Eksportere et dashboard til et SharePoint-websted

PerformancePoint Dashboard Designer gør det nemt for dig at installere et dashboard på et Windows SharePoint Services-websted. Når du har oprettet dine elementer, f.eks. scorecards og rapporter, og samlet dem på dine dashboardsider, kan du udgive dashboardet på PerformancePoint Monitoring Server. Derefter kan du eksportere dashboardet til et SharePoint-websted, hvor brugere kan se det.

Hvis du vil installere et dashboard på et SharePoint-websted, skal du have de relevante tilladelser i Dashboard Designer og på det SharePoint Services-websted, du vil bruge:

  • I Dashboard Designer     skal du mindst have redigeringstilladelser i en brugersikkerhedsrolle eller have en af følgende serversikkerhedsroller: Oprettet af, Datakildestyring eller Administrator.

  • I SharePoint Services    skal du mindst have bidragydertilladelser på det SharePoint-websted, du vil bruge.

Endelig er det vigtigt at kontrollere, at dashboardbrugerne har de nødvendige tilladelser til at få vist dashboardsiderne i SharePoint Services. Du finder flere oplysninger om sikkerhedsroller i Dashboard Designer under Om roller og tilladelser i Dashboarddesigner.

Bemærk: Første gang du installerer Dashboard Designer, angiver du et SharePoint-websted, du vil bruge til at installere dine dashboards. Under installationsprocessen opretter Monitoring Server en masterside på SharePoint-webstedet med navnet PerformancePointDefault.master. Monitoring Server bruger den pågældende masterside til at angive layoutet for de dashboards, du installerer. Hvis organisationen planlægger at installere dashboards på andre SharePoint-websteder eller underordnede websteder (udover det primære SharePoint-websted), skal du kopiere mastersiden til mastersidegalleriet for hvert af de underordnede websteder.

Sådan eksporteres et dashboard til et SharePoint-websted

  1. Klik på Udgiv alt under fanen Hjem for at gemme dashboardet på Monitoring Server.

  2. Klik på SharePoint-websted under fanen Rediger for at åbne guiden Installer et dashboard på et SharePoint-websted.

  3. Vælg det dashboard, du vil installere, på siden Vælg et dashboard. Hvis dashboardet ikke vises i kolonnen Navn, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen fra serveren. Når du har markeret dashboardet, skal du klikke på Næste.

  4. Find standardadressen på SharePoint-webstedet på siden Angiv en placering. Du kan installere dashboardet på denne standardwebadresse eller angive den fulde sti til et andet SharePoint-websted. Hvis du angiver en anden webadresse, føjer Dashboard Designer automatisk den pågældende webadresse til rullelisten Dokumentbibliotek.

  5. Vælg det dokumentbibliotek, du vil bruge til at gemme dashboardet, på listen Dokumentbibliotek, og klik derefter på Næste.

  6. Brug rullelisten til at vælge den masterside, der bestemmer dashboardets layout, når det er installeret, på siden Vælg et layout.

  7. Klik på Udfør. Det eksporterede dashboard vises i en webbrowser for at bekræfte, at du har eksporteret dashboardet til SharePoint-webstedet.

  8. Klik på Luk på bekræftelsessiden.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×