Eksportere et databaseobjekt til en anden Access-database

I Access kan du kopiere et objekt, f.eks. en tabel eller formular, fra en database til en anden på flere forskellige måder. Det letteste er at kopiere og indsætte, men du har flere muligheder, hvis du vælger at eksportere et objekt. Du kan eksportere tabeldefinitionen og dataene i tabellen, eller du kan kopiere tabeldefinitionen alene (en tom kopi af tabellen). Du kan også gemme oplysningerne om en handling som en eksportspecifikation, som du kan bruge senere.

I dette emne er der en beskrivelse af, hvordan du eksporterer et objekt ved hjælp af en guide, og hvordan du derefter gemmer oplysningerne om den pågældende handling som en specifikation.

Hvad vil du foretage dig?

Få oplysninger om eksport af data og objekter til andre Access-databaser

Eksportere et databaseobjekt til en anden Access-database

Få oplysninger om eksport af data og objekter til andre Access-databaser

Du kan eksportere en tabel, en forespørgsel, en formular, en rapport, en makro eller et modul fra en Access-database til en anden. Når du eksporterer et objekt, opretter Access en kopi af objektet i destinationsdatabasen.

Bemærk: Du kan ikke eksportere delobjekter. Du kan f.eks. ikke nøjes med at eksportere de poster eller felter, der er udvalgt i en visning. Hvis du vil kopiere en del af et objekt, skal du kopiere og indsætte dataene i stedet for at eksportere dem.

Du skal eksportere databaseobjekter, når du skal udføre en af følgende opgaver:

 • Kopiere strukturen af en tabel til en anden database som en let måde at oprette en ny tabel på.

 • Kopiere en formulars eller en rapports design og layout til en anden database som en hurtig måde at oprette en ny formular eller rapport på.

 • Kopiere den seneste version af en tabel eller en formular til en anden database med jævne mellemrum. For at gøre det kan du oprette en eksportspecifikation, første gang du eksporterer objektet, så du senere kan bruge denne specifikation til at gentage kopieringen.

Bemærk, at eksport af et objekt fra én database til en anden ikke er meget forskellig fra at åbne den anden database og importere objektet fra den første. De to vigtigste forskelle mellem import og eksport af objekter mellem Access-databaser er følgende:

 • Du kan importere flere objekter i én handling, men du kan ikke eksportere flere objekter i én handling. Hvis du vil eksportere flere objekter til en anden database, er det lettere at åbne destinationsdatabasen og udføre en import fra denne database.

 • Ud over databaseobjekter kan du importere relationer mellem tabeller samt import- og eksportspecifikationer, menulinjer og værktøjsliner. Du kan også importere en forespørgsel som en tabel. Disse muligheder er ikke tilgængelige i forbindelse med eksport.

Toppen af siden

Eksportere et databaseobjekt til en anden Access-database

Fremgangsmåden i dette afsnit forklarer, hvordan du forbereder en eksport, kører eksportguiden og derefter gemmer og kører eksportspecifikationen.

Forbedrede eksporten

 1. Åbn kildedatabasen, hvis den ikke allerede er åben. Filformatet kan være enten MDB eller ACCDB. Hvis filen er i MDE- eller ACCDE-format, skal kildeobjektet være en tabel, en forespørgsel eller en makro. Du kan ikke eksportere formularer, rapporter og moduler fra en MDE- eller ACCDE-fil.

  Bemærk: Hvis databasen er skrivebeskyttet, eller hvis du ikke har tilladelse til at foretage ændringer i databasen, kan du godt udføre eksporthandlingen, men du kan ikke gemme eksportspecifikationen.

 2. Identificer det objekt, du vil eksportere. Husk følgende, hvis det er første gang, du eksporterer data til en Access-database:

Element

Beskrivelse

Ét objekt pr. handling

Du kan kun eksportere ét objekt ad gangen. Hvis du vil eksportere flere objekter, skal du gentage eksporten for hvert objekt eller udføre en import fra destinationsdatabasen.

Ny tabel

Ved hver eksport oprettes der et nyt objekt i destinationsdatabasen. Hvis der allerede findes et objekt med samme navn, kan du enten overskrive det eksisterende objekt eller angive et andet navn til det nye objekt.

Bemærk: Du kan ikke føje poster til en eksisterende tabel med en eksport. I stedet kan du f.eks. oprette en tilføjelsesforespørgsel. Flere oplysninger finder du i artiklen Oprette en tilføjelsesforespørgsel.

Eksportere en sammenkædet tabel

Hvis den tabel, du vil eksportere, er en sammenkædet tabel, oprettes der ved eksporten en sammenkædet tabel i destinationsdatabasen. Den nye sammenkædede tabel er kædet sammen med den originale kildetabel.

Hvis du f.eks. eksporterer en sammenkædet tabel med navnet Medarbejdere1 i databasen Salg, der er kædet sammen med tabellen Medarbejdere i databasen Lønudgifter, oprettes der ved eksporten en sammenkædet tabel i destinationsdatabasen, og den nye sammenkædede tabel er kædet direkte sammen med tabellen Medarbejdere i databasen Lønudgifter.

Delvis eksport

Du kan ikke eksportere en del af et objekt eller enkelte poster.

Relationer

Da du kun kan eksportere én tabel ad gangen, kopieres relationer ikke ved eksport. Hvis du ønsker at importere flere tabeller og deres relationer, skal du åbne destinationsdatabasen og importere objekterne.

Tabeldefinition

Du kan vælge at eksportere en hel tabel eller blot tabeldefinitionen. Når du kun eksporterer definitionen, oprettes der en tom kopi af tabellen i destinationsdatabasen.

