En formularskabelons livscyklus

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel er skrevet til designere af formularskabeloner, som ønsker at få detaljerede oplysninger om formulardesignprocessen i Microsoft Office InfoPath. I artiklen gennemgås de forskellige faser i at oprette og udvikle en formularskabelon, og der gives hyperlinks til yderligere oplysninger om nøgleopgaver. Selvom du kan eksperimentere og arbejde på den måde, der passer dig bedst, vil du kunne spare tid og kræfter i det lange løb ved at følge denne anbefalede designproces.

Denne artikel indeholder

Fase 1: planlægge

Fase 2: Design

Fase 3: installere

Trin 4: vedligeholde

Trin 5: arkiv

Fase 1: Planlægning

Den tid, du skal bruge på planlægning, vil afhænge af formularskabelonens kompleksitet, din rolle i organisationen og af processer og krav i din organisation.

Hvis formularskabelonen kun skal bruges af medlemmerne af dit nærmeste team, kan planlægningsfasen være meget uformel. Hvis formularskabelonen er mere kompleks, vil planlægningsfasen sandsynligvis blive en mere formel og omfattende proces, og du kan få brug for at konsultere mange forskellige personer. Hvis formularskabelonen f.eks. skal være en del af et større forretningssystem i virksomheden som f.eks. et udgiftsrapporteringssystem eller virksomhedens ressourceplanlægningssystem, vil du sandsynligvis være nødt til at oprette formelle planlægningsdokumenter som f.eks. funktionelle specifikationer.

I begge tilfælde bør du overveje følgende, før du starter med at designe formularskabelonen:

 • Brugermål    Hvad har dine brugere behov for for at kunne arbejde med formularskabelonen? Hvilke scenarier skal du understøtte? Hvordan vil du måle, om du imødekommer brugernes forventninger?

 • Kompatibilitetsovervejelser    Skal formularskabelonen være tilgængelig for brugere uden for din organisation, enten nu eller i fremtiden? Ønsker du eksempelvis, at formularskabelonen skal være tilgængelig på din organisations eksterne websted for kunder, som ikke har InfoPath installeret på deres computere? Hvis du ønsker det, kan du designe en webbrowserkompatibel formularskabelon i stedet for en formularskabelon, der kun er beregnet til InfoPath. Har nogle brugere i din organisation brug for at kunne udfylde formularen i InfoPath 2003? Hvis det er tilfældet, kan det være en god idé at designe en bagudkompatibel formularskabelon. Ønsker du, at brugerne skal kunne udfylde formularer, når de er væk fra kontoret eller på anden måde offline? Hvis det er tilfældet, kan du føje funktioner til formularskabelonen, som vil gøre det muligt for den at fungere effektivt i offline-tilstand.

 • Eksisterende brugerformularer    Bruger du i øjeblikket Microsoft Office Word-dokumenter eller Microsoft Office Excel-projektmapper til at indsamle data fra brugere? Hvis det er tilfældet, kan du let konvertere disse filer til InfoPath-formularskabeloner. Har du eksisterende InfoPath 2003-formularskabeloner, og ønsker du at disse formularskabeloner skal være bagudkompatible, eller vil du opgradere dem til Office InfoPath 2007-formatet?

 • Integrationskrav    Hvilke andre produkter eller teknologier skal formularskabelonen samarbejde med? Du kan f.eks. have behov for at gemme data i formularskabelonen i en Microsoft SQL Server-database, eller du kan beslutte at basere designet af formularskabelonen på en webtjeneste, så du kan sende data til en database, der ikke direkte er understøttet af InfoPath.

 • Krav til brugergrænseflade    Skal du overholde bestemte retningslinjer i virksomheden? Hvordan ønsker du, at formularskabelonen skal se ud? Hvilke typer kontrolelementer vil du bruge, og hvordan vil du organisere dem?

 • Behandle krav    Formularskabelonen skal være en del af en større forretningsproces, som processen med godkendelse af en udgiftsrapport? Hvis det er tilfældet, hvilken type af visninger har du brug for, og hvordan vil du gennemføre de regler, der bestemmer, hvordan dataene bevæger sig gennem organisationen og behandles af forskellige personer og virksomhedssystemer? Kan du drage fordel af arbejdsprocesfunktioner i andre programmer, som Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Kræver formularskabelonen administreret kode eller script? Hvis det er tilfældet, skal du bruge interne udviklere eller vil udliciteres dette til at fungere?

 • Krav til datalagring    Hvad ønsker du at gøre med dataene i brugerformularerne? Hvis brugerne f.eks. har brug for hurtigt at sende formulardata frem og tilbage, og du ikke har brug for at genbruge dataene, så kan det være en god idé at bruge e-mails til at gemme dataene. Hvis brugerne har brug for at få adgang til og dele formulardataene, så kan det være en god idé at gemme samlinger af beslægtede InfoPath-formularer i biblioteker på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services. Hvis brugerne har brug for adgang til formulardata i andre forretningsprogrammer eller -systemer som f.eks. rapport- eller regnskabsprogrammer, så kan det være en god idé at gemme data i virksomhedsdatabaser. Det sker ofte ved at forbinde formularskabelonen til en webtjeneste, som fungerer som et mellemled mellem formularskabelonen og databasen eller forretningssystemet.

