Eksportere XML-data

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du har importeret XML-datatilknyttet dataene til celler i regnearket, og har foretaget ændringer i data, vil du ofte eksportere eller gemme dataene som en XML-fil.

Vigtigt!: 

 • Før du eksporterer XML-data, skal du aktivere under fanen udvikler på båndet. Se få vist fanen udvikler.

 • Når du opretter XML-tilknytninger og eksport af data i Excel til XML-datafiler, der er en grænse på antallet rækker, der kan eksporteres. Eksportér til XML fra Excel gemmer højst 65.536 rækker. Hvis filen indeholder mere end 65.536 rækker, eksportere Excel de første rækker (#ROWS mod 65537). Eksempelvis hvis regnearket indeholder 70.000 rækker, eksportere Excel 70000 rest 65537 = 4464 rækker. Vores anbefales, at 1) xlsx i stedet bruge eller 2) gemme filen som XML-regneark 2003 (.xml), som skal tilknytningerne tabt, eller 3) slette alle rækker efter 65.536 og derefter eksportere igen, som vil bevare tilknytningerne, men miste dataene i slutningen af filen.

Eksportere XML-data (med højst 65.536 rækker)

 1. Klik på udvikler > Eksportér.

  Hvis du ikke kan se fanen Udvikler, skal du se Få vist fanen Udvikler.

 2. Hvis dialogboksen Eksportér XML vises, skal du klikke på den XML-tilknytning, du vil bruge, og klik på OK.

  Denne dialogboks vises kun, hvis der ikke er valgt en XML-tabel, og hvis projektmappen indeholder mere end én XML-tilknytning.

 3. I den store dialogboks med navnet Eksportér XML i feltet Filnavn skal du skrive et navn til XML-datafilen.

 4. Klik på Eksportér.

  Bemærk!: Hvis dit regneark indeholder overskrifter eller navne, der er forskellige fra XML-elementnavne i XML-tilknytningen, bruger Excel XML-elementnavne, når du eksporterer eller gemmer XML-data fra regnearket.

Eksportere XML-data (for mere end 65.536 rækker)

 1. Træk 65.537 fra det samlede antal rækker i filen. Dette giver dig x antal rækker.

 2. Slet x rækker fra starten af Excel-regnearket.

 3. Eksportér regnearket som en XML-datafil (se forrige afsnit, proceduren for).

 4. Klik på Luk, men kan ikke gemme arket. Åbn derefter Excel-regnearket.

 5. Slet alt efter totalen x, og Eksportér derefter som en XML-datafil (se forrige afsnit, proceduren for).

  Denne fremgangsmåde kan give dig resten af rækkerne. På dette tidspunkt har du to XML-eksport-filer, som du kan kombinere til at oprette en kopi af din oprindelige regneark.

For at opnå bagudkompatibilitet med tidligere XML-funktioner kan det være en god ide at gemme filen som en XML-datafil (.xml) i stedet for at bruge kommandoen Eksportér.

 1. Tryk på Ctrl+S for at gemme din fil.

  Dette trin sikrer, at eventuelle ændringer, du har foretaget i projektmappen, ikke går tabt, når projektmappen gemmes som en XML-datafil.

 2. Klik på filer > Gem som, og vælg den placering, hvor du vil gemme filen.

  Skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade i Excel 2007 kun, peg på pilen ud for Gem som, og klik derefter på Andre formater.

 3. Skriv et navn til XML-datafilen i feltet Filnavn.

 4. Klik på XML-Datapå listen Filtype , og klik på Gem.

 5. Hvis du får vist en meddelelse om, at det kan medføre tab af funktioner at gemme filen som XML-data, skal du klikke på Fortsæt.

 6. Hvis dialogboksen Eksportér XML vises, skal du klikke på den XML-tilknytning, du vil bruge, og klik på OK.

  Denne dialogboks vises kun, hvis der ikke er valgt en XML-tabel og projektmappen indeholder mere end én XML-tilknytning.

 7. Skriv et navn til XML-datafilen i den store dialogboksen Eksporter XML , i feltet filnavn .

 8. Klik på Eksportér .

Bemærk!: Hvis dit regneark indeholder overskrifter eller navne, der er forskellige fra XML-elementnavne i XML-tilknytningen, bruger Excel XML-elementnavne, når du eksporterer eller gemmer XML-data fra regnearket.

