Excel-formatering og -funktioner, som ikke overføres til andre filformater

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Formatet Microsoft Office Excel 2007 projektmappe (.xlsx) bevarer alle regneark og diagrammets data, formatering og andre funktioner, der er tilgængelige i Office Excel 2007, og formatet makroaktiverede projektmappe (.xlsm) bevarer makroer og makroark ud over disse funktioner.

Hvis du ofte dele data fra projektmappen med personer, der bruger en tidligere version af Excel, kan du arbejde i kompatibilitetstilstand for at undgå tab af data og pålidelighed, når projektmappen åbnes i den tidligere version af Excel, eller du kan bruge konverteringsprogrammer, der hjælper dig med at udføre overgangen dataene. Du kan finde yderligere oplysninger finder Brug Office Excel 2007 sammen med tidligere versioner af Excel.

Hvis du gemmer en projektmappe i et andet filformat, f.eks. tekstfilformat, kan noget af formateringen og nogle af dataene gå tabt, og andre funktioner understøttes måske ikke.

Følgende filformater har forskelle i funktioner og formatering som beskrevet.

Denne artikel indeholder

Formateret tekst (mellemrumssepareret)

Tekst (tabulatorsepareret)

Tekst (Unicode)

CSV (kommasepareret)

DIF-format (Data Interchange Format)

SYLK (Symbolic Link)

Webside og Webside i én fil

XML-regneark 2003

Formateret tekst (mellemrumssepareret)

I dette filformat (.prn) gemmes tekst og værdier, som de vises i cellerne i det aktive regneark.

Hvis en cellerække indeholder mere end 240 tegn, ombrydes tegnene ud over 240 til en ny linje ved slutningen af den konverterede fil. Hvis f.eks. rækkerne 1-10 hver indeholder mere end 240 tegn, indsættes den resterende tekst fra række 1 i række 11, den resterende tekst fra række 2 indsættes i række 12 osv.

Kolonner af data separeres af tabulatortegn, og hver række afsluttes med vognretur. Hvis der vises formler i stedet for formelværdier i celler, gemmes formlerne som tekst. Al formatering, grafik, objekter og andet regnearksindhold går tabt. Eurosymbolet konverteres til et spørgsmålstegn.

Bemærk: Inden du gemmer et regneark i dette format, skal du kontrollere, at alle de data, der skal konverteres, er synlige, og at der er tilstrækkeligt mellemrum mellem kolonnerne. I modsat fald kan data gå tabt eller ikke være korrekt afgrænset i den konverterede fil. Du skal evt. justere kolonnebredden i regnearket, før du konverterer det til et formateret tekstformat.

Toppen af siden

Tekst (tabulatorsepareret)

I dette filformat (.txt) gemmes tekst og værdier, som de vises i cellerne i det aktive regneark.

Kolonner af data separeres af tabulatortegn, og hver række afsluttes med vognretur. Hvis en celle indeholder et komma, indsættes cellens indhold i dobbelte anførselstegn. Hvis dataene indeholder et anførselstegn, erstattes anførselstegnet af dobbelte anførselstegn, og cellens indhold indsættes også i dobbelte anførselstegn. Al formatering, grafik, objekter og andet regnearksindhold går tabt. Eurosymbolet konverteres til et spørgsmålstegn.

Hvis der vises formler i stedet for formelværdier i celler, gemmes formlerne som tekst. Hvis du vil bevare formlerne, skal du åbne filen i Excel igen, markere indstillingen Afgrænset i guiden Tekstimport og vælge tabulatortegn som afgrænser.

Bemærk: Hvis projektmappen indeholder speciel skrifttypetegn, som en copyright-symbol (©), og du skal bruge konverterede tekstfilen på en computer med et andet operativsystem, Gem projektmappen i tekstfilformatet, der er relevante for det pågældende system. Eksempelvis hvis du bruger Microsoft Windows og vil bruge tekstfilen på en Macintosh-computer, Gem filen i formatet tekst (Macintosh). Hvis du bruger en Macintosh-computer, og du vil bruge tekstfilen på et system, der kører Windows eller Windows NT, du Gem filen i tekstformat (Windows).

Toppen af siden

Tekst (Unicode)

Dette filformat (.txt) gemmes al tekst og værdier, som de vises i cellerne i det aktive regneark.

Hvis du åbner en fil i tekstformat (Unicode) ved hjælp af et program, der kan læse ikke Unicode, som Notesblok i Windows 95 eller et Microsoft MS-DOS-baserede program dog, dine data, går tabt.

Bemærk: Notesblok i Windows NT læser filer i tekstformat (Unicode).

Toppen af siden

CSV (kommasepareret)

I dette filformat (.csv) gemmes tekst og værdier, som de vises i cellerne i det aktive regneark. Alle rækker og alle tegn i hver celle gemmes. Kolonner af data adskilles af komma, og hver række afsluttes med vognretur. Hvis en celle indeholder et komma, indsættes cellens indhold i dobbelte anførselstegn.