 • Sikkerhedskrav    Hvilken slags sikkerhedsudfordringer, og svagheder vises i? Formularskabelonen skal være installeret på brugernes computere eller kan brugerne have adgang fra en netværksressource? Vil du have brugere at signere deres formularer eller bestemte datasæt i formularerne? Vil du forbinder formularskabelonen direkte til en database, eller vil du bruge dataforbindelsesfiler i dataforbindelsesbiblioteker, som administreres typisk af en administrator?

 • Testkrav    Hvilke processer vil du bruge til at teste udseendet og funktionen af formularskabeloner? Har du brug for at oprette en formel testplan?

 • Installationskrav    Hvordan planlægger du at dele formularskabelonen med andre? Hvor vil du udgive formularskabelonen? Hvis du planlægger at udgive den på en server, der kører InfoPath Forms Services, ønsker du at udgive den til et bibliotek eller som en webstedsindholdstype? Hvordan vil du informere brugerne om, at formularskabelonen er tilgængelig? Hvilken plan har du for frigivelse af nye versioner af formularskabeloner?

 • Krav til vedligeholdelse    Ønsker du at arkivere formularskabeloner, brugerformularer eller begge dele? I hvor lang tid har du brug for at opbevare dataene? Hvilke typer politikker for arkivering og dataopbevaring kræver din organisation?

Toppen af siden

Fase 2: Design

Når du har afsluttet planlægningsfasen, kan du starte på designprocessen. Det anbefales, at du følger den rækkefølge, som opgaverne er anført i nedenfor, når du designer formularskabelonen. Du kan imidlertid afvige fra rækkefølgen, hvis det er nødvendigt. Du kan eksempelvis foretrække at definere datavalidering, betinget formatering og regler for kontrolelementer, som du føjer til formularskabelonen i stedet for at gøre det senere i designprocessen.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

Trin 2: Oprette eller angive den primære datakilde

Trin 3: Definere layout

Trin 4: Tilføje kontrolelementer

Trin 5: Føj dataforbindelser

Trin 6: Føje datavalidering, regler og andre business logik funktioner

Trin 7: Oprette brugerdefinerede visninger

Trin 8: Aktivér Send funktionsmåde

Trin 9: Aktivere funktioner for sikkerhed

Trin 10: Test udseendet og funktionaliteten

Trin 1: Oprette formularskabelonen

Når du opretter formularskabelonen, kan du få brug for at importere en eksisterende formular som f.eks. et Word-dokument eller en Excel-projektmappe til InfoPath eller at angive kompatibilitetsindstillinger for formularskabelonen, så de beslægtede formularer kan udfyldes i InfoPath 2003 eller i en webbrowser. De fleste af disse indstillinger findes i dialogboksen Design en formularskabelon. Hvis du f.eks. ønsker at designe en formularskabelon, der kan åbnes og udfyldes i enten Microsoft Office InfoPath eller en webbrowser, kan du vælge afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner i dialogboksen Design en formularskabelon.

De følgende ressourcer indeholder yderligere oplysninger om processen til at oprette en formularskabelon.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til InfoPath Forms Services

Lære noget om den serverteknologi, som gør det muligt for dig at oprette en formularskabelon, som åbnes og udfyldes i en webbrowser.

Introduktion til webbrowserkompatible formularskabeloner

Lære noget om webbrowserkompatible formularskabeloner, som kan åbnes og udfyldes i InfoPath, i en webbrowser eller en mobil enhed. En webbrowserkompatibel formularskabelon kan blive aktiveret til brug i en webbrowser, når den er udgivet på en server, der kører InfoPath Forms Services, enten af dig eller af en farmadministrator for serveren.

Angive kompatibilitetsindstillingerne for en formularskabelon

Vælge en kompatibilitetsindstilling for en formularskabelon eller ændre den eksisterende kompatibilitetsindstilling. Denne indstilling afgør, hvilke InfoPath-funktioner og kontrolelementer du har til rådighed, når du designer formularskabelonen. Hvis du f.eks. vælger afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible funktioner i opgaveruden Design en formularskabelon, skjuler eller deaktiverer InfoPath de kontrolelementer og funktioner, som ikke fungerer i webbrowserkompatible formularskabeloner.

Konvertere en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon

Oprette en formularskabelon fra en eksisterende Microsoft Office Excel-projektmappe.

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon

Oprette en formularskabelon fra et eksisterende Microsoft Office Word-dokument.

Oprette eller angive hoveddatakilden

Alle formularskabeloner er baseret på en datakilde, som gemmer de data, der er samlet i en formular. Denne datakilde kan være en virksomhedsdatabase, en webtjeneste eller en eksisterende XML-fil, der bruges i hele din organisation til at standardisere data som f.eks. en XML-skemafil (.xsd). Hvis du ikke har en eksisterende datakilde, kan du få InfoPath til at oprette en for dig, når du føjer kontrolelementer til formularskabelonen.

