Erklæringen PARAMETERS

Erklærer navn og datatype for hver parameter i en parameterforespørgsel.

Syntaks

PARAMETERS navn datatype [, navn datatype [, ...]]

Erklæringen PARAMETERS består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

navn

Navnet på parameteren. Er tildelt egenskaben Navn for objektet Parameter og bruges til at identificere denne parameter i parametersamlingen. Du kan bruge navn som en streng, der vises i en dialogboks, mens programmet kører forespørgslen. Brug kantede parenteser ([ ]) til at omslutte tekst, der indeholder mellemrum eller tegnsætning. Eksemplerne [Laveste pris] og [Start rapport med hvilken måned?] er begge gyldige navneargumenter.

datatype

En af de primære Microsoft Access SQL-datatyper eller et af deres synonymer.


Bemærkninger

Hvis du ofte kører en forespørgsel, kan du bruge erklæringen PARAMETERS til at oprette en parameterforespørgsel. En parameterforespørgsel kan være medvirkende til at automatisere ændring af forespørgselskriterier. Hvis du bruger en parameterforespørgsel, skal din kode levere parametrene, hver gang forespørgslen køres.

Erklæringen PARAMETERS er valgfri, men hvis den benyttes, skal den angives før alle andre sætninger – også SELECT-sætninger.

Hvis erklæringen indeholder mere end én parameter, skal de adskilles ved hjælp af komma. I følgende eksempel inkluderes to parametre:

PARAMETERS [Laveste pris] Currency, [Startdato] DateTime;

Du kan bruge navn, men ikke datatype i en WHERE- eller HAVING-delsætning. I følgende eksempel forventes to parametre leveret, hvorefter kriterierne anvendes på posterne i tabellen Ordrer:

PARAMETERS [Laveste pris] Currency, [Startdato] DateTime;

SELECT OrderID, OrderAmount FROM Orders WHERE OrderAmount > [Laveste pris] AND OrderDate >= [Startdato];Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×