Egenskaben VedÅbning

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Angiver eller returnerer værdien af boksen VedÅbning i vinduet Egenskaber i en formular eller rapport. Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.VedÅbning

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan bruge denne egenskab, hvis du via programmering vil ændre den handling, Microsoft Office Access 2007 udfører, når en hændelse udløses. Mellem hændelseskald kan du f.eks. ændre et udtryks parametre, hvis du ønsker det, eller skifte fra en hændelsesprocedure til et udtryk eller en makro, alt efter de omstændigheder hændelsen er udløst under.

Hændelsen Åbning indtræffer, når en formular åbnes, men før den første post vises. I forbindelse med rapporter indtræffer hændelsen, før en rapport vises eller udskrives.

Værdien af VedÅbning vil være en af følgende, afhængigt af hvad der er markeret i vinduet Vælg generator (som du får adgang til ved at klikke på knappen Generer ud for boksen VedÅbning i formularens eller rapportens egenskabsark):

  • Hvis Udtryksgenerator er valgt, vil værdien være "=udtryk", hvor udtryk er udtrykket fra vinduet Udtryksgenerator.

  • Hvis der er valgt Makrogenerator, er værdien navnet på makroen.

  • Hvis der er valgt Kodegenerator, vil værdien være "[Hændelsesprocedure]".

Hvis boksen VedÅbning er tom, er egenskabsværdien en tom streng.

Eksempel

I følgende eksempel udskrives værdien af egenskaben VedÅbning i vinduet Brugerudtryk for rapporten "Indkøbsrekvisition".

Debug.Print Reports("Indkøbsrekvisition").VedÅbning

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×