Egenskaben Standard

Gælder for

Kommandoknapobjekt

CustomControl-objekt

Du kan bruge egenskaben Standard til at angive, om en kommandoknap er standardknappen i en formular. Boolesk læse/skriveadgang.

udtryk.Standard

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben Standard kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

Kommandoknappen er standardknap.

Nej

False

(Standardværdi) Kommandoknappen er ikke standardknappen.

Du kan angive denne egenskab ved hjælp af kommandoknappens egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Når egenskabsindstillingen af kommandoknappen Standard er Ja, og formularvinduet er aktivt, kan brugeren vælge kommandoknappen ved at trykke på ENTER (hvis der ikke er fokus på en anden kommandoknap) og ved at klikke på kommandoknappen.

Kun én kommandoknap i en formular kan være standardknappen. Når egenskaben Standard er angivet til Ja for én kommandoknap, angives den automatisk til Nej for alle andre kommandoknapper i formularen.

tip

I forbindelse med en formular, der understøtter handlinger, der ikke kan fortrydes, f.eks. sletninger, er det en god ide at gøre knappen Annuller til standardkommandoknappen. Hvis du vil gøre dette, skal du angive både egenskaben Standard og egenskaben Annuller til Ja.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×