Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync til Mac

Senest opdateret: juli 2014

Microsoft beskytter dine personlige oplysninger og leverer software, der giver dig den ydeevne, effektivitet og brugervenlighed, du har brug for i dit arbejde ved computeren. I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives flere af de fremgangsmåder, der benyttes i forbindelse med indsamling og anvendelse af data i Lync til Mac. Beskrivelsen vedrører først og fremmest funktioner til kommunikation med internettet. Den omfatter ikke andre af Microsofts websteder, produkter eller tjenester, uanset om de er online eller offline.

Lync til Mac er en integreret kommunikationsklient, der gør det muligt at kommunikere med kontakter i og uden for organisationen. Lync til Mac er udviklet til at give dig adgang til de oplysninger, der er publiceret om andre brugere, og til at give andre brugere adgang til de oplysninger, der er publiceret om dig, f.eks. status, stilling, telefonnummer og noter. Når Lync til Mac kører, kan du også se kontakternes status og sende chatbeskeder og filer direkte fra Microsoft Word, Microsoft PowerPoint og Microsoft Outlook.

Indsamling og anvendelse af dine oplysninger

De oplysninger, vi får fra dig, kan anvendes af Microsoft og Microsofts datterselskaber og associerede selskaber til at aktivere de funktioner, du bruger, og levere den eller de tjenester eller udføre den eller de transaktioner, du har anmodet om eller givet dit samtykke til. Oplysningerne kan også bruges til at analysere og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester.

Vi sender muligvis visse obligatoriske servicemeddelelser, f.eks. velkomstbreve, betalingspåmindelser, oplysninger om tekniske serviceproblemer og sikkerhedsmeddelelser. Visse Microsoft-tjenester sender muligvis jævnligt medlemsbreve, der opfattes som en del af servicen. Vi beder i visse tilfælde om din feedback, inviterer dig til at deltage i undersøgelser eller sender reklamemail for at informere dig om andre produkter eller tjenester, der kan leveres af Microsoft og Microsofts associerede selskaber.

Ud over det omfang, der beskrives i denne erklæring, vil dine personlige oplysninger ikke blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke. Det kan ske, at vi indgår aftale med andre virksomheder om levering af afgrænsede tjenesteydelser på vores vegne, f.eks. pakning, forsendelse og levering af køb og andre forsendelser, besvarelse af kundespørgsmål vedrørende produkter eller tjenester, behandling af hændelsesregistrering eller udarbejdelse af statistiske analyser af vores tjenester. I så fald giver vi kun disse virksomheder de personlige oplysninger, som er nødvendige for, at de kan levere den pågældende tjenesteydelse, og de har ikke tilladelse til at benytte de pågældende oplysninger til andre formål.

Microsoft kan skaffe sig adgang til eller videregive oplysninger om dig, herunder indholdet af din kommunikation: (a) for at overholde loven eller reagere på lovlige anmodninger eller i forbindelse med retssager; (b) for at beskytte Microsofts eller vores kunders rettigheder eller ejendom, herunder at håndhæve vores kontrakter eller politikker, der styrer din brug af tjenesterne; eller (c) hvis det sker i god tro, fordi det antages, at denne adgang eller videregivelse er nødvendig for at beskytte den personlige sikkerhed for Microsofts medarbejdere, Microsofts kunder eller offentligheden. Vi kan også udlevere personlige oplysninger i forbindelse med virksomhedstransaktion som f.eks. en fusion eller salg af aktiver.

De oplysninger, der indsamles af eller sendes til Microsoft i Lync til Mac, kan blive gemt og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller Microsofts associerede virksomheder, datterselskaber eller agenter har faciliteter. Microsoft overholder safe harbor-principperne som foreskrevet af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af data fra EU, EØS eller Schweiz.

