Eksempler på forespørgselskriterier

Når du vil begrænse resultaterne af en forespørgsel, der er baseret på værdierne i et felt, skal du bruge forespørgselskriterier. Et forespørgselskriterium er et udtryk, der sammenlignes med værdier i forespørgselsfelter for at finde ud af, om den post, der indeholder de enkelte værdier, skal medtages. = "Chicago" er f.eks. et udtryk, der kan sammenlignes med værdier i et tekstfelt i en forespørgsel. Hvis værdier for det pågældende felt i en givet post er "Chicago", medtages posten i forespørgselsresultaterne.

I dette emne findes en oversigt over en række eksempler på forespørgselskriterier. Det forudsættes, at du har kendskab til oprettelse af enkle udvælgelsesforespørgsler.

Du kan få mere at vide om forespørgsler i artiklen Introduktion til forespørgsler.

Dette emne indeholder

Oversigt

Angive kriterier ved hjælp af Udtryksgenerator

Alle de kriterier, du angiver i rækken Kriterier, kombineres

Angive alternative kriterier ved hjælp af rækken eller

Kriterier for tekst-, notat- og hyperlinkfelter

Hyperlinkkriterier er en smule vanskelige

Kriterier for tal-, valuta- og autonummereringsfelter

Kriterier for dato- og klokkeslætsfelter

Kriterier for andre felter

Oversigt

Et kriterium minder om en formel: Det er en streng, der kan bestå af feltreferencer, operator og konstant. Forespørgselskriterier kaldes også udtryk.

I følgende video kan du se, hvordan du anvender kriterier for et tekstfelt.

I nedenstående tabel vises nogle eksempelkriterier med en forklaring på, hvordan de fungerer.

Kriterium

Beskrivelse

>25 and <50

Dette kriterium anvendes i et talfelt som f.eks. Pris eller EnhederPåLager. Det medtager kun de poster, hvor feltet Pris eller EnhederPåLager indeholder en værdi, der er større end 25 og mindre end 50.

DateDiff ("yyyy", [Fødselsdato], Date()) > 30

Dette kriterium anvendes i et dato- og klokkeslætsfelt, f.eks. Fødselsdato. Det er kun poster, hvor antallet af år mellem en persons fødselsdato og dags dato er større end 30, der medtages i forespørgselsresultatet.

Is Null

Dette kriterium kan anvendes på enhver felttype for at få vist poster, hvor feltværdien er Null.

Kriterier kan se meget forskellige ud. Visse kriterier er simple og bruger grundlæggende operatorer (f.eks. "<") og konstanter (f.eks. "50"). Andre er komplekse og bruger funktioner (f.eks. "DateDiff") eller feltreferencer (f.eks. "[Fødselsdato]"). I dette emne finder du flere eksempler på almindeligt anvendte kriterier, som er grupperet efter den datatype, de gælder for. Du kan bruge eksemplerne i dette emne som udgangspunkt til at skrive dine egne kriterier.

Hvis du vil føje kriterier til en forespørgsel, skal du åbne forespørgslen i designvisning. Derefter kan du identificere de felter, du kan angive kriterier for. Hvis et felt, du vil angive et kriterium for, ikke allerede findes i designgitteret, kan du tilføje det ved at trække det fra forespørgslens designvindue til designgitteret eller ved at dobbeltklikke på feltet. Når det ønskede felt findes i designgitteret, kan du angive kriteriet i rækken Kriterier for feltet.

Angive kriterier ved hjælp af Udtryksgenerator

Du kan bruge Udtryksgenerator, når du vil bruge kriterier, som indeholder funktioner. Udtryksgenerator indeholder funktioner, som gør det nemmere at bruge funktionerne korrekt. Du kan finde flere oplysninger om Udtryksgenerator i artiklen Brug af Udtryksgenerator.

