 • Office-SKU – den Office-SKU, de har licens til

 • Office aktiveret – hvis de har aktiveret Office

 • Understøttet postkasse – hvis de er tilsluttet en OAuth-aktiveret postkasse

Find ud af om Office 365 ProPlus er installeret

Den nemmeste måde at finde ud af, om en bruger har installeret Office 365 ProPlus og har brugt det for nylig, er at bruge rapporten Microsoft Office-aktiveringer, der er tilgængelig i Office 365 Administration. Rapporten viser en liste over alle brugere, der har aktiveret Office 365 ProPlus inden for de seneste 7 dage, 30 dage, 90 dage eller 180 dage. De vigtige kolonner i rapporten mht. centraliseret udrulning er aktiveringerne til Windows eller Mac på stationære enheder. Du kan eksportere rapporten til Excel. Du kan få flere oplysninger om rapporten under Office 365-rapporter i Administration – Microsoft Office-aktiveringer

Hvis du ikke vil bruge rapporten Aktiveringer, kan du bede en bruger om at åbne et Office-program på sin maskine, f.eks. Word, og derefter vælge Filer > Konto. Under Produktoplysninger bør du se Abonnementsprodukt og Microsoft Office 365 ProPlus, som vist på følgende billede.

Skærmbillede af en del af sektionen Produktoplysninger i et Office-program. Viser, at programmet er et Abonnementsprodukt til Office 365 ProPlus.

Du kan få hjælp med Office 365 ProPlus ved at se Tip til fejlfinding af Office 365 ProPlus.

Krav til Exchange

Microsoft Exchange gemmer manifester for tilføjelsesprogram i din organisations lejer. Administratoren, der udruller tilføjelsesprogrammer, og brugerne, der modtager disse tilføjelsesprogrammer, skal bruge en version af Exchange Server, der understøtter OAuth-godkendelse. Exchange for flere lejere og dedikerede VNext-installationer understøtter OAuth som standard. Exchange Dedicated Legacy og hybride lokale installationer kan konfigureres til at understøtte OAuth, men det er ikke standardkonfigurationen.

Rådfør dig med din organisations Exchange-administrator om, hvilken konfiguration der skal bruges. OAuth-forbindelse pr. bruger kan bekræftes vha. PowerShell-cmdlet Test-OAuthConnectivity.

Bruger- og gruppetildelinger

Funktionen Centraliseret udrulning understøtter i øjeblikket størstedelen af grupper, der understøttes af Azure Active Directory, herunder Office 365-grupper, -distributionslister og -sikkerhedsgrupper.

Bemærk!: Ikke-mailaktiverede sikkerhedsgrupper understøttes ikke i øjeblikket.

Følgende tabel viser, hvilke opgaver, der understøttes i Centraliseret udrulning, under forudsætning af at brugerne opfylder de førnævnte krav til klient og server. Centraliseret udrulning understøtter brugere i grupper på øverste niveau eller grupper uden overordnet gruppe, men ikke brugere i indlejrede grupper eller grupper, der har overordnede grupper.

Tildeling til tilføjelsesprogram

Understøttet

Bruger via direkte tildeling

Ja

Bruger via gruppetildeling

Ja, hvis gruppen er en gruppe på øverste niveau (har ingen overordnede grupper)

Nej, hvis gruppen er en indlejret gruppe (har overordnede grupper)

Alle i lejeren

Ja

I følgende eksempel er Sandra, Sheila og gruppen Salgsafdeling tildelt et tilføjelsesprogram. West Coast Sales Department er en indlejret gruppe, og derfor er Bert og Fred ikke tildelt et tilføjelsesprogram.

Diagrammet viser en boks med angivelsen Sales Dept, og som indeholder navnene Joe og Bob og er forbundet med en boks nedenunder den med angivelsen West Coast Sales med navnene Bert og Fred. Ud for boksen ses et rødt X. Navnene Sandra og Sheila er anført øverst til højre i diagrammet.

Bruger

Sådan tildeler administratorer tilføjelsesprogrammet

Er du tildelt et tilføjelsesprogram?

Joe

Via gruppen Salgsafdeling

Ja, Salgsafdeling har ingen overordnede grupper

Bob

Via gruppen Salgsafdeling

Ja, Salgsafdeling har ingen overordnede grupper

Sandra

Direkte tildeling af bruger

Ja

Sheila

Direkte tildeling af bruger

Ja

Bert

Tildeling ikke mulig

Nej, West Coast Sales Department er indlejret

Fred

Tildeling ikke mulig

Nej, West Coast Sales Department er indlejret

Find ud af, om en gruppe indeholder indlejrede grupper

Den nemmeste måde hvorpå du kan få fastsat, om en gruppe indeholder indlejrede grupper, er ved at få vist gruppens visitkort i Outlook. Hvis du angiver navnet på gruppen i feltet Til i en mail og derefter klikker på gruppenavnet, når det findes, vil den vise dig, om den indeholder brugere eller grupper, der er indlejret. I eksemplet herunder viser fanen Medlemmer på Outlook-visitkortet for Testgruppen ingen brugere og kun to undergrupper.

Skærmbillede af fanen Medlemmer på Outlook-visitkortet for gruppen med angivelsen Test Group. Sub Group 1 og Sub Group 2 er anført som medlemmer.

Du kan udføre den modsatte forespørgsel ved at finde gruppen for at se, om den er medlem af en vilkårlig gruppe. I eksemplet nedenfor kan du under fanen Medlemskab på Outlook-visitkortet se, at Undergruppe 1 er medlem af Testgruppen.

Skærmbillede af fanen Medlemskab på Outlook-visitkortet for gruppen kaldet Sub Group 1, visende, at Sub Group 1 er medlem af gruppen med angivelsen Test Group.

Alternativt kan du bruge Azure Active Directory Graph API'en til at køre forespørgsler for at finde listen over grupper inden for en gruppe. Du kan få flere oplysninger under Gruppehandlinger | Graph API-reference.

Kontakt Microsoft for at få support

Hvis du eller dine brugere oplever problemer med at indlæse tilføjelsesprogrammet under brug af Office Online-apps (Word Online, Excel Online osv.), som er blevet installeret centralt, kan det være nødvendigt at kontakte Microsoft Support (se hvordan). Angiv følgende oplysninger om dit Office 365-miljø i supportanmodningen.

Platform

Fejlfindingsoplysninger

Office Online

 • Charles/Fiddler-logge

 • Lejer-id (se hvordan)

 • Korrelations-id. Få vist kilden til en af Office-siderne, og søg efter værdien for Korrelations-id, og send den på:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

RTF-klienter (Windows, Mac)

 • Charles/Fiddler-logge

 • Buildnumre af klientappen (helst som et skærmbillede fra fil/konto)

Se også

Installér Office-tilføjelsesprogrammer i Office 365 Administration

Brug centraliseret udrulning af PowerShell-cmdlet'er til at administrere tilføjelsesprogrammer

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×