Indsamling og brug af oplysninger om din computer

Når du bruger software med internetaktiverede funktioner, sendes der oplysninger om din computer ("standardcomputeroplysninger") til de websteder, du besøger, og de onlinetjenester, du benytter. Microsoft bruger standardcomputeroplysninger til at levere internetaktiverede tjenester, til at forbedre vores produkter og tjenester og til statistiske analyser. Standardcomputeroplysninger omfatter typisk oplysninger som IP-adresse, operativsystemversion, webbrowserversion, lokale indstillinger og sprogindstillinger. I nogle tilfælde kan standardcomputeroplysninger også omfatte hardware-id, som angiver producenten af enheden, enhedsnavn og -version. Hvis en bestemt funktion eller tjeneste sender oplysninger til Microsoft, sendes disse standardcomputeroplysninger samtidig.

Detaljerne for beskyttelse af personlige oplysninger for hver enkelt funktion, software eller tjeneste i Lync til Mac, som er anført i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, beskriver, hvilke yderligere oplysninger der indsamles, og hvordan de anvendes.

Dine oplysningers sikkerhed

Microsoft er forpligtet til at beskytte dine oplysninger. Vi bruger mange forskellige sikkerhedsteknologier og procedurer i vores bestræbelser på at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, anvendelse eller offentliggørelse. Vi gemmer f.eks. de oplysninger, du angiver, på computersystemer, der er under nøje opsyn, og hvor adgangen til systemerne er begrænset.

Ændringer til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger

Det kan ske, at vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger som følge af ændringer i vores produkter og tjenester eller som følge af kundernes feedback. Når vi reviderer erklæringen, ændrer vi datoen i "senest opdateret" øverst i denne erklæring. Vi opfordrer dig til at kontrollere denne erklæring regelmæssigt, så du altid er informeret om, hvordan Microsoft beskytter dine oplysninger.

Yderligere oplysninger

Microsoft modtager gerne kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål til erklæringen, eller hvis du mener, at vi ikke har overholdt den, kan du kontakte os ved hjælp af (webformular) Kontakt os: Feedback til beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan også kontakte os via almindelig post:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifikke funktioner

Resten af dette dokument omhandler bestemte funktioner i Lync til Mac:

Opkalds-id på mødelisten

Det bruges funktionen til:     På deltagerlisten (liste) vises en oversigt over alle deltagerne i et møde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:    Når du ringer op til et telefonmøde, kan alle deltagere se det telefonnummer eller det brugernavn, du ringer op fra (opkalds-id'et). Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Personer i mødet kan bruge disse oplysninger til at skelne mellem forskellige deltagere, der deltager i mødet via telefon.

Valg/styring:     Opkalds-id'et vises som standard og hentes fra telefonselskabet. Du kan vælge ikke at dele dit telefonnummer ved at blokere opkalds-id'et, når du foretager et telefonopkald.

 • Hvis du vil blokere opkalds-id'et permanent, skal du kontakte dit lokale telefonselskab.

 • Hvis funktionaliteten er tilgængelig i dit område, kan du skrive en særlig kode, før du ringer op, så dit opkalds-id blokeres for et enkelt opkald. Kontakt dit lokale telefonselskab for at få vejledning.

Samtaleoversigt

Det bruges funktionen til:     Samtaleoversigten giver dig mulighed for at gemme indholdet af din chatsamtaler i mappen under Brugere/ brugernavn/Dokumenter/Microsoft User Data/Microsoft Lync History.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Denne funktion gør det muligt at gemme indholdet af din chatsamtaler. Disse oplysninger gemmes på din computer og sendes ikke til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Du kan bruge dine gemte chatsamtaler, hvis du vil gennemse indholdet af dine tidligere chatsamtaler.

Valg/styring:     Indstillingen Gem samtaler er indstillet til at spørge, om du vil gemme din samtale, når du lukker samtalevinduet. Lync til Mac viser en besked i slutningen af hver samtale, hvor du bliver spurgt, om du vil gemme samtalen. Hvis du vil deaktivere denne besked, kan du når som helst klikke på Indstillinger i Lync-menuen og derefter klikke på fanen Oversigt.

Vigtige oplysninger:     Hvis du aktiverer indstillingen Gem samtaler, bør du give dine kontakter besked om, at teksten fra jeres chatsamtaler bliver gemt.