Du kan se en præsentation af datakilden for formularskabelonen i opgaveruden Datakilde:

Del af opgaveruden Datakilde

Når du opretter formularskabelonen første gang, skal du beslutte, hvilke af de følgende fremgangsmåder du vil bruge:

 • Lade InfoPath oprette datakilden    Hvis du opretter en tom formularskabelon, opretter InfoPath datakilden for dig, når du tilføjer kontrolelementer i formularskabelonen. Det kan være nyttigt, når du designer en formularskabelon, der skal bruges uformelt af medlemmer af en lille gruppe, når du ikke har adgang til en eksisterende datakilde i din organisation, eller når du ikke behøver at gemme de data, du har indsamlet uden for formularen. Det kan også være nyttig, når du deler formularer i et SharePoint-bibliotek eller i en Microsoft Office Outlook 2007 e-mail-meddelelse, og du vil have vist oplysninger fra formularen i kolonner i biblioteket eller i en InfoPath-formularmappe i stedet for at gemme den i en database eller andre ekstern placering.

 • Brug en eksisterende datakilde    Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende datakilde, som en database eller webtjeneste, opretter InfoPath en primære dataforbindelse til datakilden. Der kan være kun én primære dataforbindelse i en formularskabelon. Senere i designprocessen, kan du oprette dataforbindelser til sekundære datakilder for at udfylde lister med eksterne data eller sende formulardata til mere end én datakilde. Finde flere oplysninger om sekundære datakilder "trin 5: tilføje dataforbindelser" senere i denne artikel.

De følgende ressourcer indeholder flere oplysninger, der kan hjælpe dig til at træffe beslutning om, hvilken type datakilde du skal bruge, og hvornår du skal føje ekstra dataforbindelser til formularskabelonen.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til datakilder

Lære noget om de datakilder, som InfoPath kan samarbejde med, og om hvordan de præsenteres i opgaveruden Datakilde.

Introduktion til dataforbindelser

Lære noget om dataforbindelser, som er dynamiske kæder mellem en formular og en datakilde, hvori data til og fra formularen gemmes.

Designe en formularskabelon ved hjælp af indstillinger i et bibliotek for dataforbindelser

Basere designet af en formularskabelon på en fælles dataforbindelsesfil, som gemmes i et dataforbindelsesbibliotek på et Office SharePoint Server 2007-websted. Denne fil gemmer oplysninger om en forbindelse til en datakilde som f.eks. en Access-database, et regneark eller en tekstfil.

Trin 3: Definere layout

De fleste formularskabeloner indeholder mindst en layouttabel, som er en struktur til at organisere og arrangere formularindhold, herunder kontrolelementer, sektioner, logoer og andre grafiktyper.

Du kan finde færdiglavede layouttabeller i opgaveruden Layout:

Del af opgaveruden Layout

De følgende ressourcer indeholder flere oplysninger om visuelle designindstillinger for formularskabelonen.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til layout af en formularskabelon

Lære noget om layouttabeller, som kan hjælpe dig med at opstille elementer i en formularskabelon og om de kontrolelementer, der bruges til layoutformål.

Anvende et farveskema

Lære noget om, hvordan koordinerede farver automatisk kan anvendes til bestemte emner i en formularskabelon.

Indsætte og placere et billede

Lære noget om, hvordan du indsætter et billede som f.eks. et virksomhedslogo eller en kolofon i en formularskabelon

Trin 4: Tilføje kontrolelementer

Kontrolelementer Tillad brugere at angive, og vælg data i formularskabelonen. De kan også bruges til at vise data fra eksisterende datakilder, som databaser eller webtjenester. Når du har oprettet din formularskabelon layout, kan du indsætte et kontrolelement, du skal bruge i formularskabelonen. Opgaveruden kontrolelementer giver adgang til alle de kontrolelementer, der er tilgængelige i InfoPath, herunder eventuelle brugerdefinerede kontrolelementer, der er blevet føjet til opgaveruden, som ActiveX-objekter eller skabelondele.

Del af opgaveruden for kontrolelementer

Du kan føje et kontrolelement til en formularskabelon enten ved at dobbeltklikke på elementets navn på listen Indsæt kontrolelement eller ved at trække elementet fra opgaveruden til formularskabelonens arbejdsområde. Afhængigt af den type kontrolelementer, du føjer til formularskabelonen, vil de brugere, som udfylder formularen, være i stand til at skrive tekst i tekstfelterne, se data i gentagne kontrolelementer, foretage valg med alternativknapper og afkrydsningsfelter, vælge elementer fra lister og klikke på kommandoknapper for at udføre kommandoer. De data, som brugerne skriver i et kontrolelement, gemmes i formularens datakilde.

De følgende ressourcer indeholder flere oplysninger om brug af kontrolelementer i InfoPath.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til kontrolelementer

Lære noget om de forskellige typer kontrolelementer, der findes i InfoPath.

Udforme en skabelondel til genbrug i flere formularskabeloner

Lære noget om indsætning og opdatering af skabelondele. Skabelondele kan hjælpe dig med at opnå et konsistent design til en samling af formularskabeloner. Du kan f.eks. oprette skabelondele til signaturblokke. Ud over at genbruge kontrolelementer og layout kan du genbruge regler, betinget formatering og datavalidering.

Trin 5: Tilføje dataforbindelser

Alle formularskabeloner har en primær datakilde, der refereres til som hoveddatakilden. Hvis du designer en formularskabelon, der er baseret på en ekstern kilde som f.eks. en database eller webtjeneste, opretter InfoPath hoveddatakilden baseret på denne eksterne datakilde. Hvis du alternativt designer en tom formularskabelon, opretter InfoPath hoveddatakilden for dig, når du føjer kontrolelementer til formularskabelonen.

