Eksportere eller importere en webpakke

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Lad os antage, at du har oprettet brugerdefinerede lister, biblioteker og websider på dit websted for team for at lagre og få vist status for teamdokumenter. Disse webstedstilpasninger har fungeret så godt, at du ønsker at dele dem med andre team. Det ville være en fordel, hvis du ganske enkelt kunne pakke og installere løsningen, så hvert team ikke skal oprette de samme brugerdefinerede lister, biblioteker og websider igen på hvert websted for team.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du bruge webpakker til at flytte hele eller dele af et websted som tomt indhold. Først vælger du, hvilke webstedselementer der skal pakkes og eksporteres, og derefter importerer og installerer du webstedspakken på et andet websted.

Denne artikel indeholder

Skal jeg bruge en webpakke eller en anden pakningsfunktion?

Eksportere en webpakke

Importere en webpakke

Kan jeg bruge en webpakke til at flytte eller dele indhold på et websted i Office SharePoint Server 2007?

Kan jeg bruge en webpakke til at flytte indhold fra et websted i Windows SharePoint Services 2.0 til et websted i Windows SharePoint Services 3.0?

Skal jeg bruge en webpakke eller en anden pakningsfunktion?

Der findes tre forskellige funktioner til at pakke et websted: I Office SharePoint Designer 2007 kan du sikkerhedskopiere et websted eller oprette en webpakke, og i browseren kan du gemme et websted som en webstedsskabelon. Hvilken funktion, du skal vælge, afhænger af, hvad du vil opnå.

Webpakke (.fwp-fil)    Brug denne funktion, hvis du vil dele eller genbruge websider eller et websted, en liste eller en biblioteksstruktur. Med Webpakker kan du enten pakke et helt websted eller nøjes med at vælge de ønskede sider, lister eller biblioteker. Webpakker er en udmærket måde at kopiere webstedsstrukturer på, men de kan ikke indeholde listedata, underordnede websteder eller sikkerheds- og tilladelsesindstillinger. En webpakke kan desuden indeholde brugerdefinerede hyperlinkpanel. Når du har oprettet en pakke, kan du importere og installere filen på et ubegrænset antal websteder.

Sikkerhedskopiering og gendannelse (.cmp-fil)    Brug denne funktion, hvis du vil oprette en sikkerhedskopi af et helt websted eller underordnet websted, eller hvis du vil flytte et helt websted eller underordnet websted til en anden server eller placering. I modsætning til webpakker indeholder flytningsindholdspakker listedata, og du kan ikke vælge kun at medtage bestemte webstedselementer. Du kan miste visse tilpasninger eller indstillinger i processen. Sikkerhedskopifilen indeholder f.eks. ikke arbejdsprocesser, beskeder og egenskaber, der er lagret på webstedssamlingsniveau. Sikkerhedskopifilen indeholder heller ikke tilstanden Papirkurv eller objekter heri. Hvis du vil bruge Sikkerhedskopiering og gendannelse, skal du have administratortilladelser til det pågældende websted. Yderligere oplysninger finder du under Sikkerhedskopiere, gendanne eller flytte et SharePoint-websted.

Webstedsskabelon (.stp-fil)    Brug denne funktion, hvis du vil oprette flere websteder, der starter med det samme basisindhold eller den samme webstedsstruktur. Hvis alle de oprettede underordnede websteder på et websted f.eks. skal have den samme webstedsstruktur, brugergrænseflade og det samme indhold, skal du gemme et websted som en webstedsskabelon og føje det til Galleri med webstedsskabeloner, så alle kan bruge webstedet som skabelon. I modsætning til webpakker kan webstedsskabeloner indeholde listedata. Du skal både have administratortilladelser til det websted, hvor du vil oprette webstedsskabelonen, og skriveadgang til Galleri med webstedsskabeloner. Du kan finde et link til yderligere oplysninger om webstedsskabeloner i afsnittet Se også.

Toppen af siden


Eksportere en webpakke

Når du opretter en webpakke, er de filer, du vælger at medtage pakket og komprimeret i en enkelt .fwp-fil. En webpakke kan indeholde lister, biblioteker og alle dokumenter i disse lister og biblioteker, websider og webdelssider. Når et websted flyttes som tomt indhold, flyttes listedata, der er en del af det oprindelige websted dog ikke med websider i pakken. Dit bibliotek kan for eksempel indeholder en kolonne, du har oprettet for at spore planlægning status for dokumenter. Når du pakker biblioteket, omfatter pakken dokumenterne, den brugerdefinerede kolonne og indstillingerne for kolonnen, men ikke de data, der angiver status for dokumenter.