Logføring på klientsiden

Det bruges funktionen til:    Med logføring på klientsiden kan du logføre oplysninger om din brug af Lync på computeren i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af eventuelle problemer med Lync.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Hvis du eller din administrator aktiverer logføring på klientsiden, bliver oplysninger som følgende gemt på din computer: SIP-meddelelser (Session Initiation Protocol), svar på Lync-invitationer, oplysninger om afsenderen og modtageren af hver enkelt Lync-meddelelse, den rute, som meddelelsen er kommet ad, listen over kontakter, dine tilstedeværelsesoplysninger, navnene på alle de vedhæftede filer du deler, navnene på alle de Microsoft PowerPoint-filer du deler. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft automatisk, men du kan vælge at sende oplysninger manuelt.

Brug af oplysninger:     Logge på klientsiden kan bruges til fejlfinding af problemer i Lync.

Valg/styring:     Logføring på klientsiden er slået fra som standard og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Hvis din administrator ikke har deaktiveret din mulighed for at styre logføring, kan du ændre dine indstillinger på følgende måde:. Hvis du vil ændre indstillingerne for logføring, kan du når som helst klikke på Indstillinger i Lync-menuen og derefter klikke på fanen Generelt.

Skrivebordsdeling

Det bruges funktionen til:     Med skrivebordsdeling gør er det muligt at dele en visning af computerskærmen med andre deltagere i din samtale i Lync til Mac.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Hvis du aktiverer skrivebordsdeling, vil alle samtaledeltagerne kunne se alle oplysninger på din computerskærm. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Du kan bruge skrivebordsdeling til at samarbejde med samtaledeltagere.

Valg/styring:     Brugeren kan selv vælge at acceptere eller afvise en invitation til skrivebordsdeling.

Sådan deler du dit skrivebord med en person, du har en samtale med:

 • Klik på  Del indhold i samtalevinduet, og klik derefter på Skrivebord.

Meddelelsen Invitation til skrivebordsdeling vises i deltagerens samtalevindue. Deltageren klikker enten på Acceptér for at deltage i delingssessionen eller på Afvis for at afvise invitationen til skrivebordsdeling.

Sådan stopper du deling af dit skrivebord:

 • Klik på pop op-menuen Skrivebordsdeling i delingsvinduet, hold markøren over det skrivebord, du vil stoppe med at dele, og klik derefter på Stop deling.

Vigtige oplysninger     Åbne dokumenter eller billeder på skrivebordet, og som er beskyttet af software til administration af digitale rettigheder, kan være synlige for andre, som du deler skrivebordet med i en Lync til Mac-samtale.

Deling af vedhæftede filer i møder

Det bruges funktionen til:     Du kan dele filer med mødedeltagere ved at uploade dem som vedhæftede filer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Vedhæftede filer gemmes på Lync Server. Du kan vælge at uploade vedhæftede filer. Vedhæftede filer downloades af dig eller andre i et møde. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Oplysningerne i overførte Vedhæftede filer i møder deles med andre deltagere i et Lync-møde.

Valg/styring:     Præsentationsværter kan begrænse tilgængeligheden af vedhæftede filer efter mødedeltagernes roller (arrangør, præsentationsværter, alle).

Udgående opkald fra møde

Det bruges funktionen til:     Med funktionen til udgående opkald fra et møde kan Lync-brugere i et møde, føje et PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) til et eksisterende møde eller en eksisterende samtale med lyd og video.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Når PSTN-bruger, som inviteres til lyd-/videomødet, modtager opkaldet, modtager han/hun opkalds-id'et for arrangøren af lyd-/videomødet (og ikke nødvendigvis opkalds-id'et for den part, der føjer vedkommende til mødet). Så snart PSTN-brugeren tager telefonen, bliver han eller hun straks lukket ind i mødet.

Brug af oplysninger:     Arrangørens opkalds-id bliver sendt ud til den PSTN-bruger, der inviteres til mødet.

Valg/styring:     Der er ingen bruger- eller virksomhedsadministratorstyring for denne funktion. Hvis du har mulighed for det, bør du inden du tilføjer en PSTN-bruger, sende en chatbesked eller en mail til vedkommende, hvor du spørger om vedkommende er indforstået med at deltage i et møde med lyd og video, så vedkommende er klar, at han/hun bliver forbundet til mødet. PSTN-brugeren kan også vælge ikke at acceptere opkaldet.

