Egenskaben VedIkkePåListe

Gælder for

Kombinationsboksobjekt

Angiver eller returnerer værdien af boksen VedIkkePåListe i vinduet Egenskaber i en kombinationsboks. Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.VedIkkePåListe

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan bruge denne egenskab, hvis du via programmering vil ændre den handling, Microsoft Office Access 2007 udfører, når en hændelse udløses. Mellem hændelseskald kan du f.eks. ændre et udtryks parametre, hvis du ønsker det, eller skifte fra en hændelsesprocedure til et udtryk eller en makro, alt efter de omstændigheder hændelsen er udløst under.

Hændelsen IkkePåListe indtræffer, når brugeren angiver en værdi i tekstboksdelen af en kombinationsboks, der ikke findes på listen med kombinationsbokse.

Værdien af VedIkkePåListe vil være en af følgende, afhængigt af hvad der er markeret i vinduet Vælg generator (som du får adgang til ved at klikke på knappen Generer ud for boksen VedIkkePåListe i kombinationsboksens egenskabsark):

  • Hvis Udtryksgenerator er valgt, vil værdien være "=udtryk", hvor udtryk er udtrykket fra vinduet Udtryksgenerator.

  • Hvis der er valgt Makrogenerator, er værdien navnet på makroen.

  • Hvis der er valgt Kodegenerator, vil værdien være "[Hændelsesprocedure]".

Hvis boksen VedIkkePåListe er tom, er egenskabsværdien en tom streng.

Eksempel

I følgende eksempel udskrives værdien af egenskaben VedIkkePåListe i vinduet Brugerudtryk for kombinationsboksen "Område" i formularen "Ordreindtastning".

Debug.Print Forms("Ordreindtastning"). _
Controls("Område").VedIkkePåListe
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×