Der er to vigtige fordele ved webpakker. For det første opnår du stor fleksibilitet ved valg af, hvilke filer der skal medtages i pakken, når du opretter en webpakke. Du kan medtage hele webstedet eller blot bestemte websider, lister eller biblioteker. For det andet kan du nemt identificere afhængigheder - filer, der er påkrævet for de pakkede filer - når du pakker filerne, og føje dem automatisk til webpakken. Hvis du f.eks. pakker en webside, der indeholder en liste, hvortil der anvendes brugerdefinerede listeformularer, kan disse tilknyttede filer identificeres og føjes automatisk til webpakkerne.

 1. Klik på Åbn websted i menuen Filer.

 2. Gå til og klik på det websted, du vil pakke, i dialogboksen Åbn websted, og klik derefter på Åbn.

 3. Peg på Eksporter i menuen Filer, og klik derefter på Personlig webpakke.

 4. Hvis du vil have vist afhængighederne for filer, når du markerer dem for at medtage dem i webpakken, skal du klikke på Vis afhængigheder nederst i dialogboksen.

  Afhængigheder er ekstra, tilknyttede filer, som er nødvendige for de valgte filer, for at de kan fungere korrekt.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Kontrol af afhængigheder:

  • Klik på Kontroller alle afhængigheder for at få vist alle afhængige filer.

  • Klik på Kontroller alle afhængigheder, undtagen links for at få vist alle afhængige filer undtagen de sider, der er sammenkædet med links.

   Bemærk: Med denne indstilling udelades typografiarkfiler også. Klik på Kontroller alle afhængigheder, hvis du vil medtage overlappende typografiark, når du eksporterer en webpakke.

  • Hvis du ikke vil have vist afhængigheder og kun vil medtage bestemte filer, som du vælger, skal du klikke på Kontroller ikke afhængigheder. Med denne indstilling får du fuld kontrol over, hvilke filer der føjes til webpakken.

 6. Klik på de filer eller mapper, du vil føje til webpakken, på listen Filer på websted, og klik derefter på Tilføj.

  Alle afhængige filer tilføjes også, afhængigt af hvilken indstilling du har valgt i forrige trin. Denne indstilling afgør, hvilke filer der føjes til pakken, uanset om du klikker på Vis afhængigheder eller Skjul afhængigheder for at få vist eller skjule listen over afhængige filer.

 7. Hvis du vil fjerne filer fra webpakken, skal du klikke på disse filer på listen Filer i pakke og derefter klikke på Fjern.

  Bemærk: Hvis du vælger en anden indstilling på listen Kontrol af afhængigheder, fjernes de filer ikke, der allerede er føjet til webpakken.

 8. Hvis du vil medtage oplysninger om pakken, som andre kan få vist, inden de importerer den, skal du klikke på Egenskaber, benytte en af følgende fremgangsmåder og derefter klikke på OK:

  • Skriv et navn til Web-pakken i feltet Titel.

  • Skriv en beskrivelse for webpakken i feltet Beskrivelse.

  • Skriv det navn, som andre brugere skal se, når de får vist egenskaberne for webpakken, i feltet Forfatter.

  • Skriv om nødvendigt navnet på dit firma i feltet Firma.

   Listen Eksterne afhængigheder viser de filer, som webpakken bruger men ikke indeholder.

   Bemærk: Du skal tilføje disse egenskabsoplysninger, inden du gemmer pakken. Du kan ikke føje dem til pakken senere.

 9. Når du har føjet alle de ønskede filer til listen Filer i pakke, skal du klikke på OK.

 10. Skriv et navn for webpakken i feltet Filnavn. Hvis du har klikket på Egenskaber og skrevet en titel for webpakken, vises denne titel som standard her som filnavnet.

 11. Gå til den placering, hvor du vil gemme webpakkerne, i dialogboksen Gem fil, og klik derefter på Gem.

  Bemærkninger: 

  • Pak ikke SharePoint-dokument- eller -billedbiblioteker, som indeholder filer, medmindre du vil føje disse filer til destinationswebstedet, når andre brugere importerer webpakken. Hvis biblioteket f.eks. indeholder nyttige dokumentskabeloner, kan du medtage dem i webpakken, men sørg for ikke at pakke biblioteker, der indeholder dokumenter med fortrolige oplysninger.