Microsoft Automatiske opdateringer til Mac

Det bruges funktionen til:    Microsoft Automatiske opdateringer til Mac ("Automatiske opdateringer") indsamler grundlæggende oplysninger fra computeren vedrørende installerede Microsoft-programmer for at identificere, hvilke opdateringer der er tilgængelige, samt for at forbedre opdateringstjenesten.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:    Hvis du vil have mere at vide om, hvilke oplysninger der indsamles, og hvordan de bruges, skal du se Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Automatiske opdateringer til Mac.

Microsoft Fejlrapportering

Det bruges funktionen til:    Microsoft Fejlrapportering er en tjeneste, du kan bruge til at rapportere eventuelle problemer med Office 2011 til Microsoft og til at modtage oplysninger, som kan hjælpe dig med at undgå eller løse sådanne problemer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:    Microsoft Fejlrapportering indsamler IP-adresser, der ikke bruges til at identificere brugere. Det er ikke beregnet til at indsamle oplysninger som f.eks. navn, adresse, mailadresse, computernavn eller andre oplysninger, der kan bruges til at identificere eller kontakte dig. Det er muligt, at sådanne oplysninger kan registreres i hukommelsen eller i de data, der indsamles fra åbne filer, men Microsoft bruger dem ikke til at identificere eller kontakte dig.

I sjældne tilfælde, f.eks. ved problemer, der er særligt svære at løse, kan Microsoft anmode om yderligere data, herunder en eller flere filer fra din computer. Dine aktuelle dokumenter kan også indgå. Du kan få mere at vide om, hvilke oplysninger der indsamles, og hvordan de bruges, i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for tjenesten Microsoft Fejlrapportering.

Brug af oplysninger:    Microsoft bruger de fejlrapporteringsdataene til at løse kundeproblemer og forbedre vores software og tjenester.

Valg/styring:     Når du støder på et problem med softwaren, og der oprettes en fejlrapport, spørger Microsoft Fejlrapportering, om du vil sende den til Microsoft. Når Microsoft skal bruge yderligere data for at analysere problemet, bliver du bedt om at gennemgå dataene og vælge, om du vil sende dem eller ej. Hvis du vælger ikke at sende fejlrapporter til Microsoft, sendes rapporterne ikke. Du kan få mere at vide om værktøjet Microsoft Fejlrapportering, herunder den komplette erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for tjenesten Microsoft Fejlrapportering .

Onlinemøde til Outlook

Det bruges funktionen til:     Denne Outlook-funktion aktiveres, når du installerer Lync. Den giver brugerne mulighed for at planlægge og tilpasse onlinemøder.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Følgende oplysninger gemmes på computeren. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

 • Navn på arrangør

 • Deltagernavn(e)

 • Navn(e) på præsentationsvært(er)

 • Mailadresseliste

 • Emne for møde og andre oplysninger om mødet (f.eks. start-/sluttidspunkt, møde-id, deltagerkode og oplysninger om automatisk mødedeltagelse/udbyder af lydmøder for brugeren)

 • Alle proxyadresser for brugeren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, Exchange Unified Messaging-adresser (UM) samt SIP og URI'er for telefon/Exchange UM-talebeskeder)

 • Oplysninger om mødeplacering

Brug af oplysninger:     Ovenstående oplysninger bruges kun til planlægning af møder og relateret logføring, sådan som det er beskrevet i afsnittet Logføring på klientsiden. Oplysningerne behandles i hukommelsen og gemmes i den lokale computers registreringsdatabase for at få hurtig adgang, når der skal planlægges møder.

Bemærk!: Oplysningerne krypteres og deles med Lync Server.

Valg/styring:     Logføring er som standard slået fra. Hvis virksomheden tillader logføring, kan du aktivere/deaktivere logføring fra Lync > Indstillinger > sektionen Generelt.

