Egenskaben Properties

Gælder for

AccessObject-objekt

Kontrolelementobjekt

Etiketobjekt

Sideobjekt

Underformularobjekt

Bundetobjektramme-objekt

CurrentProject-objekt

Stregobjekt

Sideskiftobjekt

Samling af faneblade

Afkrydsningsfeltobjekt

CustomControl-objekt

Listeobjekt

Rektangelobjekt

Tekstboksobjekt

CodeProject-objekt

Formularobjekt

ObjectFrame-objekt

Rapportobjekt

Til/fra-knapobjekt

Kombinationsboksobjekt

GroupLevel-objekt

Alternativknapobjekt

Sektionsobjekt

Kommandoknapobjekt

Billedobjekt

Gruppeboksobjekt

i-mærker-objekt

Egenskaben Properties som den anvendes til objekterne AccessObject,CodeProject og CurrentProject.

Returnerer en reference til AccessObjectProperties-samlingen til objektet AccessObject, CurrentProject eller CodeProject.

udtryk.Properties

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af ovenstående objekter.

Bemærkninger

Samlingsobjektet AccessObjectProperties er en samling af alle de egenskaber, der vedrører et objekt af typen AccessObject, CurrentProject eller CodeProject. Du kan henvise til individuelle medlemmer af samlingen ved at bruge medlemsobjektets indeks eller et strengudtryk, der er navnet på medlemsobjektet. Det første medlemsobjekt i samlingen har indeksværdien 0, og det samlede antal medlemsobjekter i samlingen er værdien af egenskaben Antal for AccessObjectProperties-samlingen minus 1.

Du kan ikke bruge egenskaben Properties til at returnere egenskaber fra et AccessObject-objekt, som er medlem af en samling med adgang fra et CurrentData-objekt.

Egenskaben Properties som den anvendes til SmartTag-objektet.

Returnerer en SmartTagProperties-samling, der repræsenterer samlingen af egenskaber for et bestemt i-mærke (SmartTag).

udtryk.Properties()

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et SmartTag-objekt.

Egenskaben Properties som den anvendes til alle andre objekter på listen Gælder for.

Returnerer en reference til indsamlingsobjektet Properties for et kontrolelement.

udtryk.Properties

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Samlingsobjektet Properties er en samling af alle de egenskaber, der vedrører et kontrolelement. Du kan henvise til individuelle medlemmer af samlingen ved at bruge medlemsobjektets indeks eller et strengudtryk, der er navnet på medlemsobjektet. Det første medlemsobjekt i samlingen har indeksværdien 0, og det samlede antal medlemsobjekter i samlingen er værdien af egenskaben Antal for samlingen Properties minus 1.

Eksempel

I følgende procedure bruges egenskaben Properties til at udskrive alle de egenskaber, der er tilknyttet kontrolelementerne i en formular, til vinduet Fejlfinding. Når du vil køre denne kode, skal du placere en kommandoknap med navnet cmdListProperties i en formular og indsætte følgende kode i sektionen Erklæringer i sektionen. Klik på kommandoknappen for at udskrive listen over egenskaber i vinduet Fejlfinding.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×