Egenskaben VedIndgang

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

ObjectFrame-objekt

Afkrydsningsfeltobjekt

Alternativknapobjekt

Kombinationsboksobjekt

Gruppeboksobjekt

Kommandoknapobjekt

Underformularobjekt

CustomControl-objekt

Tekstboksobjekt

Listeobjekt

Til/fra-knapobjekt

Angiver eller returnerer værdien af boksen VedIndgang i vinduet Egenskaber i et af objekterne på listen Gælder for. Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.VedIndgang

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan bruge denne egenskab, hvis du via programmering vil ændre den handling, Microsoft Office Access 2007 udfører, når en hændelse udløses. Mellem hændelseskald kan du f.eks. ændre et udtryks parametre, hvis du ønsker det, eller skifte fra en hændelsesprocedure til et udtryk eller en makro, alt efter de omstændigheder hændelsen er udløst under.

Hændelsen Indgang indtræffer, før fokus reelt flyttes hen på et kontrolelement fra et kontrolelement i samme formular.

Værdien af VedIndgang vil være en af følgende, afhængigt af hvad der er markeret i vinduet Vælg generator (som du får adgang til ved at klikke på knappen Generer ud for boksen VedIndgang i objektets egenskabsark):

  • Hvis Udtryksgenerator er valgt, vil værdien være "=udtryk", hvor udtryk er udtrykket fra vinduet Udtryksgenerator.

  • Hvis der er valgt Makrogenerator, er værdien navnet på makroen.

  • Hvis der er valgt Kodegenerator, vil værdien være "[Hændelsesprocedure]".

Hvis boksen VedIndgang er tom, er egenskabsværdien en tom streng.

Eksempel

I følgende eksempel knyttes hændelsen Indgang sammen med makroen "Indgangsmakro" for knappen med navnet "OK" i formularen "Ordreindtastning".

Forms("Ordreindtastning").Controls("OK").VedIndgang = "Indgangsmakro"

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×