Peer-to-peer-filoverførsel

Det bruges funktionen til:    Lync-brugere kan overføre filer til hinanden i chatsamtaler med to deltagere (ikke møder).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Filen overføres direkte mellem Lync-klienterne. Brugerne vælger at starte filoverførslen og vælge den fil, der skal overføres. Filmodtageren skal acceptere at modtage filen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Funktionen til peer-to-peer-filoverførsel giver brugerne mulighed for at sende filer til hinanden i realtid under en chatsamtale.

Valg/styring:    Du kan vælge at acceptere eller afvise en anmodning om filoverførsel fra en anden bruger.

Personligt billede

Det bruges funktionen til:     Personligt billede viser dit billede samt billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Indstillingerne for deling af Personligt billede indsamles både til visning og deling af dit billede og dets webadresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valg/styring:    Virksomhedsadministratoren bestemmer følgende:

 • Om brugerne som standard deler billeder til at starte med eller ej. Du kan tilsidesætte dette.

 • Maksimumstørrelsen af et billede, som en bruger kan downloade.

 • Hvilke typer billeder der tillades.

Du kan styre disse indstillinger for Personligt billede:

 • Vis ikke mit billede:     Publicerer en værdi for tilstedeværelse, der gør, at andre, der ser din tilstedeværelse, får vist dit billede eller ej.

 • Vis standardbillede:     Hvis virksomhedens benytter en mekanisme til at redigere Active Directory-billedet, kan du ændre dit billede i Active Directory og få vist ændringerne i Lync inden for 48 timer. Lync har også et link til din Microsoft SharePoint-profil, Mit websted, og ændringer i det pågældende billede kan påvirke Active Directory afhængigt af administratorkonfigurationen.

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Det bruges funktionen til:     Når du logger på Lync til Mac, deler denne funktion oplysninger som f.eks. din mailadresse, dit telefonnummer og din stilling med disse kontakter, som du kan sende chatbeskeder til og modtage chatbeskeder fra. Funktionen viser lignende oplysninger om disse kontakter til dig.

Lync er også tæt integreret i Outlook, og det fungerer problemfrit med andre Office til Mac 2011-programmer som f.eks. Word og PowerPoint.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Du bruger din logonmailadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til din Lync til Mac-konto.

Brug af oplysninger:     Når du kommunikerer med andre brugere, der bruger Lync til Mac eller føjer dem til listen over kontakter, deles visse oplysninger med disse brugere. Disse oplysninger kan omfatte mailadresse, vist navn, tilstedeværelsesstatus (dvs. om du aktuelt er online eller offline), personlig note, telefonnummer, stilling og IP-adresse (når du bruger peer-to-peer-kommunikation). Virksomhedsadministratorer bestemmer, hvilke oplysninger der er tilgængelige.

Valg/styring:     Du kan vælge ikke at logge på Lync til Mac, hvis du ikke vil dele din status for tilstedeværelse og ikke vil kontaktes via chat, lyd eller video. Du kan også vælge at fravælge deling af kalenderstatus via Lync til Mac ved at gøre følgende:

 1. Klik på Indstillinger i Lync-menuen, og klik derefter på Konto.

 2. Ryd markeringen i Vis mine Fraværsoplysninger til kontakter i fortrolighedsforholdene Venner og familie, Arbejdsgruppe og Kollegaer, eller Opdater min tilstedeværelse på basis af mine kalenderoplysninger under Indstillinger for Microsoft Exchange og Outlook.

Hvis en organisation installerer Lync Server, vises oplysninger om tilstedeværelse via Lync til Mac og via programmerne i Microsoft Office til Mac 2011.

Vigtige oplysninger:     Hvis du vil have oplysninger om tilstedeværelse for andre brugere i realtid, skal du være logget på Lync til Mac.

Vigtige oplysninger:    Lync til Mac understøtter kryptering, hvis serveren er konfigureret til at kryptere oplysningerne.