Hvis der vises formler i stedet for formelværdier i celler, gemmes formlerne som tekst. Al formatering, grafik, objekter og andet regnearksindhold går tabt. Eurosymbolet konverteres til et spørgsmålstegn.

Bemærk: Hvis projektmappen indeholder speciel skrifttypetegn som et copyright-symbol (©), og du vil bruge den konverterede tekstfil på en computer med et andet operativsystem, kan du gemme projektmappen i tekstfilformatet, der er relevante for det pågældende system. Eksempelvis hvis du bruger Windows, og du vil bruge tekstfilen på en Macintosh-computer, Gem filen i formatet CSV (Macintosh). Hvis du bruger en Macintosh-computer, og du vil bruge tekstfilen på et system, der kører Windows eller Windows NT, du Gem filen i formatet CSV (Windows).

Toppen af siden

DIF-format (Data Interchange Format)

I dette filformat (.dif) gemmes kun tekst, værdier og formler i det aktive regneark.

Hvis regnearksindstillinger er angivet til at vise formelresultater i cellerne, gemmes kun formelresultatet i den konverterede fil. Hvis du vil gemme formlerne, skal du få vist dem i regnearket, før du gemmer filen.

Sådan får du vist formler i regnearksceller

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og marker derefter afkrydsningsfeltet Vis formler i celler i stedet for deres beregnede resultater under Visningsindstillinger for dette regneark

Kolonnebredder og de fleste talformater gemmes, men alle andre formater går tabt.

Indstillinger for sideopsætning og manuelle sideskift går tabt.

Cellekommentarer, grafik, integrerede diagrammer, objekter, formularkontrolelementer, hyperlinks, indstillinger for datavalidering, betinget formatering og andre regnearksfunktioner går tabt.

De data, der vises i den nuværende visning af en pivottabelrapport, gemmes. Alle andre pivottabeldata går tabt.

Microsoft VBA-kode (Visual Basic for Applications) går tabt.

Eurosymbolet konverteres til et spørgsmålstegn.

Toppen af siden

SYLK (Symbolic Link)

I dette filformat (.slk) gemmes kun værdier, formler og begrænset celleformatering i det aktive regneark.

Der gemmes op til 255 tegn pr. celle.

Hvis en Excel-funktion ikke understøttes i SYLK-format, beregner Excel funktionen, inden filen gemmes, og erstatter formlen med den resulterende værdi.

De fleste tekstformater gemmes. konverteret tekst formateres på samme måde for det første tegn i cellen. Roteret tekst, flettede celler og indstillinger for justering af vandret og lodret tekst går tabt. Skriftfarven kan konverteres til en anden farve, hvis du åbner det konverterede SYLK-ark i Excel. Rammer konverteres til enkeltlinjer kanter. Celleskygge konverteres til en punkteret grå skygge.

Indstillinger for sideopsætning og manuelle sideskift går tabt.

Cellekommentarer gemmes. Du kan få vist kommentarerne, hvis du åbner filen i Microsoft Excel igen.

Grafik, integrerede diagrammer, objekter, formularkontrolelementer, hyperlinks, indstillinger for datavalidering, betinget formatering og andre regnearksfunktioner går tabt.

VBA-kode går tabt.

De data, der vises i den nuværende visning af en pivottabelrapport, gemmes. Alle andre pivottabeldata går tabt.

Bemærk: Du kan bruge dette format til at gemme projektmappefiler, der skal bruges i Microsoft Multiplan. Microsoft Excel omfatter ikke filformatkonverteringsprogrammer til direkte konvertering af projektmappefiler til Multiplan-formatet.

Toppen af siden

Webside og Webside i én fil

Filformater disse webside (.htm, .html) Single File Web Page-filformater (.mht, .mhtml) kan bruges til at eksportere Excel-data. I Office Excel 2007 regnearksfunktioner (såsom formler, diagrammer, pivottabeller og VBA-projekter (VBA)-programmet på computeren) understøttes ikke længere i disse filformater og de vil gå tabt, når du åbner en fil i dette filformat igen i Excel.

Toppen af siden

XML-regneark 2003

Filformatet til dette XML-regneark 2003 (.xml) bevarer ikke følgende funktioner:

 • Revisionspile

 • Diagrammer og andre grafikobjekter

 • Diagramark, makroark, dialogark

 • Brugerdefinerede visninger

 • Henvisninger til datakonsolidering

 • Tegneobjektlag

 • Dispositions- og grupperingsfunktioner

 • Regnearkdata beskyttet med adgangskode

 • Scenarier

 • Brugerdefinerede funktionskategorier

 • VBA-projekter

Ny Office Excel 2007 funktioner som forbedret betinget formatering, der ikke understøttes i dette filformat. Ny række og kolonne grænser for Excel 2007, men der understøttes.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×