Egenskaben UnikkeVærdier

Du kan bruge egenskaben UnikkeVærdier, når du vil udelade poster, der indeholder dublerede data i de felter, der ses i dataarkvisning. Hvis resultatet af en forespørgsel f.eks. omfatter mere end ét felt, skal kombinationen af værdier fra alle felter være entydig, hvis en bestemt post skal være inkluderet i resultaterne.

Bemærk: Egenskaben UnikkeVærdier anvendes kun til handlingsforespørgslerne tilføje forespørgsel og opret-tabel-forespørgsel og vælg forespørgselforespørgsler.

Indstilling

Indstillingen UnikkeVærdier kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Ja

Viser kun de poster, hvor værdierne af alle felter, der er vist i dataarkvisning, er entydige.

Nej

(Standardværdi) Viser alle poster.


Du kan indstille egenskaben UnikkeVærdier i forespørgslens egenskabsark eller i SQL-visning af Forespørgselsvindue.

Bemærk: Denne egenskab kan angives, når du opretter en ny forespørgsel ved hjælp af en SQL-sætning. Prædikatet DISTINCT svarer til indstillingen for egenskaben UnikkeVærdier. Prædiktatet DISTINCTROW svarer til indstillingen for egenskaben UnikkePoster.

Bemærkninger

Når du sætter egenskaben UnikkeVærdier til Ja, kan resultaterne af forespørgslen ikke opdateres, og de afspejler ikke efterfølgende ændringer, der er foretaget af andre brugere.

Egenskaberne UnikkeVærdier og UnikkePoster er relateret på den måde, at kun én af dem kan angives til Ja ad gangen. Når du f.eks. sætter egenskaben UnikkeVærdier til Ja, sætter Microsoft Office Access 2007 automatisk egenskaben UnikkePoster til Nej. Du kan dog angive begge til Nej. Når begge egenskaber er sat til Nej, returneres alle poster.

tip

Hvis du vil tælle antallet af forekomster af en værdi i et felt, skal du oprette en totalforespørgsel.

Eksempel

SELECT-sætningen i dette eksempel returnerer en liste over de lande/områder, hvor kunderne findes. Da der kan være mange kunder i hvert land/område, kan mange poster have samme land/område i tabellen Kunder. Hvert land/område er imidlertid kun repræsenteret én gang i forespørgselsresultaterne.

I dette eksempel anvendes tabellen Kunder, der indeholder følgende data.

Land/område

Firmanavn

Brasilien

Familia Arquibaldo

Brasilien

Gourmet Lanchonetes

Brasilien

Hanari Carnes

Frankrig

Du monde entier

Frankrig

Folies gourmandes

Tyskland

Frankenversand

Irland

Hungry Owl All-Night Grocers


Denne SQL-sætning returnerer lande/områder i følgende tabel:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

Returnerede lande/områder

Brasilien

Frankrig

Tyskland

Irland


Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×