Egenskabsside for lagret procedure

(Kun Microsoft SQL Server 2000). Indeholder indstillinger til at styre funktionsmåden for den lagrede procedure med én sætning, du opretter eller redigerer.

Procedure

Navnet på den aktuelle lagrede procedure vises. Hvis du ikke har gemt proceduren endnu, vises standardnavnet. Du kan ikke ændre navnet i denne boks. Vælg Gem eller Gem som i menuen Filer for at tildele et navn.

Medtag alle kolonner

Angiver, at alle kolonner fra alle aktuelt viste tabeller medtages af funktionen. Når du vælger denne indstilling, svarer det til at angive en stjerne (*) i stedet for individuelle kolonnenavne i SQL-ruden.

DISTINCT-værdier

Angiver, at dublerede rækker bliver filtreret fra i forespørgslen og ikke medtaget i funktionen. Denne indstilling kan bruges, når du kun skal bruge nogle af kolonnerne fra en tabel, og kolonnerne indeholder gentagelser, eller når resultatet af en joinforbindelse af to eller flere tabeller resulterer i dublerede rækker i resultatsættet. Når du vælger denne indstilling, svarer det til at indsætte ordet DISTINCT i sætningen i SQL-ruden.

Angiv NOCOUNT på

Forhindrer, at en meddelelse om det antal rækker, der påvirkes af Transact-SQL-sætningen i kroppen af den lagrede procedure, medtages i forespørgselsresultatet. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at se denne meddelelse.

GROUP BY-udvidelse

Angiver, at yderligere indstillinger for lagrede procedurer, der er baseret på aggregatforespørgsler, er tilgængelige.

  • WITH CUBE

Angiver, at aggregatforespørgslen skal producere opsummeringsværdier for grupper, der er angivet i delsætningen GROUP BY. Grupperne oprettes ved at krydsreferere kolonner i delsætningen GROUP BY, og derefter anvende forespørgslens aggregatfunktion til at producere opsummeringsværdier for de ekstra super-aggregatrækker. Indstillingen WITH CUBE er flerdimensionel, og der kan oprettes opsummeringer af alle kombinationer af aggregatfunktioner og -kolonner i en forespørgsel.

  • WITH ROLLUP

Angiver, at aggregatforespørgslen skal producere opsummeringsværdier for de grupper, der er angivet i delsætningen GROUP BY. Indstillingen WITH ROLLUP svarer til indstillingen WITH CUBE, men opretter kun én type opsummering for hver kombination af kolonner og aggregatfunktion.

  • ALL

Angiver, at aggregatforespørgslen medtager alle dublerede rækker i opsummeringen.

Ejer

Navnet på funktionens ejer vises. Ejernavnet er enten en SQL Server-rolle eller en SQL Server-bruger. På rullelisten vises alle de brugere og roller, der er angivet i databasen. Brugere og roller vises med forskellige ikoner på rullelisten. På rolleikonet vises to ansigter, på brugerikonet vises kun et.

TOP

(Til SQL Server 7.0-databaser eller nyere). Angiver, at den lagrede procedure skal medtage en TOP-delsætning, der kun returnerer de første n rækker eller første n procent rækker i resultatsættet. Som standard returnerer proceduren de første ti rækker i resultatsættet.

Brug denne boks for at angive et andet antal rækker, der skal returneres, eller for at angive en procent.

  • PERCENT

(Til SQL Server 7.0-databaser eller nyere). Angiver, at en funktion skal medtage en TOP-delsætning, der kun returnerer de første n procent rækker i resultatsættet.

  • WITH TIES

(Til SQL Server 7.0-databaser eller nyere). Angiver, at proceduren skal medtage en WITH TIES-delsætning. WITH TIES kan anvendes, hvis en procedure medtager en ORDER BY-delsætning og en TOP-delsætning på basis af en procentdel. Hvis denne indstilling er angivet, og hvis procentafgrænsningen falder midt i et sæt rækker med identiske værdier i delsætningen ORDER BY, udvides visningen, for at alle disse rækker medtages.

SQL-kommentar

Hvis du vil indtaste tekst i dette felt, kan du skrive direkte i det, eller du kan indtaste en kommentar i SQL-ruden. Når du indtaster tekst direkte i dette felt, skriver du bare teksten. Når du derimod indtaster kommentarer i SQL-ruden, skal du bruge kommentarafgrænsningstegn. F.eks.:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Beskrivelse

(Kun SQL Server 2000).

Dette felt adskiller sig fra feltet SQL-kommentar på to måder. For det første gemmes værdier i Beskrivelse i en SQL Server som udvidede egenskaber. For det andet kan du ikke indtaste værdier i Beskrivelse i SQL-ruden.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×