Egenskabsside for visning

Indeholder indstillinger til at styre funktionsmåden for den visning, du opretter eller redigerer.

Navn på visning

Navnet på den aktuelle visning vises. Hvis du ikke har gemt visningen endnu, vises standardnavnet. Du kan ikke ændre navnet i denne boks. Vælg Gem eller Gem som i menuen Filer for at tildele visningen et navn.

Medtag alle kolonner

Angiver, at alle kolonner fra alle aktuelt viste tabeller medtages i visningen. Når du vælger denne indstilling, svarer det til at angive en stjerne (*) i stedet for individuelle kolonnenavne i SQL-ruden.

DISTINCT-værdier

Angiver, at gentagelser filtreres fra. Denne indstilling kan bruges, når du kun skal bruge nogle af kolonnerne fra en tabel, og kolonnerne indeholder gentagelser, eller når resultatet af en joinforbindelse af to eller flere tabeller resulterer i dublerede rækker i resultatsættet. Når du vælger denne indstilling, svarer det til at indsætte ordet DISTINCT i sætningen i SQL-ruden.

Bind til skema

Forhindrer brugere i at redigere de underliggende objekter, der indgår i den pågældende visning, på en måde, som kan gøre visningsdefinitionen ugyldig.

Opdater med regler for visning

Angiver, at alle opdateringer af og indsættelser i visningen i Microsoft Data Access Components (MDAC) oversættes til SQL-sætninger, der refererer til visningen, frem for til SQL-sætninger, der refererer direkte til visningens basistabeller. I MDAC resulterer opdaterings- og indsættelseshandlinger i visninger i visse tilfælde i opdateringer og indsættelser i visningens underliggende basistabeller. Ved at markere Opdater med regler for visning kan du sikre dig, at der i MDAC udføres opdaterings- og indsættelseshandlinger i selve visningen.

CHECK-indstilling

Angiver, at hver gang en bruger redigerer en række i visningen, kontrolleres det i databasen, at de tilføjede eller redigerede data opfylder betingelserne i delsætningen WHERE i visningsdefinitionen.

GROUP BY-udvidelse

Angiver, at flere indstillinger for forespørgsler, der er baseret på aggregatforespørgsler, er tilgængelige.

WITH CUBE

Angiver, at aggregatforespørgslen skal producere opsummeringsværdier for grupper, der er angivet i delsætningen GROUP BY. Grupperne oprettes ved at krydsreferere kolonner i delsætningen GROUP BY, og derefter anvende forespørgslens aggregatfunktion til at producere opsummeringsværdier for de ekstra super-aggregatrækker. Indstillingen WITH CUBE er flerdimensionel, og der kan oprettes opsummeringer af alle kombinationer af aggregatfunktioner og -kolonner i en forespørgsel.

  • WITH ROLLUP

Angiver, at aggregatforespørgslen skal producere opsummeringsværdier for de grupper, der er angivet i delsætningen GROUP BY. Indstillingen WITH ROLLUP svarer til indstillingen WITH CUBE, men der oprettes kun én type opsummering for hver kombination af kolonner og aggregatfunktion.

  • ALL

Angiver, at alle dublerede rækker i oversigten medtages i aggregatforespørgslen.

Ejer

Navnet på visningens ejer vises. Ejernavnet er enten en SQL Server-rolle eller SQL Server-bruger. På rullelisten vises alle de brugere og roller, der er angivet i databasen. Brugere og roller vises med forskellige ikoner på rullelisten. På rolleikonet vises to ansigter, på brugerikonet vises kun et.

TOP

(Til SQL Server 7.0-databaser eller nyere). Angiver, at forespørgslen skal medtage delsætningen TOP, der kun returnerer de første n rækker eller første n procent rækker i resultatsættet. Som standard returnerer forespørgslen de første ti rækker i resultatsættet.

Brug denne boks for at angive et andet antal rækker, der skal returneres, eller for at angive en procent.

  • PERCENT

(Til SQL Server 7.0-databaser eller nyere). Angiver, at forespørgslen skal medtage delsætningen TOP, der kun returnerer de første n procent rækker i resultatsættet.

  • WITH TIES

(Til SQL Server 7.0-databaser eller nyere). Angiver, at proceduren skal medtage delsætningen WITH TIES. WITH TIES kan anvendes, hvis en procedure medtager delsætningen ORDER BY og TOP på basis af en procent. Hvis denne indstilling er angivet, og hvis procentafgrænsningen falder midt i et sæt rækker med identiske værdier i delsætningen ORDER BY, udvides visningen for at medtage alle disse rækker.

SQL-kommentar

Hvis du vil indtaste tekst i dette felt, kan du skrive direkte i det, eller du kan indtaste en kommentar i SQL-ruden. Når du indtaster tekst direkte i dette felt, skriver du bare teksten. Når du derimod indtaster kommentarer i SQL-ruden, skal du bruge kommentarafgrænsningstegn. F.eks.:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Beskrivelse (Description)

(Kun SQL Server 2000).

Dette felt adskiller sig fra feltet SQL Comment på to måder. For det første gemmes værdier i Description i en SQL Server som udvidede egenskaber. For det andet kan du ikke indtaste værdier i Description i SQL-ruden.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×