Egenskaben Timerinterval

Gælder for

Formularobjekt

Du kan bruge egenskaben Timerinterval til at angive intervallet i millisekunder mellem timer-hændelser i en formular. Long med læse/skriveadgang.

udtryk.Timerinterval

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Indstillingen for egenskaben Timerinterval er et Datatypen Lang mellem 0 og 2.147.483.647.

Du kan angive denne egenskab ved hjælp af formularens egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Bemærk: Når du bruger VBA, angives egenskaben Timerinterval i hændelsen Indlæsning for formularen.

Hvis du vil køre VBA-kode med de intervaller, der er angivet ved hjælp af egenskaben Timerinterval, skal du placere koden i hændelsesproceduren Timer til formularen. Hvis du f.eks. vil genforespørge om poster hvert 30. sekund, skal du angive koden til at genforespørge om posterne i formularens Timer-hændelsesprocedure og derefter sætte egenskaben Timerinterval til 30000.

Eksempel

Følgende eksempel viser, hvordan du opretter en blinkende knap i en formular ved at vise og skjule et ikon i knappen. Hændelsesproceduren Indlæsning for formularen indstiller formularens Timerinterval-egenskab til 1000, så visningen af ikonet slås til og fra én gang i sekundet.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×