Samarbejde med PowerPoint

Det bruges funktionen til:    Lync-brugere kan deltage i en PowerPoint-præsentation, som startes fra en Windows-computer. Du kan tage over som præsentationsvært og kun gøre den tilgængelig for andre præsentationsværter eller for alle, som deltager i gruppesamtalen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:    Enhver brug af denne funktion afhænger af dine handlinger – f.eks. navigation gennem en PowerPoint-præsentation. Enhver fil, der præsenteres i et møde, sendes til alle mødedeltagere, og de vil kunne hente den direkte fra en mappe på deres computer. Filens ejer eller præsentationsværten kan begrænse andres mulighed for at gemme filen, men det begrænser dem ikke i at hente eller se den. PowerPoint-filer gemmes på Lync Server i overensstemmelse med de udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:    Samarbejde med PowerPoint hjælper samtaledeltagere med at levere effektive præsentationer og modtage feedback.

Valg/styring:    Præsentationsværter kan begrænse rettigheder efter deltagerrollen (Kun præsentationsværter, Alle eller Ingen) ved at gøre følgende:

 • Hvis du vil ændre standardindstillingerne for visning og anmærkning, skal du klikke på Flere indstillinger og derefter klikke på Mødeindstillinger.

  I den følgende tabel beskrives indstillingerne mere detaljeret.

Indstilling

Beskrivelse

Hvem kan få vist privat

Skift Hvem kan få vist privat til Kun præsentationsværter, Alle eller Ingen.

Som standard er det kun præsentationsværter, der kan bladre gennem mødeindhold i deres eget tempo, uden at det påvirker, hvad alle andre i mødet får vist. Vælg Ingen (kun arrangør), hvis du foretrækker at styre, hvad deltagerne får vist under mødet.

Hvem kan oprette anmærkninger i præsentationer

Skift Hvem kan oprette anmærkninger i præsentationer til Kun præsentationsværter, Alle eller Ingen.

Normalt kan alle mødedeltagere tilføje anmærkninger i en PowerPoint-præsentation.

Præsentationsværter kan begrænse tilgængeligheden af PowerPoint-præsentationen ud fra deltagerroller (arrangør, præsentationsværter, alle), når PowerPoint-præsentationen ikke deles. Hvis en PowerPoint-præsentation ikke er tilgængelig, kan du ikke se den på din indholdsliste, når den ikke deles, og du kan ikke gemme den på computeren.

Samlet kontaktlager

Det bruges funktionen til:     Det samlede kontaktlager består af tre hovedfunktioner:

 • Søgefletning     – Med denne funktion flettes din globale adresseliste (GAL) med dine personlige Exchange-kontakter, så når du søger efter en kontakt, vises der kun en enkelt post i søgeresultaterne.

 • Kontaktfletning     – Med denne funktion samles kontaktoplysninger mellem Exchange- og GAL-poster med overensstemmende mail- og/eller logon-id'er. Når der er fundet et match, samler Lync data fra tre datakilder (Exchange, GAL og tilstedeværelse). Disse samlede data vises i forskellige brugergrænsefladekomponenter, herunder søgeresultater, listen over kontakter og et visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     I Lync samles kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook. Disse oplysninger bruges internt af Lync. Ved oprettelse af Outlook-kontakter skriver Lync oplysninger om tilstedeværelse, Active Directory og Outlook-kontaktoplysninger til Exchange. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:    Kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook vises i Lync-brugergrænsefladen (listen over kontakter, visitkort, søgeresultater osv.). Disse oplysninger kan også skrives til Exchange ved at bruge kontaktsynkronisering (det tredje element på den foregående liste).

Nødopkaldstjenester (112)