Når du designer formularskabelonen, kan du også føje dataforbindelser til en eller flere sekundære datakilder. En sekundær datakilde er en XML-datafil, database eller webtjeneste, som bruges af en formular til alle elementer i en liste eller til scripthandlinger. Dette gør det muligt for dig at udfylde lister og andre kontrolelementer med eksterne data i formularskabelonen. Dette kan f.eks. være data fra en SQL Server-database eller en SharePoint-liste. Du kan også føje dataforbindelser til sekundære datakilder, når du har brug for, at brugerne sender data til mere end en ekstern datakilde.

De følgende ressourcer indeholder flere oplysninger om sekundære dataforbindelser, og hvad de bruges til i InfoPath.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til dataforbindelser

Lære noget om hvad en dataforbindelse er og om, hvordan du bruger en til at hente og sende data fra en database, webtjeneste eller anden datakilde. Hvis teamprojekter f.eks. er oplistet på et Sharepoint-websted, kan du oprette en dataforbindelse til denne liste, således at projektnavnene vises i formularens listekontrolelement.

Tilføje en dataforbindelse til en SharePoint-dokumentbibliotek eller en liste

Føje en sekundær dataforbindelse til en formularskabelon, der enten kan forespørge på data fra et bibliotek eller en liste eller sende data til et bibliotek på den server, der kører SharePoint Services.

Tilføje en dataforbindelse til en Microsoft SQL Server-database

Føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, der forespørger på en SQL server-database.

Tilføje en dataforbindelse til en webtjeneste

Føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, der enten kan forespørge på eller sende data til en webtjeneste.

Tilføje en dataforbindelse ved hjælp af indstillinger i et bibliotek for dataforbindelser

Føje en sekundær dataforbindelse til en formularskabelon ved brug af en dataforbindelsesfil, der er gemt i et dataforbindelsesbibliotek på et Office SharePoint Server 2007-websted. Denne fil gemmer oplysninger om en forbindelse til en datakilde som f.eks. en Access-database, et regneark eller en tekstfil.

Brug værdier fra en webtjeneste til at udfylde en liste, rullelisten liste eller kombinationsboks

Udfylde lister, rullelister eller kombinationsboks med data fra en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste.

Brug værdier fra en SQL Server-database til at udfylde en liste, rullelisten liste eller kombinationsboks

Udfylde en liste, rulleliste eller kombinationsboks med data fra en forespørgsels dataforbindelse til en Microsoft SQL server-database.

Konfigurere en sekundær dataforbindelse til brug offline

Konfigurere formularskabelonen, så formularskabelonen vil cache data fra en sekundær dataforbindelse, når brugerne udfylder formularen. Dette er nyttigt, når brugerne ikke har en netværksforbindelse eller, når den eksterne datakilde for formularen på anden måde ikke er tilgængelig. I disse scenarier viser InfoPath de cachelagrede data i formularen, og formularen fungerer fortsat som forventet af brugeren.

Trin 6: Tilføje datavalidering, regler og andre forretningsfunktioner

Det er vigtigt at reducere omkostninger og øget effektivitet i virksomheden, når det er muligt. Du kan bruge forretningslogik funktioner i formularskabelonen, for at forhindre dyrt dataindtastningsfejl og til at automatisere handlinger i brugerens formular. Når du bruger InfoPath-funktioner, som datavalidering, betinget formatering og regler, kan du angive betingelser og handlinger, som automatisk skal udføre opgaver, der er baseret på hændelser, som åbning og lukning af en formular eller på værdier, der er angivet i formularen skabelon.

De følgende ressourcer indeholder yderligere oplysninger, der illustrerer rækkefølgen af forretningsfunktioner i InfoPath.

Klik på

Hvis du vil

Tilføje, ændre eller fjerne datavalidering

Opdage automatisk fejl, når brugeren udfylder formularen. Ved at føje datavalidering til formularskabelonen kan du hjælpe med til at sikre, at de data, som du samler, er nøjagtige og konsistente, og at de er i overensstemmelse med alle de standarder, som allerede findes i din virksomhed.

Anvende betinget formatering til en formularskabelon

Skjule eller anvende formatering til et kontrolelement baseret på betingelser, der findes i formularen. Du kan bruge betinget formatering til automatisk at anvende fed skrift, understregning, kursiv, skriftfarve og baggrundsfarve til kontrolelementer. Du kan også bruge betinget formatering til at afgøre, om et kontrolelement skal være synligt på formularen, når brugeren udfylder den, om kontrolelementet skal være deaktiveret, eller om brugerne skal have mulighed for at tilføje eller fjerne bestemte kontrolelementer som f.eks. valgfrie sektioner.

Tilføje en regel

Tilføje regler som viser en dialogboks, angive værdien for et felt, forespørge på eller sende til en dataforbindelse, skifte visninger eller åbne og lukke en formular som svar på bestemte hændelser og betingelser, der findes i formularen.

Føje en formel til et kontrolelement

Tilføje formler som beregner data, vise specifikke data og tider i et kontrolelement eller vise de værdier, som brugerne skriver i et kontrolelement, i et andet kontrolelement.

