Egenskabsside for indeks og nøgler

Denne egenskabsside indeholder et sæt egenskaber for de indeks, primære nøgler og entydige begrænsninger, der er tilknyttet tabellerne i databasediagrammet eller i tabeldesign. Indeks og begrænsninger er ikke repræsenteret grafisk i databasediagrammer.

Tabelnavn (Table Name)

Angiver navnet på tabellen i tabeldesign eller den markerede tabel i databasediagrammet. Hvis der er markeret flere tabeller i databasediagrammet, vises kun navnet på den første tabel.

Markeret indeks (Selected index)

Angiver navnet på det første indeks for tabellen i tabeldesign eller den markerede tabel i databasediagrammet. Hvis der er markeret flere tabeller i databasediagrammet, vises kun navnet på den første tabel. Hvis du vil vise egenskaber for et andet indeks, skal du udvide rullelisten.

Type (Type)

Angiver objekttypen for indekset eller nøglen for den markerede tabel: indeks, primær nøgle eller entydig begrænsning.

Ny

Klik på denne knap for at oprette et nyt indeks, en ny nøgle eller en ny entydig begrænsning for den markerede databasetabel. Yderligere oplysninger finder du under Oprette et indeks.

Slet

Klik på denne knap for at fjerne det markerede indeks, den markerede nøgle eller begrænsning fra tabellen. Yderligere oplysninger finder du under Slette et indeks.

Bemærk!:  Hvis du forsøger at slette en primær nøgle, der deltager i relationer, vises der en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil slette alle relationerne. Du kan ikke slette en primær nøgle uden først at slette de relationer, den deltager i.

Indeksnavn

Angiver navnet på det markerede indeks. Du kan omdøbe indekset ved at indtaste et nyt navn i denne boks. Yderligere oplysninger finder du under Omdøbe et indeks.

Kolonnenavn/Rækkefølge

(Kun Microsoft SQL Server 2000). Angiver de kolonner, der bidrager til indekset, den primære nøgle eller den entydige begrænsning, samt om hver enkelt kolonnes værdier er sorteret i stigende eller faldende rækkefølge i elementet. Du kan tilføje, redigere eller fjerne kolonnenavne på denne liste. Du kan også ændre indstillingen for stigende eller faldende for hver kolonne.

Filgruppe for indeks(Index Filegroup)

Vælg navnet på den filgruppe, du vil gemme det markerede indeks i. Der skal mindst være en brugerdefineret filgruppe, for at denne indstilling er aktiveret. Denne indstilling er kun tilgængelig i SQL Server 7.0-databaser eller nyere. Hvis du opretter et databaseobjekt og ikke angiver filgruppen, tildeles den til standardfilgruppen i SQL Server. Som udgangspunkt er standardfilgruppen filgruppen Primær.

Yderligere oplysninger om oprettelse og brug af filgrupper finder du i dokumentationen til SQL Server.

Opret UNIQUE

Vælg denne indstilling for at oprette en entydig begrænsning eller et entydigt indeks for den markerede databasetabel. Angiv, om du opretter en begrænsning eller et indeks, ved at klikke på enten Begrænsning eller Indeks.

  • Ignorer identisk nøgle       Hvis du opretter et entydigt indeks, kan du angive denne indstilling til at styre, hvordan der reageres i SQL Server, når der indsættes en række, hvis nøgleværdi er lig med en eksisterende nøgleværdi, under indsættelse af flere rækker. Hvis du vælger Ignorer identisk nøgle, får du en advarsel, den række, der forårsager problemet, ignoreres, og det forsøges at indsætte de resterende rækker. Hvis du ikke vælger Ignorer identisk nøgle, får du en fejlmeddelelse, og hele indsættelsen af flere rækker annulleres.

Udfyldningsfaktor(Fill factor)

Viser den udfyldningsfaktor, der angiver, hvor fuld hver indeksside kan være. Hvis der ikke er angivet en udfyldningsfaktor, bruges databasens standardudfyldningsfaktor. Yderligere oplysninger finder du under Angive en udfyldningsfaktor for et indeks.

Tastaturindeks(Pad Index)

Hvis du har angivet en udfyldningsfaktor på over nul procent, og du har valgt indstillingen for at oprette et entydigt indeks, kan du få SQL Server til at bruge den samme procentsats, du har angivet i Udfyldningsfaktor, som den plads, der skal stå tom på hver enkelt intern node. Som standard angives der en indeksstørrelse på to rækker i SQL Server.

Opret som CLUSTERED

Vælg denne indstilling for at oprette et grupperet indeks for den markerede databasetabel. Yderligere oplysninger finder du under Oprette et grupperet indeks.

Genberegn ikke statistik automatisk

Vælg denne indstilling, hvis de tidligere oprettede statistiske oplysninger skal bruges i SQL Server. Denne mulighed, der kun er tilgængelig for databaser i SQL Server 7.0 og nyere, kan muligvis forringe forespørgslens ydeevne, men gør genereringen af indekset hurtigere.

Yderligere oplysninger om denne funktion finder du i dokumentationen til SQL Server.

Valideringsmeddelelse (Validation Text)

(Kun SQL Server 2000). Angiver den meddelelse, der vises for brugerne, når der indtastes en række, som overtræder indekset, nøglen eller begrænsningen.

I SQL Server 6.5 vises følgende indstillinger.

Indstillinger for Sorter data

Identificere, hvordan dataene sorteres i indekset, når poster føjes til indekset.

  • Sortere data       Standard. Sorterer data i stigende rækkefølge.

  • Data er allerede sorteret       Accepterer rækkefølgen af de eksisterende data.

  • Omorganiser sorterede data       Omorganiserer dataene i stigende rækkefølge. Vælg denne instilling, når f.eks. tabellen fragmenteres, eller for at bygge ikke-grupperede indeks igen.

Indstillinger for Identiske rækker

Identificere, hvordan indekset skal håndtere dublerede rækker.

  • Tillad ikke identiske rækker       Standard. Forhindrer indekset i at blive gemt, hvis der findes dublerede rækker. Hvis der findes dublerede rækker, vises der en fejlmeddelelse.

  • Ignorer identiske rækker       Dublerede rækker slettes i indekset, når det oprettes.

  • Tillad identiske rækker       Indekset oprettes, selvom der findes dublerede rækker.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×