Excel 2016 til Mac – Produktbemærkninger til Insider Fast-builds

Insider-builds til Office 2016 til Mac opdateres med jævne mellemrum for at levere nye og forbedrede funktioner, sikkerhedsopdateringer og fejlrettelser.  Hvis du vil se de tilsvarende oplysninger om andre Office til Mac-apps, skal du gå til Produktbemærkninger til Insider Fast-builds af Office 2016 til Mac.

Lær, hvordan du installerer Office til Mac-opdateringer, og se oplysningerne nedenfor for at få mere at vide om hver Insider Fast-udgivelse.

Udgivelse for 19. oktober 2017

Version:  16.7 (Build 171017)

Din feedback hjælper os med at forbedre os.  Hvis du oplever et problem, skal du klikke på knappen med smileyen i det øverste hjørne af programmet for at fortælle os, hvad vi kan gøre bedre, eller hvad du godt kan lide.

Fortæl os, hvad vi kan gøre bedre _C3_201791722246

Nye eller forbedrede funktioner

(Husk at gennemgå de overordnede funktioner, der er nævnt i opdateringsnoterne for 2. oktober)

Fejlrettelser

 • Adskillige problemer med kopiér/indsæt er rettet.

 • Problem med arkfaner er rettet, så hele arknavnet er synligt.

 • Der er foretaget en del rettelser for at undgå nedbrud og/eller frysninger i visse situationer.

 • Der er rettet nogle problemer med genvejstasterne, herunder Cmd+ piletast for at flytte til slutningen af området, Cmd+E for at centrere tekst og andre.

 • Der er rettet flere problemer med at indstille og gemme indstillinger

 • Der er rettet et problem med åbning af alle vinduer i dokumenter med flere vinduer.

 • Når du ændrer størrelsen på en række eller kolonne ved at trække med musen, vises værktøjstip nu som forventet.

 • Der er rettet et problem, der forhindrede at vælge flere knapper i et udsnit.

 • I guiden Tekstimport, kan du nu rulle til højre for at se alle kolonnerne.

 • Der er rettet et problem med låste ruder, der vises forkert efter zoom.

 • Der er rettet flere problemer med VBA, herunder Program. Operativsystemet returnerer nu den korrekte værdi.

 • Adskillige andre fejlrettelser.

Kendte problemer

Dette betragtes stadig som en forhåndsvisning af den kommende større version, så vi forventer at, der vil opstå nogle problemer.  Du må meget gerne give feedback om eventuelle problemer ved at klikke på knappen med smileyen, som du finder i nærheden af det øverste hjørne af programvinduet.  Her er nogle ting, vi allerede er opmærksomme på:

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre end forventet.

 • I nogle tilfælde bruges talseparatorerne for decimaler og tusindtal, der er angivet i Mac OS-indstillinger og ikke i Excel.

 • Du kan ikke indsætte en AutoSum-formel ved at trykke på Cmd+Skift+T.

 • Formlen =INFO("system") giver det forkerte resultat "pcdos".

 • Nogle talformater er skyld i, at talværdier vises som alle hash-værdier (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Guiden Tekstimport mangler nogle filtyper i rullelisten Markering af Importformat.

 • Nye projektmapper får et standardnavn som er anderledes end før i tiden. Tidligere var standardnavnet "Mappe1", men nu vil det være "Projektmappe1". Dette kan have en betydning, hvis du bruger scripts eller VBA-makroer, der refererer til standardfilnavnet.

 • Hvis du trækker et vindue mellem en Retina-skærm og en ikke-Retina-skærm, skaleres arkindholdet muligvis ikke korrekt.  Til løsning af problemet kan du zoome ind og ud igen.

 • Programmet kan være længere tid om at starte end forventet.

 • Kommentarpilene til at forbinde kommentaren til cellen vises ikke altid.

 • Når du opretter en formel med Formelruden, virker linket til at få hjælp ikke.

Version:  16.7 (Build 171008)

Nye eller forbedrede funktioner

(Husk at gennemgå de overordnede funktioner, der er nævnt opdateringsnoterne for 2. oktober)

Fejlrettelser

 • Indeholder en række rettelser der skal undgå nedbrud og/eller frys i visse situationer.

 • Vi har rettet nogle problemer med genvejstaster, herunder Cmd+A. Mens du redigerer en celle, markeres teksten nu i cellen, i stedet for at markere et område.

 • Vi har rettet et problem, hvor du markerer et område, indtaster en værdi, og trykker på Cmd+retur. Det anvender nu værdien på alle celler i det markerede område.

