Egenskaben VedÆndring

Gælder for

Kombinationsboksobjekt

Samling af faneblade

Tekstboksobjekt

Angiver eller returnerer værdien af boksen VedÆndring i vinduet Egenskaber i et af objekterne på listen Gælder for. Streng med læse/skriveadgang.udtryk.VedÆndring

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan bruge denne egenskab til via programmering at ændre den handling, Microsoft Office Access 2007 udfører, når en hændelse udløses. Mellem hændelseskald kan du f.eks. ændre et udtryks parametre, hvis du ønsker det, eller skifte fra en hændelsesprocedure til et udtryk eller en makro, alt efter de omstændigheder hændelsen er udløst under.

Hændelsen Ændring indtræffer, når indholdet af en tekstboks eller tekstdelen af en kombinationsboks ændres. Den indtræffer også, når du flytter fra én side til en anden i et fanebladskontrolelement.

Værdien af VedÆndring vil være en af følgende, afhængigt af hvad der er markeret i vinduet Vælg generator (som du får adgang til ved at klikke på knappen Generer ud for boksen VedÆndring i objektets egenskabsark):

  • Hvis Udtryksgenerator er valgt, vil værdien være "=udtryk", hvor udtryk er udtrykket fra vinduet Udtryksgenerator.

  • Hvis der er valgt Makrogenerator, er værdien navnet på makroen.

  • Hvis der er valgt Kodegenerator, vil værdien være "[Hændelsesprocedure]".

Hvis boksen VedÆndring er tom, er egenskabsværdien en tom streng.

Eksempel

I følgende eksempel udskrives værdien af egenskaben VedÆndring i vinduet Brugerudtryk for tekstboksen "Adresse" i formularen "Ordreindtastning".

Debug.Print Forms("Ordreindtastning").Controls("Adresse").VedÆndring

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×