Egenskaben VedDeaktivering

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Angiver eller returnerer værdien af boksen VedDeaktivering i vinduet Egenskaber i en formular eller rapport. Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.VedDeaktivering

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan bruge denne egenskab, hvis du via programmering vil ændre den handling, Microsoft Office Access 2007 udfører, når en hændelse udløses. Mellem hændelseskald kan du f.eks. ændre et udtryks parametre, hvis du ønsker det, eller skifte fra en hændelsesprocedure til et udtryk eller en makro, alt efter de omstændigheder hændelsen er udløst under.

Hændelsen Deaktiver indtræffer, når fokus går fra formularen eller rapporten til et vindue af typen tabel, forespørgsel, formular, rapport, makro eller modul eller til navigationsruden.

Værdien af VedDeaktivering vil være en af følgende, afhængigt af hvad der er markeret i vinduet Vælg generator (som du får adgang til ved at klikke på knappen Generer ud for boksen VedDeaktivering i formularens eller rapportens egenskabsark):

  • Hvis Udtryksgenerator er valgt, vil værdien være "=udtryk", hvor udtryk er udtrykket fra vinduet Udtryksgenerator.

  • Hvis der er valgt Makrogenerator, er værdien navnet på makroen.

  • Hvis der er valgt Kodegenerator, vil værdien være "[Hændelsesprocedure]".

Hvis boksen VedDeaktivering er tom, er egenskabsværdien en tom streng.

Eksempel

I følgende eksempel knyttes hændelsen Deaktiver sammen med makroen "Deaktiver_makro" for formularen "Ordreindtastning".

Forms("Ordreindtastning").VedDeaktivering = "Deaktiver_makro"

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×