Alle de kriterier, du angiver i rækken Kriterier, kombineres

De kriterier, du angiver for forskellige felter i rækken Kriterier, kombineres ved hjælp af operatoren AND. Du kan f.eks. angive kriteriet ="Chicago" for feltet By og kriteriet < DateAdd("yyyy", -40, Date()) for feltet Fødselsdato. De to kriterier fortolkes samlet på følgende måde:

By = "Chicago" AND Fødselsdato < DateAdd("yyyy", -40, Date())

Kriterier for By og Fødselsdato

1. Felterne By og Fødselsdag indeholder kriterier.

2. Kun poster, hvor værdien i feltet By er lig med Chicago opfylder dette kriterium.

3. Kun poster med personer, der er fyldt 40 år, opfylder dette kriterium.

4. Kun poster, som opfylder begge kriterier, medtages i resultatet.

Angive alternative kriterier ved hjælp af rækken eller

Hvis du har alternative kriterier eller to sæt indbyrdes uafhængige kriterier, hvor det er nok at opfylde det ene sæt, skal du bruge både rækken Kriterier og rækken eller i designgitteret.

Alternativt kriterium

1. Kriteriet By angives i rækken Kriterier.

2. Kriteriet Fødselsdag angives i rækken eller.

De kriterier, der er angivet i rækken Kriterier og rækken eller, kombineres ved hjælp af operatoren OR, som vist nedenfor:

By = "Chicago" OR Fødselsdato < DateAdd("yyyy", -40, Date())

Hvis du skal angive flere alternativer, skal du bruge rækkerne under rækken eller.

Før du fortsætter med eksemplerne, skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvis kriterierne er midlertidige eller ændres ofte, kan du filtrere forespørgselsresultatet i stedet for at redigere kriterierne gang på gang. Du kan bruge et filter til at ændre forespørgselsresultatet uden at ændre forespørgslens design. Du kan finde flere oplysninger om filtre i afsnittet Se også.

 • Hvis kriteriefelterne er de samme, men de værdier, du vil bruge, skifter jævnligt, kan du oprette en parameterforespørgsel. En parameterforespørgsel beder dig om at angive input, når du kører forespørgslen, og derefter bruges inputtet til at oprette forespørgselskriterierne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du får en forespørgsel til at bede om input, i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Kriterier for tekst-, notat- og hyperlinkfelter

Følgende eksempler er beregnet på feltet Land/område i en forespørgsel, der er baseret på en tabel, som indeholder kontaktoplysninger. Kriteriet er angivet i rækken Kriterier for feltet i designgitteret.

Kriterier for Land/område

Hvis du vil medtage poster, der...

Skal du bruge dette kriterium

Forespørgselsresultat

Er helt identisk med en værdi som f.eks. Kina

"Kina"

Returnerer poster, hvor feltet Land/område er angivet til Kina.

Er forskellig fra en værdi som f.eks. Mexico

Not "Mexico"

Returnerer poster, hvor feltet Land/område er angivet til et andet land/område end Mexico.

Begynder med den angivne streng, f.eks. U

Like U*

Returnerer poster for alle lande/områder, hvis navne starter med "U", f.eks. Uganda, USA osv.

Bemærk: Når stjernen (*) bruges i et udtryk, repræsenterer den en vilkårlig tegnstreng. Den kaldes også for jokertegn. Der findes en liste over jokertegn i artiklen Oversigt over jokertegn i Access.

Ikke begynder med den angivne streng, f.eks. U

Not Like U*

Returnerer poster for alle lande/områder, hvis navne ikke starter med bogstavet "U".

Indeholder den angivne streng, f.eks. Korea

Like "*Korea*"

Returnerer poster for alle lande/områder, der ikke indeholder strengen "Korea".

Ikke indeholder den angivne streng, f.eks. Korea

Not Like "*Korea*"

Returnerer poster for alle lande/områder, der indeholder strengen "Korea".

Slutter med den angivne streng, f.eks. "ien"

Like "*ien"

Returnerer poster for alle lande/områder, hvis navne ikke slutter med "ien", f.eks. Kina og Argentina.

Ikke slutter med den angivne streng, f.eks. "ien"

Not Like "*ien"

Returnerer poster for alle lande/områder, hvis navne slutter med "ien", f.eks. Spanien og Italien.

Indeholder Null-værdier (ingen værdier)

Is Null

Returnerer poster, hvor der ikke findes en værdi i feltet.

