Egenskaben VedKlik

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

Etiketobjekt

Rektangelobjekt

Afkrydsningsfeltobjekt

Listeobjekt

Sektionsobjekt

Kombinationsboksobjekt

ObjectFrame-objekt

Samling af faneblade

Kommandoknapobjekt

Alternativknapobjekt

Tekstboksobjekt

Formularobjekt

Gruppeboksobjekt

Til/fra-knapobjekt

Billedobjekt

Sideobjekt

Angiver eller returnerer værdien af boksen VedKlik i vinduet Egenskaber i et af objekterne på listen Gælder for. Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.VedKlik

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan bruge denne egenskab til via programmering at ændre den handling, Microsoft Office Access 2007 udfører, når en hændelse udløses. Mellem hændelseskald kan du f.eks. ændre et udtryks parametre, hvis du ønsker det, eller skifte fra en hændelsesprocedure til et udtryk eller en makro, alt efter de omstændigheder hændelsen er udløst under.

Hændelsen Klik indtræffer, når musen er placeret over et objekt, og brugeren trykker på venstre museknap og slipper den igen.

Værdien af VedKlik kan være en af følgende, afhængigt af hvad der er markeret i vinduet Vælg generator (som du får adgang til ved at klikke på knappen Generer ud for boksen VedKlik i vinduet Egenskaber til objektet):

  • Hvis Udtryksgenerator er valgt, vil værdien være "=udtryk", hvor udtryk er udtrykket fra vinduet Udtryksgenerator.

  • Hvis der er valgt Makrogenerator, er værdien navnet på makroen.

  • Hvis der er valgt Kodegenerator, vil værdien være "[Hændelsesprocedure]".

Hvis boksen VedKlik er tom, er egenskabsværdien en tom streng.

Eksempel

I følgende eksempel knyttes hændelsen Klik sammen med hændelsesproceduren "OK_Klik" for knappen med navnet "OK" i formularen "Ordreindtastning", hvis der aktuelt ikke er nogen tilknytning.

With Forms("Ordreindtastning").Controls("OK")
If .VedKlik = "" Then
.VedKlik = "[Hændelsesprocedure]"
End If
End With
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×