Postkilde

Ved eksport af en forespørgsel, formular eller rapport eksporteres de underliggende postkilder ikke automatisk. Du skal eksportere de underliggende postkilder, ellers fungerer den pågældende forespørgsel, formular eller rapport ikke.

Opslagsfelter

Hvis et felt i kildetabellen slår værdier op i en anden tabel eller en anden forespørgsel, skal du eksportere den relaterede tabel eller forespørgsel, hvis der skal vises opslagsværdier i destinationsfeltet. Hvis du ikke eksporterer den relaterede tabel eller forespørgsel, er det kun opslags-id'erne, der vises i destinationsfeltet.

Underformularer og underrapporter

Når du eksporterer en formular eller en rapport, bliver underformularer og underrapporter i formularen eller rapporten ikke automatisk eksporteret. Du skal eksportere alle underformularer eller underrapporter og deres underliggende poster hver for sig.

 1. Åbn destinationsdatabasen. Filformatet kan være enten MDB eller ACCDB. Det kan også være en MDE- eller ACCDE-fil. Sørg for, at den ikke er skrivebeskyttet, og at du har tilladelse til at ændre den.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ikke kan åbne databasen, har en anden bruger muligvis åbnet den i udelt tilstand. Du skal typisk kontakte brugeren og bede den pågældende om at lukke databasen og derefter åbne den i normal tilstand (flerbrugertilstand).

  • Hvis databasen er beskyttet med adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden, hver gang du kører guiden Eksport eller den gemte specifikation.

  • Hvis du vil eksportere objektet til en ny database, skal du oprette en tom database (en database, der ikke indeholder nogen tabeller, formularer eller rapporter), før du starter eksporten. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

 2. Hvis der allerede findes et objekt med samme navn som kildeobjektet i destinationsdatabasen, skal du beslutte, om du vil overskrive det eksisterende objekt eller angive et andet navn til det nye objekt.

  Nu er du klar til at starte eksporten. Gå til de næste trin.

Bemærk: Hvis du vil føje posterne i kildetabellen til en tabel i destinationsdatabasen, skal du bruge en tilføjelsesforespørgsel i stedet for at køre en eksport. Flere oplysninger om at oprette en tilføjelsesforespørgsel finder du i artiklen Oprette en tilføjelsesforespørgsel

Køre eksportguiden

 1. Klik på Mere på fanen Eksterne data i gruppen Eksporter, og klik derefter på Access-database. Knapflade

  Bemærk: Kommandoerne under Eksporter er kun tilgængelige, når en database er åben.

 2. Skriv navnet på destinationsdatabasen i boksen Filnavn, og klik på OK.

 3. Ret navnet på det nye objekt i dialogboksen Eksporter, hvis du ikke vil overskrive et eksisterende objekt med det samme navn i destinationsdatabasen.

 4. Hvis det valgte objekt er en tabel, skal du angive, om du vil eksportere både tabeldefinition og data eller kun tabeldefinitionen.

 5. Klik på OK for at afslutte handlingen.

  Hvis der findes et objekt med samme navn i destinationsdatabasen, bliver du spurgt, om du vil overskrive det eksisterende objekt eller angive et andet navn til det nye objekt. Klik på Ja for at overskrive det eksisterende objekt eller på Nej for at vende tilbage til dialogboksen Eksporter. Angiv et navn, der ikke er i brug i destinationsdatabasen, og klik på OK.

  Objekterne eksporteres. Hvis der opstår en fejl, vises en fejlmeddelelse. Ellers vises den sidste skærm i guiden, hvor du kan oprette en specifikation med oplysningerne om eksporten.

Gemme eksportspecifikationen

 1. Klik på Gem eksporttrin for at gemme oplysningerne om handlingen til senere brug. Gem oplysningerne, hvis du senere vil gentage handlingen, så du slipper for at gå gennem guiden trin for trin hver gang.

 2. Skriv et navn på eksportspecifikationen i boksen Gem som. Du kan også skrive en beskrivelse i feltet Beskrivelse.

 3. Hvis du vil udføre handlingen med bestemte intervaller, f.eks. en gang om ugen eller en gang om måneden, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave. Så oprettes en Outlook-opgave, hvorefter du kan køre specifikationen med et klik.

 4. Klik på Gem eksport.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave, starter Access Microsoft Office Outlook 2007. Følg de resterende trin i denne fremgangsmåde for at konfigurere Outlook-opgaven.

  • Hvis du ikke har markeret afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave, er handlingen nu udført. Åbn destinationsdatabasen, og gennemse det eksporterede objekt for at sikre, at handlingen er gennemført korrekt.

 6. Se og rediger opgaveindstillingerne i vinduet Opgave i Outlook, f.eks. Forfaldsdato og Påmindelse.

  Klik på Gentagelse, hvis opgaven skal gentages. Yderligere oplysninger om opgaveindstillingerne finder du i Outlook Hjælp.

 7. Klik på Gem og luk.

 8. Åbn destinationsdatabasen i Access, og kontroller det eksporterede objekt for at sikre dig, at handlingen gik godt.

Køre eksportspecifikationen

Benyt følgende fremgangsmåde til at køre eksportspecifikationen fra Outlook-opgaven. Access behøver ikke køre.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder afhængigt af, hvornår du vil køre eksporten:

  • På det planlagte tidspunkt    Når Outlook viser dialogboksen Påmindelse, skal du klikke på Åbn emne.

  • På ethvert tidspunkt    Åbn opgaven i Outlook ved at klikke på Opgaver i navigationsruden i Outlook og derefter klikke på den opgave, du vil køre.

 2. Klik på Kør eksport Knapflade i gruppen Microsoft Office Access under fanen Opgave.

 3. Klik på OK for at udføre handlingen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×