Få vist forretningsfunktionerne i en formularskabelon

Bruge dialogboksen Kodefremviser til at få vist alle indstillingerne for datavalidering, beregnede standardværdier, regler og programmeringsfunktioner, der er forbundet med formularskabelonen. Dette hjælper dig til at undgå den tidskrævende proces med at åbne alle kontrolelementerne enkeltvis for at se disse indstillinger.

Forretningslogik funktioner i InfoPath er alt, du har brug for for de fleste formularskabeloner. Hvis din formularskabelon kræver flere funktioner, der er ikke tilgængelige i InfoPath, kan du bruge kode til at oprette brugerdefinerede funktioner. Hvis du vil skrive et script, kan du bruge Microsoft Script Editor (MSE) til at oprette, redigere og foretage fejlfinding af Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-kode. Hvis du vil skrive administreret kode, kan du bruge Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) til at oprette, redigere og foretage fejlfinding af Visual Basic eller Visual C#-kode. Hvis du har Microsoft Visual Studio 2005, kan du desuden integrerer InfoPath designtilstand funktioner i Visual Studio 2005 udviklingsmiljø ved at downloade og installere Microsoft Visual Studio 2005-værktøjer til 2007 Microsoft Office System på din computer. Du kan derefter åbne Visual Studio 2005, oprette et skabelonprojekt til InfoPath-formular og bruge designtilstand funktioner til at designe en formularskabelon. Se portalen InfoPath udvikler for at få oplysninger om at hente Microsoft Visual Studio 2005-værktøjer til 2007 Microsoft Office System på webstedet Microsoft Developer Network (MSDN).

Trin 7: Oprette brugerdefinerede visninger

Alle InfoPath-formularskabeloner har en standardvisning, som bliver vist, når brugerne første gang åbner en formular, der er baseret på formularskabelonen.

Du kan bruge opgaveruden Visninger til at designe ekstra visninger af formularskabelonen:

Del af opgaveruden Visninger

Når du designer en ny visning, gentager du typisk processen til udformning af formularen, føjer kontrolelementer til den og tilføjer datavalidering eller andre funktioner.

Når du opretter forskellige visninger af formularskabelonen, kan brugerne se dataene i formularen på forskellige måder. På denne måde undgår du at designe flere forskellige formularskabeloner til den samme forretningsproces. Eksempelvis i en formularskabelon, der bruges til behandling af skadesanmeldelser til et forsikringsselskab, kan du oprette en visning til forsikrede, en anden visning til forsikringsagenter og en tredje visning til forsikringsvurderingsmænd. Alle disse visninger er tilpassede til den type brugere, som indtaster oplysninger i den. Du kan også designe brugerdefinerede udskrivningsvisninger, som udelukkende bruges til udskrivning af formularen.

Visninger bør være enkle og relativt selvforklarende. Men hvis du ønsker at kommunikere specielle instruktioner til brugerne, kan du indbygge vejledning i visningen. Du kan eksempelvis oprette en decideret Hjælp-visning i formularskabelonen og derefter føje en knap til den standardvisning, som brugerne kan klikke på for at få adgang til Hjælp-visningen.

De følgende ressourcer indeholder flere oplysninger om visninger.

Klik på

Hvis du vil

Tilføje eller slette en visning

Lære noget om at tilføje, administrere og slette visninger.

Oprette en visning af en webbrowserkompatibel formularskabelon kun InfoPath

Lære at oprette to visninger af en webbrowserkompatibel formularskabelon for to typer brugere. En visning vil være for brugere, som åbner formularskabelonen i en webbrowser. Den anden visning vil udelukkende blive brugt af brugere, som har InfoPath installeret på deres computere. Denne visning, der kun er beregnet til InfoPath, vil aldrig blive vist i en webbrowser. Som følge heraf kan du bruge InfoPath-funktioner i denne visning, som ikke er understøttet i webbrowserkompatible formularskabeloner som f.eks. brugerroller eller overordnede/detaljerede kontrolelementer.

Designe en visning, der er optimeret til udskrivning

Lære at designe en udskrivningsvisning for formularskabelonen og andre teknikker for at oprette udskriftsvenlige formularskabeloner.

Føje brugerdefineret Hjælp til en formularskabelon

Lære at designe en Hjælp-visning for formularskabelonen og andre teknikker til at fremvise brugerdefineret forklarende tekst til brugerne.

Trin 8: Aktivere afsendelsesfunktionen

Når du designer formularskabeloner til at samle data som en del af en større forretningsproces, forbliver de data normalt ikke i de formularer, som brugerne udfylder. I stedet flyttes formulardataene fra formularen til det næste trin i forretningsprocessen – normalt til en ekstern datakilde som f.eks. en database eller webtjeneste. En medarbejder kan f.eks. bruge InfoPath til at udfylde en udgiftsrapportformular og sender derefter formularen til en webtjeneste, hvor formularen behandles.

Ved at angive, hvor du ønsker, at dataene i formularskabelonen skal sendes hen, kan du øge nøjagtigheden og effektiviteten af dine forretningsprocesser, fordi det gør det muligt for dig at få mere kontrol over disse processer. Før brugerne kan sende deres formulardata, sikrer InfoPath, at dataene i formularerne er gyldige og gør det muligt, at brugerne kan rette alle ukorrekte data. Denne funktion kan hjælpe med til at sikre, at det kun er gyldige data, der sendes til den eksterne datakilde.

