Egenskaben TreTilstande

Gælder for

Afkrydsningsfeltobjekt

Alternativknapobjekt

Til/fra-knapobjekt

Du kan bruge egenskaben TreTilstande til at angive, hvordan et afkrydsningsfelt, en til/fra-knap eller en alternativknap viser Null-værdier. Boolesk læse/skriveadgang.

udtryk.TreTilstande

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben TreTilstande kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

Kontrolelementet skifter mellem alle tilstande for værdierne Ja, Nej og Null. Kontrolelementet vises nedtonet (gråtonet), når dets Værdi-egenskab er angivet til Null.

Nej

False

(Standardværdi) Kontrolelementet skifter mellem tilstandene for værdierne Ja og Nej. Null-værdier vises, som om de var Nej-værdier.


Bemærk: Du kan indstille egenskaben TreTilstande ved hjælp af et kontrolelements egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Denne egenskab kan angives i alle visninger.

Eksempel

I følgende eksempel vises en meddelelse, der detaljeret beskriver tilstanden for et afkrydsningsfelt med navnet "Check1" i formularen "frmOperations".

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×