 • Adskillige rettelser af småfejl

Kendte problemer

Her er nogle ting, vi allerede er opmærksom på:

 • Nye projektmapper får et standardnavn som er anderledes end før i tiden. Tidligere var standardnavnet "Mappe1", men nu vil det være "Projektmappe1". Dette kan have en betydning, hvis du bruger scripts eller VBA-makroer, der refererer til standardfilnavnet.

 • Hvis du trækker et vindue mellem en Retina-skærm og en ikke-Retina-skærm, skaleres arkindholdet muligvis ikke korrekt.  Til løsning af problemet kan du zoome ind og ud igen.

 • En række tastaturgenveje virker ikke som forventet.

 • Programmet kan være længere tid om at starte end forventet.

 • Kommentarpilene til at forbinde kommentaren til cellen vises ikke altid.

 • Når du opretter en formel med formelruden, virker linket til at få hjælp ikke, og du kan ikke lukke projektmappen, før du lukker formelbyggerruden.

Version:  16.6 (build 171001)

Feltet Om til Excel til Mac, der viser version 16.7_C3_201792132824

Nye eller forbedrede funktioner

 • Samarbejde – som abonnent på Office 365 kan du redigere samtidigt med andre i projektmapper, der er gemt på OneDrive og SharePoint.

 • Nye funktioner – som O365-abonnent kan du bruge de nye funktioner HVISER og SKIFT til at forenkle og forkorte dine formler.

 • Bedre understøttelse af diagrammer med pivottabeller som datakilde – diagrammer opdateres nu, hvis du opdaterer en pivottabel.

 • Udsnits​​​værktøjer til tabeller – Tilføj et udsnits​​​værktøj for hurtigt at filtrere dine tabeller.

 • Nye og moderne diagramtyper – som O365-abonnent kan du nu visualisere dine data med nye diagramtyper såsom kasse med hale, tragt, histogram, Pareto, sol, træstruktur og vandfald.

 • Opdaterede Visual Basic for Applications (VBA) – der er nu flere metoder, egenskaber og objekter, der allerede er tilgængelige for brugere af Windows Office, som nu også virker på Mac. Der er stadig forskelle mellem objektmodellen til hhv. Mac og Windows, så du vil stadig se "understøttes ikke på denne platform" ud for nogle elementer. Flere oplysninger om ændringerne objektmodellen vil snart være tilgængelig.

Fejlrettelser

 • Ydeevnen for Sidelayoutvisning er blevet forbedret.

Kendte problemer

Dette er den første forhåndsvisning af den kommende større version, så vi forventer at, der vil opstå nogle problemer.  Du må meget gerne give feedback om eventuelle problemer ved at klikke på knappen med smileyen, som du finder i nærheden af det øverste hjørne af programvinduet.  Her er nogle ting, vi allerede er opmærksom på:

 • Nye projektmapper får et standardnavn som er anderledes end før i tiden. Tidligere var standardnavnet "Mappe1", men nu vil det være "Projektmappe1". Dette kan have en betydning, hvis du bruger scripts eller VBA-makroer, der refererer til standardfilnavnet.

 • En række tastaturgenveje virker ikke som forventet.

 • Programmet kan være længere tid om at starte end forventet.

 • Kommentarpilene til at forbinde kommentaren til cellen vises ikke altid.

 • Når du opretter en formel med Formelruden, virker linket til at få hjælp ikke.

 • Hvis du har markeret et område, skriver og derefter trykker på CMD+RETURN, er det kun værdien i den aktive celle, der bliver bekræftet.

Version: 15.40 (build 170926)

Nye eller forbedrede funktioner

Intet nyt i denne uge.

Fejlrettelser

 • Vi har rettet et problem, hvor nummereringen af rækkerne var omvendt, og nogle rækkenumre eller noget indhold så ud til at være spejlvendt ift., hvordan de plejer at se ud.  Dette påvirkede computere med macOS version 10.13 (High Sierra).

Kendte problemer

 • Excel gik ned på computere med touchbar, når man trykkede på lighedstegnet for at begynde at skrive en formel.

Version:  15.39.0 (build 170913)

Nye eller forbedrede funktioner

 • Intet nyt i denne uge.

Fejlrettelser

 • Rettelser af småfejl

Kendte problemer

 • I nogle tilfælde kan rækkenumrene have et genspejlet udseende og kan være i omvendt rækkefølge for en del af rækkerne. Desuden kan nogle gitterlinjer vises på en uventet placering. Dette problem er kun set med Excel installeret på MacOS 10.13 (High Sierra).  

Version:  15.39.0 (Build 170905)

Nye eller forbedrede funktioner

Fejlrettelser

 • Rettelser af småfejl

Kendte problemer

 • Intet nyt i denne uge.