De følgende ressourcer forklarer, hvordan du designer formularskabelonen, så formulardataene sendes til et sted efter dit valg.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til at sende formulardata

Læse om at sende formulardata til en angiven placering som f.eks. en database eller webtjeneste.

Sende formulardata til flere placeringer

Designe sekundære dataforbindelser og regler, som sender data til flere steder, når brugerne klikker på knappen Send i deres formular.

Trin 9: Aktiver sikkerhedsfunktioner

Du bør bruge den eksisterende sikkerhedspolitik i din organisation som grundlag for alle de valg, som du træffer om sikkerheden for formularskabeloner og deres tilhørende formularer.

Bemærk, at hvis du opretter webbrowserkompatible formularskabeloner, kan flere faktorer berøre de sikkerhedsoplysninger, der er gemt på servere, som kører InfoPath Forms Services. Nogle styres af dig, og andre styres af din administrator, som er den person, der opsætter og administrerer brugerkonti, tildeler tilladelser og hjælper brugerne med spørgsmål om netværks- og serveradgang. Du kan være nødt til at koordinere med administratoren om opsætning af passende indstillinger for formularskabeloner.

De følgende ressourcer forklarer, hvordan du designer formularskabelonen med henblik på sikkerhed.

Klik på

Hvis du vil

Sikkerhedsovervejelser for formularskabeloner og formularer

Læse om nogle af de bedste fremgangsmåder for hjælp til at sikre formularskabeloner og formularer og om overvejelser vedr. serversikkerhed.

Sikkerhedsniveauer i InfoPath-formularer

Lære noget om tre forskellige sikkerhedsniveauer for formularer: Begrænset, Domæne og Fuld tillid. Sikkerhedsniveauerne bestemmer, om en formular må få adgang til data i andre domæner eller filer og indstillinger på computeren.

Angive nødvendige sikkerhedsniveauet for en formularskabelon

Tilsidesætte den standardsikkerhedsindstilling, som InfoPath automatisk vælger baseret på funktionerne i formularskabelonen.

Introduktion til digitale signaturer

Lære noget om digitale signaturer i InfoPath og om overvejelserne for at bruge dem i webbrowseraktiverede formularskabeloner. Signering af en formular hjælper med til at godkende en bruger som den person, der udfyldte formularen og hjælper med til at sikre, at indholdet i formularen ikke ændres.

Trin 10: Afprøve udseende og funktion

Afprøvningsplanen afhænger af formularskabelonens kompleksitet og af de eksisterende politikker i din organisation for udvikling af formularskabeloner. Afprøvningsplanen kan være så enkel som at gennemse formularskabelonen for at afprøve funktion og udseende af de formularer, der er baseret på formularskabelonen. Ved design af en formularskabelon på et højere niveau kan mere omhyggelig, formel afprøvning være nødvendig. Du kan f.eks. ønske at gennemføre en brugervenlighedstest eller få et udvalg af brugere til at afprøve formularskabelonen.

Den mest grundlæggende afprøvning omfatter typisk gennemsyn af formularskabelonen i eksempelvinduet i InfoPath. I eksempelvinduet kan du få vist formularen, som den vil blive vist til brugerne, og du kan skrive data i kontrolelementerne for at afprøve deres funktionalitet. På denne måde kan du kontrollere opstilling og formatering af kontrolelementer. Du kan også afprøve kontrolelementernes funktionalitet i formularen. Du kan eksempelvis skrive data i kontrolelementer for at sikre dig, at datavalidering, formler, regler og dataforbindelser virker, som du forventer, de skal. I eksempelvinduet bør du også sikre, at formularskabelonen ikke indeholder stavefejl og redaktionelle inkonsekvenser og efterprøve, at den ser godt ud fra et visuelt synspunkt.

Tip!: Du kan også bruge eksempelvinduet til at udføre enkle, iterative afprøvninger af kontrolelementer og funktionsmåder, når du designer formularskabelonen.

Selvom du selv kan foretage mange afprøvninger, før du udgiver og distribuerer formularskabelonen, bør du afprøve den på brugerne for at sikre, at den imødekommer deres forventninger. Det bedste vil være, at du laver et pilotforsøg, udgiver formularskabelonen og distribuerer den til et mindre antal brugere. På denne måde kan du drage fordel af tilbagemeldinger fra virkelige brugere om formularskabelonens generelle brugervenlighed. Du kan derefter foretage de nødvendige ændringer, før du udgiver formularskabelonen til et større publikum.

De følgende ressourcer indeholder beskrivelser af, hvordan opgaveruden Designkontrol bruges til at teste en formularskabelon.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til opgaveruden Designkontrol

Lære noget om opgaveruden Designkontrol, og hvordan du kan bruge den til at afprøve funktionaliteten af formularskabelonen.

Toppen af siden

Fase 3: Fejlfinding

Processen med at finde fejl i en formularskabelon omfatter udgivelse af formularskabelonen, aktivere den for brug på internettet (kun for webbrowserkompatible formularskabeloner) og gøre brugerne opmærksomme på formularskabelonens tilgængelighed. Hvis du planlægger at installere en formularskabelon på brugernes computere, kan udgivelsesprocessen involvere oprettelse af en speciel installationsfil. Du kan udgive formularskabeloner mange steder inklusive til e-mail-fordelingslister og servere, der kører InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services.