Ikke indeholder Null-værdier

Is Not Null

Returnerer poster, hvor der ikke mangler en værdi i feltet.

Indeholder strenge af længden nul

"" (et par anførselstegn)

Returnerer poster, hvor feltet er angivet til en tom værdi (men ikke Null). Poster med salg til en anden afdeling kan f.eks. indeholde en tom værdi i feltet Land/område.

Ikke indeholder strenge af længden nul

Not ""

Returnerer poster, hvor feltet Land/område har en værdi, der ikke er tom.

Indeholder Null-værdier eller strenge af længden nul

"" Or Is Null

Returnerer poster, hvor der ikke findes en værdi i feltet, eller hvor feltet er angivet til en tom værdi.

Ikke er tom eller en Null-værdi

Is Not Null And Not ""

Returnerer poster, hvor feltet Land/område har en værdi, der ikke er tom eller en Null-værdi.

Efterfølger en værdi, f.eks. Mexico, når der sorteres i alfabetisk rækkefølge

>= "Mexico"

Returnerer poster for alle lande/områder fra og med Mexico til slutningen af alfabetet.

Falder inden for et bestemt interval, f.eks. A-D

Like "[A-D]*"

Returnerer poster for lande/områder, hvis navne starter med bogstaverne "A"-"D".

Matcher den ene af to værdier, f.eks. USA eller Canada

"USA" Or "Canada"

Returnerer poster for USA og Canada.

Indeholder en af værdierne på listen over værdier

In("Frankrig", "Kina", "Tyskland", "Japan")

Returnerer poster for alle de lande/områder, der er angivet på listen.

Indeholder bestemte tegn med en bestemt placering i feltværdien

Right([Land/område], 1) = "a"

Returnerer poster for alle lande/områder, der slutter med bogstavet "a".

Opfylder længdekrav

Len([Land/område]) > 10

Returnerer poster for lande/områder, hvis navn indeholder mere end 10 bogstaver.

Matcher et bestemt mønster

Like "Ira?"

Returnerer poster for lande/områder som f.eks. Irak og Iran, hvis navne består af fire bogstaver og starter med "Ira".

Bemærk: Tegnet ? og _ repræsenterer et enkelt tegn i udtryk. De kaldes også for jokertegn. Tegnet _ kan ikke bruges i samme udtryk som jokertegnet ? eller jokertegnet *. Du kan bruge jokertegnet _ i et udtryk, der også indeholder jokertegnet %.

Hyperlinkkriterier er en smule vanskelige

Et kriterium, du angiver for et linkfelt, anvendes som standard på den viste tekstdel af feltværdien, ikke på linkdestinationen. Hvis du vil angive kriterier for URL-destinationsadressen i værdien, skal du bruge udtrykket HyperlinkPart, som har følgende syntaks:

HyperlinkPart([Tabel1].[Felt1],1) = "http://www.microsoft.com/"

Tabel1 er navnet på den tabel, der indeholder linkfeltet, Felt1 er linkfeltet, og http://www.microsoft.com er den URL-adresse, der skal anvendes.

Toppen af siden

Kriterier for tal-, valuta- og autonummereringsfelter

Følgende eksempler er beregnet på feltet PrisPrEnhed i en forespørgsel, der er baseret på en tabel, som indeholder produktoplysninger. Kriteriet er angivet i rækken Kriterier for feltet i forespørgslens designgitter.

Kriterier for PrisPrEnhed

Hvis du vil medtage poster, der...

Skal du bruge dette kriterium

Forespørgselsresultat

Er helt identisk med en værdi som f.eks. 100

100

Returnerer poster, hvor enhedsprisen på produktet er kr. 100.

Er forskellig fra en værdi som f.eks. 1000

Not 1000

Returnerer poster, hvor enhedsprisen på produktet ikke er kr. 1.000.

Indeholder en værdi, der er mindre end en værdi, f.eks. 100

< 100
<= 100

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er mindre end kr. 100 (<100). I det andet udtryk (<=100) vises der poster, hvor enhedsprisen er mindre end eller lig med kr. 100.

