Eksportere en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Windows SharePoint Services 2.0 (eller en senere version) til at kommunikere og samarbejde, får du muligvis brug for at gøre nogle af dataene i din Access-database tilgængelige på et eller flere SharePoint-websteder.

Hvis du skal flytte nogle data i Microsoft Office Access 2007 midlertidigt eller permanent til et SharePoint-websted, kan du eksportere dataene til webstedet fra Access-databasen. Når du eksporterer data, opretter Access en kopi af det valgte databaseobjekt (en tabel eller forespørgsel) og gemmer kopien som en liste. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den eksporterede liste ikke vil afspejle ændringer, der foretages i kildetabellen eller forespørgslen, efter eksporten er udført.

Hvis du ikke kender Windows SharePoint Services, og du gerne vil vide mere, kan du besøge Windows SharePoint Services-hjemmesiden. Følg hyperlinket fra afsnittet Se også i dette emne.

Denne artikel indeholder

Almindelige scenarier, hvor eksportere data til et SharePoint-websted

Eksportere en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted

Hvordan knyttes Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyper

Almindelige scenarier, hvor der eksporteres data til et SharePoint-websted

Du kan eksportere en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted af forskellige grunde, f.eks.:

 • Du er lige begyndt at bruge Windows SharePoint Services, og du har fundet ud af, at det vil være nemmere for alle parter, hvis nogle af dine databasetabeller også findes som SharePoint-lister. Når du skal dele data med dit team, kan det være en fordel at arbejde med SharePoint-lister i stedet for i en database. Nye brugere har ofte nemmere ved at gennemse og redigere listerne, og du får desuden mulighed for at benytte en række funktioner i Windows SharePoint Services 3.0 – du kan f.eks. tildele og koordinere opgaver, der er knyttet til en liste, arbejde offline og angive, at du skal have besked, når en liste bliver ændret.

 • Du vil løbende dele data mellem Access og et SharePoint-websted, men dataene er lagret i Access. Hvis du vil have vist eller redigere de nyeste data ved hjælp af Access eller fra SharePoint-webstedet, skal du først eksportere dataene som en liste og derefter oprette en kæde til dem fra Access-databasen.

 • Du bruger forespørgsler i en Access-database til at oprette daglige eller ugentlige statusrapporter, og du vil gerne med jævne mellemrum lægge resultaterne ud på et af webstederne. Hvis Microsoft Office Outlook 2007 er installeret, kan du effektivisere eksporthandlingen, så du får mulighed for at lægge resultaterne af forespørgslerne ud på webstedet med jævne mellemrum.

Dette emne indeholder trin til at eksportere data til Windows SharePoint Services som en liste. Hjælp til at oprette en kæde til en SharePoint-liste fra Access, skal du se importere fra eller sammenkæde med en SharePoint-liste.

Toppen af siden

Eksportere en tabel eller forespørgsel til et SharePoint-websted

Den nemmeste måde at eksportere data til et SharePoint-websted ved at køre guiden Eksport. Når du har kørt guiden, kan du gemme indstillingerne - de oplysninger, du angiver, når du kører guiden - som en eksportspecifikation. Du kan derefter køre eksporthandlingen uden at angive oplysningerne igen. Fremgangsmåden i dette afsnit forklarer, hvordan du forbereder en eksport, eksporterer dataene og gemmer indstillingerne som en eksportspecifikation.

Forberede eksporten

 1. Find den database, der indeholder den tabel eller forespørgsel, der skal eksporteres.

  Når du eksporterer en forespørgsel, eksporteres rækkerne og kolonnerne i forespørgselsresultaterne som listeelementer og kolonner. Du kan ikke eksportere en formular eller en rapport.

  Bemærk: Du kan kun eksportere ét objekt ad gangen.

 2. Identificer det SharePoint-websted, hvor listen skal oprettes.

  En gyldig webstedadresse starter med http:// efterfulgt af navnet på serveren, og den slutter med stien til det specifikke websted på serveren. Følgende adresse er f.eks. gyldig:

http://adatum/analyseteam

 1. Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at oprette en liste på et SharePoint-websted.

  Eksporthandlingen opretter en ny liste med samme navn som kildeobjektet fra Access. Hvis SharePoint-webstedet allerede indeholder en liste med dette navn, bliver du bedt om at angive et andet navn til den nye liste.

  Bemærk: Du kan ikke overskrive eller føje data til en eksisterende liste.

 2. Gennemse felterne i kildetabellen eller forespørgslen.

  I tabellen nedenfor forklares det, hvordan bestemte elementer importeres, og om du skal udføre yderligere handlinger.