Hvis du planlægger at udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon til en server, der kører InfoPath Forms Services, skal du webbrowseraktivere formularskabelonen ud over at udgive den. I mange tilfælde kan du udføre dette trin under udgivelsesprocessen ved at vælge et afkrydsningsfelt i guiden Udgivelse. Men hvis din formularskabelon indeholder bestemte funktioner som f.eks. administreret kode, vil du ikke selv kunne webbrowseraktivere formularskabelonen. Du skal i stedet for gemme formularskabelonen på en delt adresse og derefter lade en farmadministrator vide, at den er klar til gennemsyn. Farmadministratoren kan bekræfte, at formularskabelonen ikke indeholder fejl og advarsler, overføre den til et sted på internettet og derefter aktivere den i en grupper af websteder på serveren.

De følgende ressourcer beskriver udgivelsesprocessen, og hvad den medfører.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til udgivelse af en formularskabelon

Beslutte, hvordan og hvor formularskabelonen skal udgives.

Udgive en formularskabelon på en server, der kører InfoPath Forms Services

Udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon, der kan udfyldes i InfoPath eller på internettet. Ved at læse denne artikel kan du også afgøre, om du kan webbrowseraktivere en formularskabelon, eller det er nødvendigt, at en farmadministrator udfører dette trin for dig.

Udgive en formularskabelon på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services

Udgive en formularskabelon til et bibliotek, som er en placering på et SharePoint-websted, hvor en samling filer administreres. Du kan også udgive en formularskabelon som en webstedsindholdstype, og du kan herved tildele flere formularskabeloner til et enkelt bibliotek eller at tildele formularskabelonen til flere biblioteker på tværs af en gruppe af websteder.

Udgive en formularskabelon på en liste over modtagere af e-mails

Distribuere formularskabelonen i en e-mail til dine brugere. Guiden Udgivelse opretter en e-mail, som indeholder en kopi af formularskabelonen og den formular, som er baseret på formularskabelonen. Når brugerne åbner e-mailen, kan de udfylde formularen direkte i e-mailen.

Udgive en formularskabelon fuld tillid til

Bruge guiden Udgivelse til at oprette installationsfiler, så du kan installere formularskabeloner, der er fuld tillid til, på brugernes computere. En formular kan kun køre med fuld tillid, hvis den er knyttet til en formularskabelon, der er digitalt signeret med rodcertifikat, der er tillid til, eller hvis formularskabelonen blev installeret på brugerens computer ved brug af et installationsprogram som f.eks. Microsoft Windows Installer (.msi file).

Toppen af siden

Fase 4: Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af en formularskabelon medfører opdatering af formularskabelonen, når det er nødvendigt, og frigivelse af nye versioner. Det er også en god idé at få periodiske tilbagemeldinger fra brugerne om designets brugervenlighed. Opfylder formularskabelonen stadig brugernes behov, eller har behovene ændret sig?

Når du udgiver en formularskabelon, som du har foretaget ændringer i, kan InfoPath opdatere såvel formularskabelonen (.xsn-filen) som alle eksisterende formularer (.xml-filerne), der er baseret på denne formularskabelon. Når brugerne åbner en eksisterende formular, vil de automatisk hente den seneste kopi af formularskabelonen, og deres formulardata vil blive opdateret, så de matcher denne version. Som standard erstatter InfoPath automatisk den tidligere version af formularskabelonen med den nyeste version. Du kan vælge den opdateringsmetode, du foretrækker til opdatering af eksisterende brugerformularer.

Hvis du er farmadministrator for en server, der kører InfoPath Forms Services, og du skal overføre en ny version af en administratorgodkendt formularskabelon, kan du bestemme, hvordan overgangen mellem den eksisterende version og den opdaterede version skal være. Du kan vælge at erstatte formularskabelonen med en nyere version uden, at de brugere, som netop er i gang med at udfylde din formular i en webbrowser, mister data. Alternativt kan du imidlertid vælge at overskrive formularskabelonen med det samme, hvis du har en tvingende grund som f.eks. en sikkerhedsrettelse.

Hvis du har brug for at opdatere en eksisterende skabelondel, åbner du den, foretager de nødvendige ændringer, gemmer den og distribuere den igen til formulardesignerne. Når formulardesignerne føjer den seneste version af skabelonen til opgaveruden Kontrolelementer, kan de bruge opdateringen i deres formularskabeloner. Hvis de åbner en formularskabelon, der indeholder en tidligere version af skabelondelen, vil InfoPath bede dem om at opdatere skabelondelen med den seneste version.

I de følgende ressourcer beskrives med flere detaljer, hvordan du ændrer og opdaterer formularskabeloner og skabelondele.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til opdatering af eksisterende formularskabeloner

Finde ud af, hvordan InfoPath opdaterer en formularskabelon og alle tilhørende brugerformularer. Læs om overvejelser om opdatering af webbrowseraktiverede formularskabeloner og om teknikker til at undgå at tabe data i eksisterende brugerformularer.

