Egenskaben Standardværdi

Gælder for

Afkrydsningsfeltobjekt

Gruppeboksobjekt

Kombinationsboksobjekt

Tekstboksobjekt

Listeobjekt

Til/fra-knapobjekt

Alternativknapobjekt

Angiver en strengværdi, der automatisk indsættes i et felt, når der oprettes en ny post. I en adressetabel kan du f.eks. angive standardværdien for feltet By til New York. Når brugerne føjer en post til tabellen, kan de enten acceptere denne værdi eller skrive navnet på en anden by. Læse/skriveadgang.

Udtryk.Standardværdi

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

  • Egenskaben Standardværdi bruges ikke til kontrolelementerne afkrydsningsfelt, alternativknap eller til/fra-knapkontrolelementnår de er placeret i en Indstilling for gruppe. Den bruges imidlertid til selve gruppeboksen.

  • Egenskaben Standardværdi bruges til alle tabelfelter undtagen de felter, der har datatypen datatypen Autonummerering eller OLE Object-datatype.

Egenskaben Standardværdi specificerer tekst eller et udtryk, der automatisk indsættes i et kontrolelement eller et felt, når der oprettes en ny post. Hvis du f.eks. indstiller egenskaben Standardværdi for et kontrolelement af typen tekstfelttil=Now(), viser kontrolelementet den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. Indstillingen for egenskaben Standardværdi kan maksimalt indeholde 255 tegn.

Til et kontrolelement kan du angive denne egenskab i kontrolelementets egenskabsark. For et felt kan du indstille egenskaben i designvisning (i sektionen Feltegenskaber), i en makro eller ved at bruge Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

I VBA-kode kan du bruge et strengudtryk til at angive værdien af denne egenskab. Følgende kode indstiller f.eks. egenskaben Standardværdi for et kontrolelement af typen tekstboks med navnet PaymentMethod til "Cash":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Bemærk: Hvis du vil angive denne egenskab for et felt ved hjælp af VBA-kode, skal du bruge egenskaben ADO Standardværdi eller egenskaben DAO Standardværdi.

Egenskaben Standardværdi bruges kun, når der tilføjes en ny post. Hvis du ændrer egenskaben Standardværdi, gælder ændringen ikke automatisk for eksisterende poster.

Hvis du sætter egenskaben Standardværdi for et formularkontrolelement, der er bundet til et felt, hvor der også er angivet en indstilling for egenskaben Standardværdi i tabellen, tilsidesættes indstillingen i tabellen af indstillingen i kontrolelementet.

Hvis du opretter et kontrolelement ved at trække et felt fra feltliste, bruges egenskabsindstillingen Standardværdi, sådan som den er defineret i tabellen, til kontrolelementet i formularen, selvom egenskabsindstillingen Standardværdi for kontrolelementet forbliver tom.

Et kontrolelement kan levere standardværdien til et andet kontrolelement. Hvis du f.eks. sætter egenskaben Standardværdi for et kontrolelement til følgende udtryk, angives kontrolelementets standardværdi til egenskabsindstillingen Standardværdi for kontrolelementet txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Hvis kontrolelementerne findes i samme formular, skal det kontrolelement, som er kilde til standardværdien, vises tidligere i tabulatorrækkefølge end det kontrolelement, der indeholder udtrykket.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×