Hvad denne funktion bruges til:     Når virksomhedsadministratoren gør Nødtjenester tilgængelige, får Lync mulighed for at overføre en placering til redningsmandskab, når der bliver ringet til en nødtjeneste (f.eks. 112 i Danmark). Virksomhedsadministratoren kan begrænse muligheden for opkald til nødtjenester til din arbejdsplads, så du kan kontakte administratoren for at få oplysninger om tilgængeligheden af nødopkaldstjenesten. Når det er aktiveret, er de placeringsoplysninger, som overføres til redningsmandskab, den placering, som virksomhedsadministratoren har tildelt for din placering (f.eks. bygnings- og kontornummer) og angivet i placeringsdatabasen, eller hvis en sådan placering ikke er tilgængelig, den placering, som brugerne muligvis har angivet manuelt i feltet Placering. Hvis du ringer til nødtjenester, mens du bruger Lync via en trådløs internetforbindelse, mens du stadig er på din arbejdsplacering, er de placeringsoplysninger, som overføres til redningsmandskab, kun en omtrentlig placering baseret på den placering, der er tildelt det trådløse slutpunkt, som din computer er forbundet til. Placeringsoplysningerne for det pågældende trådløse slutpunkt angives desuden manuelt af virksomhedsadministratoren, og derfor er de placeringsoplysninger, der overføres til nødtjenesten, muligvis ikke din faktiske placering. Før denne funktion kan fungere korrekt, skal virksomheden beholde en distributionsservice, som leveres af certificerede løsningsudbydere, og servicen er kun tilgængelig i USA.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     De placeringsoplysninger, der indhentes af Lync, bestemmes af de automatiske placeringsoplysninger, der er udfyldt på placeringsoplysningsserveren, eller de placeringsoplysninger, du har angivet manuelt i feltet Placering. Disse oplysninger gemmes i hukommelsen på din computer, og når der ringes til et nødtjenestenummer, overføres disse placeringsoplysninger med opkaldet med henblik på viderestilling til den relevante nødtjenesteudbyder og angivelse af din omtrentlige placering. Din placering kan også sendes ved at bruge en chatbesked til en lokal sikkerhedsdesk. Ved nødopkald vil posten med opkaldsdetaljer indeholde dine placeringsoplysninger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Placeringen bruges til at omdirigere opkaldet til den relevante nødtjenesteudbyder og til at sende nødsvar. Disse oplysninger kan også sendes til virksomhedens sikkerhedsdesk som en besked med kalderens placering og tilbagekaldsoplysninger.

Valg/styring:    Denne funktion er deaktiveret som standard og skal aktiveres af virksomhedsadministratoren. Kontakt virksomhedsadministratoren for at få at vide, om denne funktion er tilgængelig. Du har ingen mulighed for at kontrollere, om en placering skaffes automatisk eller overføres til nødsendere, når der foretages et nødopkald.

Placering

Det bruges funktionen til:     Oplysninger om placering og tidszone beregnes og deles med andre via tilstedeværelsesfunktionaliteten. Desuden kan placeringsoplysninger benyttes til nødtjenester, som beskrevet i afsnittet Nødtjenester ovenfor. Hvis du aktiverer Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (som nævnt i afsnittet Tilstand for beskyttelse af personlige oplysninger), deles placeringsoplysninger som beskrevet i afsnittet Tilstand for beskyttelse af personlige oplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:    Dataene om din geografiske placering indsamles på en af to måder: Du angiver dataene manuelt, eller de leveres automatisk af virksomhedens LIS-server (Location Information Server) til Lync. Derudover hentes din tidszone fra Windows-operativsystemet på din computer. De data om placering, der indsamles, består af en "beskrivelses"-streng og formaterede adresseoplysninger. Beskrivelsen kan være en hvilken som helst streng, der giver andre oplysninger om din placering (f.eks. "Hjemme" eller "Arbejde"), mens de formaterede adresseoplysninger er en officiel adresse (f.eks. "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Beskrivelsen af placeringen og tidszonedataene deles via Lync-tilstedeværelse, afhængigt af hvordan din beskyttelse af personlige oplysninger om tilstedeværelse er konfigureret. Disse oplysninger vises på brugerens visitkort. Bemærk, at den formaterede adresse, eller den officielle adresse, ikke deles via tilstedeværelse.

Valg/styring:    Hvis virksomhedens administrator har aktiveret deling af placering, og konfigurationen tillader dig at se den komplette brugergrænseflade for placering, kan du bruge følgende kontrolelementer ved hjælp af feltet Placering og menuen øverst i hovedvinduet i Lync:

 • Angiv placering:     Du kan manuelt redigere den tekststreng, der deles via tilstedeværelse (beskrivelsen af placeringen).

 • Vis kontakter min placering:     En til/fra-tast, der styrer, om eventuelle oplysninger om placering deles via tilstedeværelse. Dette påvirker ikke deling af placering ved nødopkald.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×