Element

Løsning

Felter og poster

Alle felter og poster i tabellen eller forespørgslen eksporteres, herunder felter, der er skjult i dataarket. Filterindstillingerne ignoreres under eksporten.

Vedhæftede filer

Hvis kildeobjektet har mere end én kolonne med vedhæftede filer, skal du fjerne kolonner, med undtagelse af en enkelt. En SharePoint-liste understøtter nemlig kun én kolonne med vedhæftede filer. Hvis kildeobjektet indeholder mere end én af denne type kolonner, bliver du bedt om at fjerne alle kolonner med vedhæftede filer undtagen én, inden du starter handlingen. Du kan komme uden om dette problem ved at kopiere de øvrige kolonner med vedhæftede filer til andre Access-objekter og derefter eksportere dem til andre SharePoint-lister.

Opslagsfelter med en enkelt eller flere værdier

Visningsværdier i opslagsfelter med en enkelt værdi eksporteres som felter af typen Valg i rullemenuer i SharePoint-listen. Hvis kildefeltet understøtter flere værdier, oprettes der et felt af typen Valg, som tillader flere valg i SharePoint-listen.

Bemærk: Et felt af typen Valg i en SharePoint-liste kan kun bestå af en enkelt kolonne. Hvis kildeopslagsfeltet indeholder flere kolonner, kombineres værdierne fra alle kolonnerne i en enkelt kolonne.

Beregnede forespørgselsfelter

Resultaterne i beregnede kolonner kopieres til et felt, hvor datatypen afhænger af det beregnede resultats datatype. Det udtryk, der ligger til grund for resultaterne, kopieres ikke.

OLE-objektfelter

OLE-objektfelter ignoreres under eksporthandlingen.

 1. Åbn kildedatabasen, hvis den ikke allerede er åben, og gå videre til den næste fremgangsmåde.

Eksportere data

 1. Klik på fanen Eksterne Data i gruppen eksportereSharePoint-liste. Knapflade

  Guiden Eksport startes.

 2. Skriv adressen på destinationswebstedet i boksen Angiv et SharePoint-websted.

 3. Skriv et navn til den nye liste i boksen Angiv navnet på den nye SharePoint-liste.

  Hvis kildeobjektet i databasen allerede har samme navn som en liste på SharePoint-webstedet, skal du angive et andet navn.

 4. Skriv evt. en beskrivelse af den nye liste i boksen Beskrivelse, og marker derefter afkrydsningsfeltet Åbn listen ved afslutning.

 5. Klik på OK for at starte eksporten.

 6. Access opretter en liste på SharePoint-webstedet og viser derefter status for handlingen på sidste side i guiden. Når eksporten er udført, kan du lukke guiden eller gemme eksporttrinnene som en specifikation.

  Under handlingen markerer Windows SharePoint Services også den rigtige datatype for hver kolonne, der er baseret på det tilsvarende felt i datakilden. Hvis du vil se en liste over hvordan Access og Windows SharePoint Services-datatyper knyttes til hinanden, når du eksporterer dataene, og hvilke Feltindstillinger der eksporteres til hver datatype, i afsnittet knyttes hvordan Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyper, senere i denne artikel.

Gemme specifikationen

 1. På den sidste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Gem eksporttrin.

  Et sæt yderligere kontrolelementer vises.

 2. Skriv et navn til eksportspecifikationen i boksen Gem.

  Du kan også angive en beskrivelse i boksen Beskrivelse.

 3. Hvis du vil udføre handlingen med bestemte intervaller (f.eks. en gang om ugen eller en gang om måneden) skal du markere afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave.

  Herved oprettes der en Office Outlook 2007-opgave, der giver dig mulighed for at køre specifikationen på et senere tidspunkt.

 4. Klik på Gem eksport.

Konfigurere Outlook-opgave

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave under den tidligere procedure, starter Access da Outlook, og en ny opgave vises. Følg nedenstående trin for at konfigurere opgaven.

Bemærk: Hvis Outlook ikke er installeret, vises der en fejlmeddelelse. Hvis Outlook ikke er konfigureret korrekt, startes guiden Outlook-start. Følg anvisningerne i guiden for at konfigurere Outlook.

 1. I vinduet Eksport-navn-opgave i Outlook skal du gennemse og ændre opgaveindstillingerne for de, som Forfaldsdato og påmindelse.

  Klik på Gentagelse, hvis opgaven skal gentages. I følgende figur vises opgavestyring med almindelige indstillinger:

  Outlook-opgavestyring

  Du kan finde oplysninger om planlægning af Outlook-opgaver, i artiklen planlægge en import eller eksport.