Når du eksporterer XML-data, kan du få meddelelser som dem nedenfor.

Der kan være flere årsager til denne meddelelse:

 • Den XML-tilknytning, der er knyttet til denne XML-tabel indeholder en eller flere nødvendige elementer, der ikke er knyttet til XML-tabellen.

  Den hierarkiske liste over elementer i opgaveruden XML-kilde angiver de nødvendige elementer ved at placere en rød stjerne i det øverste højre hjørne af ikonet til venstre for hvert element. For at tilknytte et nødvendigt element skal du trække det til den placering i regnearket, hvor det skal vises.

 • Elementet er en rekursiv struktur.

  Et almindeligt eksempel på en rekursiv struktur er et hierarki af medarbejdere og ledere, hvori de samme XML-elementer er indlejret på flere niveauer. Selvom du måske har tilknyttet alle elementerne i opgaveruden XML-kilde, understøtter Excel ikke rekursive strukturer, der er mere end ét niveau dybe, og kan derfor ikke tilknytte alle elementer.

 • XML-tabellen indeholder blandet indhold.

  Blandet indhold opstår, når et element har et underordnet element og almindelig tekst uden for et underordnet element. Et almindeligt eksempel på dette er tilfælde, hvor formateringsmærker (f.eks. mærker for fed) bruges til at opmærke data inden for et element. Selvom det underordnede element (hvis Excel understøtter det) kan vises, går tekstens indhold tabt, når dataene importeres, er ikke tilgængelige, når data eksporteres, og kan derfor ikke nedarves.

En XML-tilknytning kan ikke eksporteres, hvis det tilknyttede elements relation med andre elementer ikke kan bevares. Denne relation kan ikke bevares af følgende årsager:

 • Skemadefinitionen for et tilknyttet element er indeholdt i en sekvens med følgende egenskaber:

  • Attributten maxoccurs er ikke lig med 1.

  • Sekvensen indeholder mere end én direkte underordnet element, der er defineret, eller har en anden sammensætning som direkte underordnet.

 • Ikke-repeterende sidestillede elementer med samme repeterende overordnede element er tilknyttet forskellige XML-tabeller.

 • Flere repeterende elementer er tilknyttet den samme XML-tabel, og repetitionen er ikke defineret af et overordnet element.

 • Underordnede elementer fra forskellige overordnede elementer er tilknyttet den samme XML-tabel.

Desuden kan XML-tilknytningen ikke eksporteres, hvis der er en af følgende XML-skemakonstruktioner:

 • Vis lister    En liste over elementer har en anden liste over elementer.

 • Data, som ikke er normaliserede    En XML-tabel har et element, der i skemaet er defineret til at forekomme én gang (attributten maxoccurs er sat til 1). Når du tilføjer et sådant element til en XML-tabel, udfylder Excel tabelkolonnen med flere forekomster af elementet.

 • Valg    Et tilknyttet element er en del af en <valg>-skemakonstruktion.

Excel kan ikke gemme projektmappen i XML-datafilen, medmindre du opretter en eller flere tilknyttede områder.

Hvis du har tilføjet en XML-tilknytning til projektmappen, skal du følge disse trin for at tilknytte XML-elementer til regnearket:

 1. Klik på Udvikler > Kilde.

  XML-kommandoer på fanen Udvikler

  Hvis du ikke kan se fanen Udvikler, skal du se Få vist fanen Udvikler.

 2. I opgaveruden XML-kilde skal du markere de elementer, du vil tilknytte til regnearket.

  For at markere elementer, der ikke ligger op ad hinanden, skal du klikke på et element, mens du holder Ctrl nede, og derefter klikke på hvert enkelt element.

 3. Træk de markerede elementer til den placering i regnearket, hvor de skal vises.

Hvis du ikke allerede har tilføjet en XML-tilknytning til projektmappen, eller hvis dine data ikke findes i en XML-tabel, kan du gemme projektmappen i filformatet Excel-projektmappe (.xlsm).

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Oversigt over XML i Excel

Kort XML-elementer til celler i en XML-tilknytning

Opret forbindelse til en XML-fil (Power-forespørgsel)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×