Indeholder en værdi, der er større end en værdi, f.eks. 99,99

>99,99
>=99,99

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er større end kr. 99,99 (>99,99). I det andet udtryk vises der poster, hvor enhedsprisen er større end eller lig med kr. 99,99.

Indeholder den ene af to værdier, f.eks. 20 eller 25

20 or 25

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er enten kr. 20 eller kr. 25.

Indeholder en værdi, der falder inden for et værdiinterval

>49,99 and <99,99
Eller
Between 50 and 100

Returnerer poster, hvor enhedsprisen ligger mellem (men ikke inklusive) kr. 49,99 og kr. 99,99.

Indeholder en værdi, der falder uden for et værdiinterval

<50 or >100

Returnerer poster, hvor enhedsprisen ikke er mellem kr. 50 og kr. 100.

Indeholder den ene af mange specifikke værdier

In(20, 25, 30)

Returnerer poster, hvor enhedsprisen er enten kr. 20, kr. 25 eller kr. 30.

Indeholder en værdi, der slutter med de angivne cifre

Like "*4,99"

Returnerer poster, hvor enhedsprisen slutter med "4,99", f.eks. kr. 4,99, kr. 14,99, kr. 24,99 osv.

Bemærk: Når tegnene * og % bruges i et udtryk, repræsenterer de et vilkårligt antal tegn. De kaldes også for jokertegn. Tegnet % kan ikke bruges i samme udtryk som jokertegnet * eller jokertegnet ?. Du kan bruge jokertegnet % i et udtryk, der også indeholder jokertegnet _.

Indeholder Null-værdier (ingen værdier)

Is Null

Returnerer poster, hvor der ikke er angivet en værdi i feltet PrisPrEnhed.

Ikke indeholder Null-værdier

Is Not Null

Returnerer poster, hvor der ikke mangler en værdi i feltet PrisPrEnhed.

Toppen af siden

Kriterier for dato- og klokkeslætsfelter

Følgende eksempler er beregnet på feltet Salgsdato i en forespørgsel, der er baseret på en tabel, som indeholder salgsoplysninger. Kriteriet er angivet i rækken Kriterier for feltet i forespørgslens designgitter.

Kriterier for Salgsdato

Hvis du vil medtage poster, der...

Skal du bruge dette kriterium

Forespørgselsresultat

Er helt identisk med en værdi som f.eks. 02-02-2006

#02-02-2006#

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget den 2. februar 2006. Husk at indsætte datoværdier mellem tegnet #, så der kan skelnes mellem datoværdier og tekststrenge.

Er forskellig fra en værdi som f.eks. 02-02-2006

Not #02-02-2006#

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget en anden dag end den 2. februar 2006.

Indeholder værdier, der falder før en bestemt dato, f.eks. 02-02-2006

< #02-02-2006#

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget før den 2. februar 2006.

Hvis du vil se de transaktioner, der er foretaget på eller før denne dato, skal du bruge operatoren <= i stedet for operatoren <.

Indeholder værdier, der falder efter en bestemt dato, f.eks. 02-02-2006

> #02-02-2006#

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget efter den 2. februar 2006.

Hvis du vil se de transaktioner, der er foretaget på eller efter denne dato, skal du bruge operatoren >= i stedet for operatoren >.

Indeholder værdier, der falder inden for et datointerval

>#02-02-2006# and <#02-04-2006#

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget mellem den 2. februar 2006 og 4. februar 2006.

Du kan også bruge operatoren Between til at filtrere efter et værdiinterval, herunder slutpunkterne. Between #02-02-2006# and #02-04-2006# er f.eks. det samme som >=#02-02-2006# and <=#02-04-2006#.

Indeholder værdier, der falder uden for et interval

<#02-02-2006# or >#02-04-2006#

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget før den 2. februar 2006 eller efter den 4. februar 2006.

Indeholder den ene af to værdier, f.eks. 02-02-2006 eller 02-03-2006

#02-02-2006# or #02-03-2006#

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget enten den 2. februar 2006 eller den 3. februar 2006.