 2. Klik på Gem og luk, når du har valgt de ønskede indstillinger.

Køre en gemt opgave

 1. Klik på Opgaver i navigationsruden, og dobbeltklik derefter på den opgave, du vil køre.

 2. Klik på Kør eksport Knapflade i gruppen Microsoft Office Access under fanen opgave.

 3. Gå til SharePoint-webstedet, og åbn derefter den nyoprettede liste.

  Kontroller, at alle felter og poster er blevet eksporteret, og at det er sket uden fejl.

  Windows SharePoint Services vælger den korrekte datatype til hver kolonne på baggrund af det tilsvarende kildefelt. Listen i næste afsnit viser, hvordan Access-datatyper og Windows SharePoint Services-datatyper knyttes sammen i forbindelse med dataeksport, og hvilke feltindstillinger der eksporteres for hver datatype.

Toppen af siden

Sådan knyttes Windows SharePoint Services-datatyper til Access-datatyper

Tabellen nedenfor viser, hvordan Access identificerer datatypen for kolonnerne i den eksporterede liste, når du eksporterer en tabel eller en forespørgsel.

Access-datatype

Windows SharePoint Services-datatype

Standardindstillinger for feltegenskaber

Noter

Tekst

Enkelt tekstlinje

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Maksimalt antal tegn     Bruger indstillingen Feltstørrelse i Access.

Standardværdi     Bruger indstillingen Standardværdi i Access, hvis den ikke er et udtryk. Ellers er den tom.

Føj til standardvisning     Ja

Notat

Flere tekstlinjer

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Antal linjer, der skal vises     5

Føj til standardvisning     Ja

Tal

Tal

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Min.     Tom

Maks.     Tom

Tabellen nedenfor viser, hvordan egenskaben Antal decimaler angives i overensstemmelse med indstillingen AntalDecimaler i Access.

Adgangsindstilling   

Windows SharePoint Services-indstilling   

Automatisk

Automatisk

0-5

0-5

6-15

5

Standardværdi     Bruger indstillingen Standardværdi i Access, hvis den ikke er et udtryk. Ellers er den tom.

Føj til standardvisning     Ja

Vis som procent     Ja, hvis egenskaben Format er sat til Procentdel.

Dato/klokkeslæt

Dato eller klokkeslæt

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Dato- og klokkeslætsformat     Sættes til Kun dato, hvis egenskaben Format er sat til Kort datoformat. Ellers sættes den til Dato og klokkeslæt.

Kalendertype     Sættes til Hijri, hvis Brug islamisk kalender er markeret. Ellers sættes den til Gregoriansk.

Tabellen nedenfor viser, hvordan egenskaben Standardværdi angives i overensstemmelse med indstillingen Standardværdi i Access.

Adgangsindstilling   

Windows SharePoint Services-indstilling   

=Date()

Dags dato

Felt sættes til en bestemt dato

Felt sættes til en bestemt dato

Føj til standardvisning     Ja

Valuta

Valuta

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Min.     Tom

Maks.     Tom

Tabellen nedenfor viser, hvordan egenskaben Antal decimaler angives i overensstemmelse med indstillingen AntalDecimaler i Access.

Adgangsindstilling   

Windows SharePoint Services-indstilling   

Automatisk

Automatisk

0-5

0-5

6-15

5

Standardværdi     Bruger indstillingen Standardværdi i Access, hvis den ikke er et udtryk. Ellers er den tom.

Føj til standardvisning     Ja

Valutatype     Bruger indstillingen Format i Access.

Autonummerering

Tal

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Min.     Tom

Maks.     Tom

Antal decimaler     Automatisk

Føj til standardvisning     Ja

Autonummerering, hvis egenskaben Feltstørrelse er sat til Replikerings-id

Enkelt tekstlinje

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Maksimalt antal tegn     38

Standardværdi     Tom

Føj til standardvisning     Ja

Ja/Nej

Ja/Nej

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Standardværdi     Bruger indstillingen Standardværdi i Access, hvis den ikke er et udtryk. Ellers er den tom.

Føj til standardvisning     Ja

OLE-objekt

Dette felt eksporteres ikke

Link

Link

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Formater URL-adresse som     Hyperlink

Føj til standardvisning     Ja

Vedhæftet fil

Vedhæftet fil

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Føj til standardvisning     Ja

Felter indeholder flere værdier

Valg

Kolonnenavn     Bruger indstillingen Feltnavn i Access.

Beskrivelse     Bruger indstillingen Beskrivelse i Access.

Obligatorisk     Bruger indstillingen Obligatorisk i Access.

Føj til standardvisning     Ja

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×