Ændre en udgivet formularskabelon

Lære noget om, hvordan du udfører ændringer i en udgivet formularskabelon, ændrer en arbejdskopi af formularskabelonen og derefter genudgiver arbejdskopien på det oprindelige udgivelsessted.

Flytte en udgivet formularskabelon til et nyt dokumentbibliotek

Effektivt flytte en formularskabelon og alle eksisterende formularer fra et bibliotek til et andet. Du kan f.eks. efter udvikling af din formularskabelon blive nødt til at flytte din formularskabelon til en server med mere kapacitet, så flere brugere kan udfylde formularer samtidig.

Ændre eller fjerne en dataforbindelse

Ændre eller flytte dataforbindelser fra formularskabelonen. Du kan få brug for at gøre dette, hvis de eksterne datakilder for formularskabelonen ændres.

Tilføje, fjerne eller opdatere ressourcefiler i en formularskabelon

Administrere filer, der er føjet til en formularskabelon til at understøtte funktionaliteten af dens tilknyttede formularer. Du kan eksempelvis have brug for at tilføje en HTML-fil, der bruges til at vise oplysninger i en opgaveruden Brugerdefineret eller ændre en XML-fil, der bruges til at vise emner i en liste.

Ændre en eksisterende skabelondel

Ændre designet af en eksisterende skabelondel.

Toppen af siden

Fase 5: Arkivering

Organisationer arkiverer ofte formularskabeloner og formularer som det sidste trin i livscyklussen for formulardesign. Hvis du ikke længere har brug for en bestemt formularskabelon, kan det være en god idé at trække den ud og gemme en digital kopi af formularskabelonen i dit arkiv. Desuden kan det være en god idé at gemme de data, der er indsamlet i de formularer, der er baseret på formularskabelonen.

Mange organisationer følger strenge retningslinjer med hensyn til langtidslagring og opbevaring af data i arkiver. En organisation kan f.eks. være nødt til at opbevare optegnelser over kundetransaktioner i et bestemt antal år. Retningslinjerne for arkivering i din organisation kan følge interne politikker, lovmæssige bestemmelser eller begge dele. Som del af planlægningsprocessen bør du finde ud af, hvad organisationens politik er.

Arkivering af formularskabelonen

Hvis du er farmadministrator for en server, der kører InfoPath Forms Services, kan du trække webbrowseraktiverede formularskabeloner tilbage, når de er forældede. Du kan f.eks. ønske at trække en formularskabelon for en undersøgelse tilbage, når undersøgelsen er afsluttet. For at holde biblioteker aktuelle og ikke overlæssede er det en god idé at sørge for, at de formularskabeloner, som ikke længere bruges, trækkes tilbage, og at der er en politik for revision og opdatering af eksisterende formularskabeloner.

Hvis du planlægger at trække en webbrowseraktiveret formularskabelon, der stadig er i brug, tilbage, bør du planlægge enten at udføre en gradvis opdatering eller at suspendere formularskabelonen for at undgå, at aktuelle udfyldninger afsluttes, hvilket ellers kunne resultere i tab af data og en pludselig afbrydelse for brugere, der er ved at udfylde formularen.

Det er også en god idé at arkivere kildefilen for formularskabelonen (.xsn-filen) i et versionsstyringsprogram eller en anden type filadministrationsløsning, som organisationen anvender. Ved at gøre dette sikrer du, at organisationen har en kopi af formularskabelonen, som du kan bruge, når du refererer til arkiver med formularer og formulardata, og i tilfælde af at du ønsker at genoprette eller opdatere formularskabelonen.

Arkivere formularer og formulardata

Hvis din organisation bruger Office SharePoint Server 2007, kan du arkivere udfyldte serverbaserede formularer (.xml-filer) ved at konvertere dem til websider. Den arkiverede formular kan gemmes i det samme bibliotek som den oprindelige formular, eller den kan flyttes til en anden placering iht. organisationens retningslinjer.

Bemærk!: Når du konverterer en formular til en webside, kan resultatfilen være lidt anderledes end den oprindelige fil. Du bør kontrollere resultatet af en konvertering fro at sikre dig, at det opfylder behovene. Hvis en dataforbindelse til en sekundær datakilde f.eks. blev brugt til at udfylde en liste i formularen, kan du ikke se alle listeværdierne i den arkiverede formular. Du ser i stedet kun den værdi, brugeren angav under udfyldning af formularen.

I InfoPath kan du arkivere en formular ved at åbne den og eksportere den til et af følgende formater:

 • PDF (Portable Document Format)    PDF er et elektronisk filformat med fast format, som bevarer dokumentformatering og gør det muligt at dele filer. PDF-formatet sikrer, at når filen bliver vist online eller bliver udskrevet, beholder den nøjagtigt det format, som du planlagde, og dataene i filen kan ikke let kopieres eller ændres.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS er et elektronisk filformat, der bevarer dokumentformatering og gør det muligt at dele filer. XPS-formatet sikrer, at når filen bliver vist online eller bliver udskrevet, bevarer den nøjagtigt det format, du planlagde, og data i filen kan ikke let kopieres eller ændres.

Du kan gemme som PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. Yderligere oplysninger finder du i Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Du kan også eksportere en udfyldt formular som en webside i webside i én fil (MHTML)-format. Denne filtype gør det muligt at se (men ikke redigere) indholdet af formularen i en browser.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×