Indeholder den ene af mange værdier

In (#02-01-2006#, #03-01-2006#, #04-01-2006#)

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget den 1. februar 2006, 1. marts 2006 eller 1. april 2006.

Indeholder en dato, der falder i en bestemt måned (uanset år), f.eks. december

DatePart("m", [Salgsdato]) = 12

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget i december i et hvilket som helst år.

Indeholder en dato, der falder i et bestemt kvartal (uanset år), f.eks. første kvartal

DatePart("q", [Salgsdato]) = 1

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget i det første kvartal af et hvilket som helst år.

Indeholder dags dato

Date()

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget dags dato. Hvis dags dato er den 02-02-2006, får du vist poster, hvor feltet Salgsdato er angivet til den 2. februar 2006.

Indeholder gårsdagens dato

Date() -1

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget dagen før dags dato. Hvis dags dato er den 02-02-2006, får du vist poster for den 1. februar 2006.

Indeholder morgendagens dato

Date() + 1

Returnerer poster med transaktioner, der bliver foretaget dagen efter dags dato. Hvis dags dato er den 02-02-2006, får du vist poster for den 3. februar 2006.

Indeholder datoer, der falder i indeværende uge

DatePart("ww", [Salgsdato]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [Salgsdato]) = Year(Date())

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget i løbet af indeværende uge. En uge starter søndag og slutter lørdag.

Indeholder datoer, der faldt i sidste uge

Year([Salgsdato])* 53 + DatePart("ww", [Salgsdato]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget i sidste uge. En uge starter søndag og slutter lørdag.

Indeholder datoer, der falder i næste uge

Year([Salgsdato])* 53+DatePart("ww", [Salgsdato]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Returnerer poster med transaktioner, der bliver foretaget i næste uge. En uge starter søndag og slutter lørdag.

Indeholder en dato, der er faldet inden for de seneste syv dage

Between Date() and Date()-6

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget de seneste syv dage. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for perioden 27. januar 2006 til og med 2. februar 2006.

Indeholder en dato i indeværende måned

Year([Salgsdato]) = Year(Now()) And Month([Salgsdato]) = Month(Now())

Returnerer poster for indeværende måned. Hvis dags dato er den 02-02-2006, får du vist poster for februar 2006.

Indeholder en dato i sidste måned

Year([Salgsdato])* 12 + DatePart("m", [Salgsdato]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Returnerer poster for sidste måned. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for januar 2006.

Indeholder en dato i næste måned

Year([Salgsdato])* 12 + DatePart("m", [Salgsdato]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Returnerer poster for næste måned. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for marts 2006.

Indeholder en dato, der er faldet inden for de seneste 30 eller 31 dage

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

En måneds salgsposter. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for perioden 2. januar 2006 til 2. februar 2006.

Indeholder en dato i indeværende kvartal

Year([Salgsdato]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Returnerer poster for indeværende kvartal. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for første kvartal 2006.

Indeholder en dato i sidste kvartal

Year([Salgsdato])*4+DatePart("q",[Salgsdato]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Returnerer poster for sidste kvartal. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for sidste kvartal 2005.

Indeholder en dato i næste kvartal

Year([Salgsdato])*4+DatePart("q",[Salgsdato]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Returnerer poster for næste kvartal. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for andet kvartal 2006.

Indeholder en dato, der falder i indeværende år

Year([Salgsdato]) = Year(Date())

Returnerer poster for indeværende år. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for år 2006.

Indeholder en dato fra sidste år

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) - 1

Returnerer poster med transaktioner, der blev foretaget sidste år. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for år 2005.

Indeholder en dato for næste år

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) + 1

Returnerer poster med transaktioner for næste år. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for år 2007.

Indeholder en dato, der falder mellem 1. januar og dags dato (år til dato-poster)

Year([Salgsdato]) = Year(Date()) and Month([Salgsdato]) <= Month(Date()) and Day([Salgsdato]) <= Day (Date())

Returnerer poster med transaktionsdatoer, der falder mellem 1. januar i indeværende år og dags dato. Hvis dags dato er 02-02-2006, får du vist poster for perioden 1. januar 2006 til 2. februar 2006.