Version:  15.39.0 (build 170829)

Nye eller forbedrede funktioner

Intet nyt i denne uge.

Fejlrettelser

Rettelser af småfejl

Kendte problemer

Intet nyt i denne uge.

Version::  15.38.0 (build 170822)

Nye eller forbedrede funktioner

 • Intet nyt i denne uge.

Fejlrettelser

 • Sikkerhedsrettelser: Vi har føjet en sikkerhedsadvarsel til Excel 4-makro

 • Problem: Der kan ske nedbrud, hvis nogle af filerne bliver åbnet i en bestemt rækkefølge

Kendte problemer

 • Intet nyt i denne uge.

Version: 15.38.0 (build 170815)

Nye eller forbedrede funktioner

 • Intet nyt i denne uge.

Fejlrettelser

 • Vi har rettet et problem med forkerte rækkehøjder, når du åbner et regneark igen. Rækkehøjden øges, når du har et regneark, der indeholder celler med ombrudt tekst, og hvori rækkehøjden af denne celle er justeret ved hjælp af funktionen Tilpas automatisk. Dette problem påvirker den forrige Insider Fast-udgivelse.

Kendte problemer

 • Intet nyt i denne uge.

Version: 15.38.0 (build 170809)

Nye eller forbedrede funktioner

 • Intet nyt i denne uge.

Fejlrettelser

 • Nogle mindre problemer blev rettet.

Kendte problemer

 • I nogle tilfælde kan rækkehøjden blive øget , når et dokument med rækker, der indeholder celler med ombrudt tekst, som har fået justeret rækkehøjden ved hjælp af funktionen Tilpas automatisk, åbnes.

Version: 15.38.0 (build 170801)

Nye eller forbedrede funktioner

 • Intet nyt i denne uge.

Fejlrettelser

 • Nogle dokumentskabeloner er blevet rettet for bestemte regioner, så de nu indeholder materiale, der er relevant for regionen.

 • Nogle mindre problemer blev rettet.

Kendte problemer

 • I nogle tilfælde kan rækkehøjden blive øget , når et dokument med rækker, der indeholder celler med ombrudt tekst, som har fået justeret rækkehøjden ved hjælp af funktionen Tilpas automatisk, åbnes.

Noter og nyheder

 • Hvis du vil rapportere problemer eller sende feedback direkte til vores team, skal du klikke på det smilende ansigt i øverste højre hjørne af appen. Derefter klikker du på Fortæl os, hvad du kan lide eller Fortæl os, hvad der kunne være bedre.

 • Tag kontakt til os og andre Office-insiders via Office Insider-communityet eller ved at få fat i os på Twitter.

 • Hvis du vil på Fast-niveau, skal du klikke på Hjælp > Kontrollér, om der er opdateringer > Deltag i Office Insider-programmet, og få tidlig adgang til nye versioner af Office. > Insider Fast til Office.

Version: 15.37.0 (build 170725)

Nye eller forbedrede funktioner

 • Intet nyt i denne uge.

Fejlrettelser

 • Vi har rettet et problem, hvor brug af FN+pil op/ned til at gå en side op/ned for derefter at slette en værdi fra en celle resulterede i, at cellen stadig så ud til at indeholde en værdi, selvom den faktisk blev slettet.

 • Rettelser af småfejl

Kendte problemer

 • Intet nyt i denne uge.

Version: 15.37.0 (build 170704)

Nye og forbedrede funktioner

 • Du kan nu føje billeder til sidehoveder og sidefødder (udgivet i juni 2017, men det er ikke tidligere blevet beskrevet her).

Indsæt billede i sidehovedet eller sidefoden_C3_2017610163735

 • Fejlrettelser

 • Billeder i sidehoveder og sidefødder – vi har rettet et problem, hvor billedkvaliteten blev reduceret, når billederne blev udskrevet.

Kendte problemer

 • Ingen kendte problemer på nuværende tidspunkt.

Flere oplysninger:

 • Hvis du vil rapportere problemer eller sende feedback direkte til vores team, skal du klikke på det smilende ansigt i øverste højre hjørne af appen. Derefter klikker du på Fortæl os, hvad du kan lide eller Fortæl os, hvad der kunne være bedre.

 • Tag kontakt til os og andre Office-insiders via Office Insider-communityet eller ved at få fat i os på Twitter.

 • Hvis du vil på Fast-niveau, skal du klikke på Hjælp > Kontrollér, om der er opdateringer > Deltag i Office Insider-programmet, og få tidlig adgang til nye versioner af Office. > Insider Fast til Office.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×