Egenskaben TilladRedigeringer

Gælder for

Formularobjekt

Du kan bruge egenskaben TilladRedigeringer til at angive, om en bruger kan redigere gemte poster, når han eller hun bruger en formular. Boolesk med læse/skriveadgang.

udtryk.TilladRedigeringer

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Indstilling

Egenskaben TilladRedigeringer bruger følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

Brugeren kan redigere gemte poster (standardindstilling).

Nej

False

Brugeren kan ikke redigere gemte poster.


Du kan angive egenskaben TilladRedigeringer ved hjælp af formularens egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Bemærkninger

Du kan bruge egenskaben TilladRedigeringer til at forhindre ændringer af de eksisterende data, der vises i en formular. Hvis du vil forhindre ændringer af data i et bestemt kontrolelement, skal du bruge egenskaben Aktiveret eller Låst.

Hvis du vil forhindre ændringer af eksisterende poster (skrivebeskytte en formular), skal du angive egenskaberne TilladTilføjelser, TilladSletninger og TilladRedigeringer til Nej. Du kan også skrivebeskytte poster ved at angive egenskaben Postsættype til Snapshot.

Hvis en feltværdi ændres via programmering, kan den aktuelle post redigeres, uanset indstillingen for egenskaben TilladRedigeringer. Hvis du vil forhindre, at en bruger foretager ændringer i en post (TilladRedigeringer er angivet til Nej), som du skal redigere via programmering, skal du gemme posten, efter at du har foretaget programmeringsmæssige ændringer. Indstillingen for egenskaben TilladRedigeringer vil igen blive respekteret, når ikke-gemte ændringer i den aktuelle post gemmes.

Bemærk: Når argumentet Datatilstand for handlingen ÅbnFormular er angivet, tilsidesætter Microsoft Office Access 2007 en række af formularens egenskabsindstillinger. Hvis argumentet Datatilstand for handlingen ÅbnFormular er angivet til Rediger, åbnes formularen med følgende egenskabsindstillinger:

  • TilladRedigeringer – Ja

  • TilladSletninger – Ja

  • TilladTilføjelser – Ja

  • Dataindtastning – Nej

Hvis du vil forhindre, at handlingen ÅbnFormular tilsidesætter disse egenskabsindstillinger, skal du udelade argumentindstillingen Datatilstand. Herved bliver de egenskabsindstillinger, der er defineret i formularen, benyttet.

Eksempel

I følgende eksempel undersøges egenskaben ControlType for alle kontrolelementer på en formular. For alle etiketter og tekstbokse, ændrer proceduren egenskaben Reliefvirkning for disse kontrolelementer. Når etikettens egenskab for Reliefvirkning er angivet til Skyggevirkning, og tekstboksens egenskab for Reliefvirkning er angivet til Normal, og egenskaberne TilladTilføjelser, TilladSletninger og TilladRedigeringer alle er angivet til Sand, ændres variablen intCanEdit, så redigering af de underliggende data bliver tilladt.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×