Indeholder en dato fra fortiden

< Date()

Returnerer poster med transaktioner, der er foretaget før dags dato.

Indeholder en dato i fremtiden

> Date()

Returnerer poster med transaktioner, der bliver foretaget efter dags dato.

Filtrerer for Null-værdier (manglende værdier)

Is Null

Returnerer poster, hvor transaktionsdatoen mangler.

Filtrerer for værdier, der ikke er Null

Is Not Null

Returnerer poster med en kendt transaktionsdato.

Følgende video indeholder flere oplysninger om brug af datorelaterede udtryk:

Toppen af siden

Kriterier for andre felter

Felttype

Sådan anvendes kriterier

Ja/Nej

 Skriv Ja i rækken Kriterier for at medtage de poster, hvor afkrydsningsfeltet er markeret. Skriv Nej for at medtage de poster, hvor afkrydsningsfeltet ikke er markeret.

Vedhæftet fil

 Skriv Is Null i rækken Kriterier for at medtage de poster, der ikke indeholder vedhæftede filer. Skriv Is Not Null for at medtage de poster, der indeholder vedhæftede filer.

Opslag

Der er to grundlæggende typer opslagsfelter: Dem, der slår værdier op i en eksisterende datakilde (ved hjælp af en fremmed nøgle), og dem, der er baseret på en liste over værdier, der angives, når opslagsfeltet oprettes.

Opslagsfelter, der er baseret på en liste over angivne værdier, har datatypen Tekst og kan benytte samme kriterier som andre tekstfelter.

De kriterier, du kan bruge i et opslagsfelt, der er baseret på værdier fra en eksisterende datakilde, afhænger af datatypen for den fremmede nøgle, og ikke af datatypen for opslagsdataene. Du kan f.eks. have et opslagsfelt, der viser Medarbejdernavn, men bruger en fremmed nøgle af datatypen Tal. Da feltet indeholder et tal i stedet for tekst, bruger du kriterier, der fungerer sammen med tal, dvs.>2.

Hvis du ikke kender datatypen for den fremmede nøgle, kan du undersøge datakilden i designvisning for at se datatyperne for felterne. Sådan gør du:

 1. Find kildetabellen i navigationsruden.

 2. Åbn tabellen i designvisning ved enten at:

  • Klik på tabellen, tryk derefter trykke på Ctrl+Enter.

  • Højreklik på tabellen, og klik derefter på Designvisning.

 3. Datatypen for de enkelte felter er angivet i kolonnen Datatype i tabellens designgitter.

Med flere værdier

Data i et felt med flere værdier gemmes som rækker i en skjult tabel, som Office Access 2007 opretter og udfylder for at repræsentere feltet. I forespørgselsdesignvisning repræsenteres dette ved hjælp af et udvideligt felt på Feltliste. Hvis du vil bruge kriterier for et felt med flere værdier, skal du angive kriterier for en enkelt række i den skjulte tabel. Sådan gør du:

 1. Opret en forespørgsel, der indeholder felter med flere værdier, og åbn den i designvisning.

 2. Udvid feltet med flere værdier ved at klikke på plussymbolet (+) ud for det. Hvis feltet allerede er udvidet, vises der et minussymbol (-). Umiddelbart under navnet på feltet kan du se et felt, der repræsenterer en enkelt værdi i feltet med flere værdier. Dette felt har samme navn som feltet med flere værdier med tilføjelsen .Værdi.

 3. Træk feltet med flere værdier og feltet med en enkelt værdi til separate kolonner i designgitteret. Hvis du kun vil se hele feltet med flere værdier i resultaterne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for feltet med en enkelt værdi.

 4. Skriv kriterierne i rækken Kriterier for feltet med en enkelt værdi ved hjælp af de kriterier, der gælder for den datatype, som værdierne repræsenterer.

Hver værdi i feltet med flere værdier bliver evalueret særskilt ud fra de kriterier, du angiver. Du kan f.eks have et felt med flere værdier, der indeholder en talliste. Hvis du angiver kriterierne >5 AND <3, matcher de alle de poster, der indeholder mindst én værdi, der er større end 5, og én værdi, der er mindre end 3.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×