  • Føj ikke UDC-filer (Universal Data Connection) til en webpakke. En UDC-fil er en XML-fil, der er lagret i mappen _fpdatasources og indeholder konfigurationsoplysninger for en datakilde. UDC-filer kan indeholde adgangskoder i almindelig tekst.

Toppen af siden


Importere en webpakke

Hvis du vil installere en webpakke, skal du først åbne destinationswebstedet og derefter importere webpakken på webstedet.

 1. Klik på Åbn websted i menuen Filer.

 2. Gå til og klik på det websted, hvor du vil importere webpakken, i dialogboksen Åbn sted, og klik derefter på Åbn.

 3. Peg på Importer i menuen Filer, og klik derefter på Personlig webpakke.

 4. Gå til og klik på den webpakke, som du vil importere, og klik derefter på Åbn.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet Destination:

  • Hvis du vil installere webpakken på et websted, skal du blot slette filnavnet for webpakken. Rediger f.eks. http://Mit websted/Min webpakke til http://Mit websted

  • Bruge destination standard, eller klik på Gennemse, og vælg en anden mappe på dit websted, for at installere webpakken til en undermappe til webstedet. For eksempel destination URL-adressen kan være enten http: //My websted / mine webpakke eller http://My websted/teamdokumenter.

 6. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de filer, du ikke vil importere, i feltet Elementer, der skal importeres fra webpakken. Kontroller, at afkrydsningsfelterne for de filer, du vil importere, er markerede.

 7. Hvis du vil have vist de egenskabsoplysninger, som er angivet af den person, der har oprettet webpakken, skal du klikke på Egenskaber. Når du er færdig med at se disse oplysninger, skal du klikke på OK.

  På listen Eksterne afhængigheder kan du også få vist de filer, som webpakken bruger, men ikke indeholder.

 8. Klik på Importer.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Advarsel:

  • Klik på Kør for at fortsætte med at importere webpakken.

  • Klik på Kør ikke for at annullere importen.

   Vigtigt: Da webpakker indeholder kode, som kan misbruges, skal du kontrollere, at alle de webpakker, du importerer, kommer fra en pålidelig kilde.

 10. Hvis der findes filer med identiske navne i både webpakken og på destinationswebstedet, bliver du spurgt, om du vil "genbruge den eksisterende kompatible liste og dens data" eller "geninstallere en ny forekomst af listen og omdøbe "Liste/Hyperlink" til "Liste/Sikkerhedskopi (1) for hyperlink". Hvis du geninstallerer den nye fil, omdøbes den eksisterende fil - Meddelelser bliver f.eks. til Meddelelser (1).

Toppen af siden


Kan jeg bruge en webpakke til at flytte eller dele indhold på et websted i Office SharePoint Server 2007?

I visse begrænsninger, Ja. Du kan pakke, eksportere og importere indhold fra et team eller et personligt websted på et portalwebsted. På et Microsoft Office SharePoint Server 2007 portalwebsted, et underordnet websted eller mit websted (for eksempel http://sps_server/personal/your_user navn /) vises til Office SharePoint Designer 2007 som et typisk Windows SharePoint Services websted. Dog arkitektonisk forskelle i mit websted forhindrer dig at importere Web-pakker fra Windows SharePoint Services websteder. Problemer kan forekomme, hvis webpakken er eksporteret fra et websted, der er en anden type end det websted, du importerer til. Eksempel:

 • En webpakke, der er eksporteret fra et Windows SharePoint Services-websted, skal importeres til et andet websted i Windows SharePoint Services.

 • En webpakke, der er eksporteret fra et websted for team eller et personligt websted på et portalwebsted i Office SharePoint Server 2007, skal importeres til et andet team eller personligt websted på et portalwebsted i Office SharePoint Server 2007.

Toppen af siden


Kan jeg bruge en webpakke til at flytte indhold fra et Windows SharePoint Services 2.0-websted til et websted i Windows SharePoint Services 3.0?

Dette anbefales ikke. Der kan opstå problemer, hvis webpakken er eksporteret fra et websted af en anden type end det websted, du importerer til. Eksempel:

 • En webpakke, der er eksporteret fra et Windows SharePoint Services 3.0-websted, skal importeres til et andet websted i Windows SharePoint Services 3.0.

 • En webpakke, der er eksporteret fra et Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-websted, skal importeres til et andet Windows SharePoint Services 2.0-websted.

Du kan finde flere oplysninger om opgradering af et websted til en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0 i artiklen Overvejelser i forbindelse med opgradering af brugertilpassede websteder.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×