Egenskaben Postsættype

Gælder for

Formularobjekt

Du kan bruge egenskaben Postsættype til at angive, hvilken type postsæt der er tilgængelig for en formular. Læse/skriveadgang.

udtryk.Postsættype

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Følgende indstillinger kan angives for egenskaben Postsættype i en database (.mdb eller .accdb).

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Dynamisk udvalg

0

(Standardværdi) Du kan redigere bundne kontrolelementer, der er baseret på en enkelt tabel eller tabeller med en en-til-en-relation. I forbindelse med kontrolelementer, der er bundet til felter baseret på tabeller med en en-til-mange-relation, kan du ikke redigere data fra joinfeltet fra "en"-siden af relationen, medmindre overlappende opdatering er aktiveret mellem tabellerne.

Dynamisk udvalg (inkons. opdat.)

1

Alle tabeller og kontrolelementer, der er bundet til deres felter, kan opdateres.

Snapshot

2

Ingen tabeller eller kontrolelementer, der er bundet til deres felter, kan opdateres.


Bemærk: Hvis du ikke ønsker, at data i bundne kontrolelementer kontrolelement skal kunne redigeres, når en formular vises i formularvisninger eller dataarkvisning, kan du sætte egenskaben Postsættype til Snapshot.

Egenskaben Postsættype kan angives til følgende indstillinger i et Microsoft Access-projekt (.adp).

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Snapshot

3

Ingen tabeller eller kontrolelementer, der er bundet til deres felter, kan opdateres.

Opdaterbart snapshot

4

(Standardværdi) Alle tabeller og kontrolelementer, der er bundet til deres felter, kan opdateres.


Bemærk: Du kan angive denne egenskab ved hjælp af en formulars egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Bemærk: Når du ændrer egenskaben Postlåse for en åben formular eller rapport, oprettes postsættet igen automatisk.

Du kan opretter formularer baseret på flere underliggende tabeller med felter, der er bundet til kontrolelementer i formularerne. Afhængig af indstillingen for egenskaben Postsættype kan du definere grænser for, hvilke af disse bundne kontrolelementer der kan redigeres.

Ud over det kontrolelement til redigering, der findes i Postsættype, har hvert kontrolelement i en formular egenskaben Låst, som du kan definere, for at angive, om kontrolelementet og dets underliggende data kan redigeres. Hvis egenskaben Låst er angivet til Ja, kan dataene ikke redigeres.

Eksempel

I følgende eksempel kan poster kun opdateres, hvis brugerens id er ADMIN. I dette kodeeksempel angives egenskaben Postsættype til Snapshot, hvis værdien af den offentlige variabel gstrUserID ikke er ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.Postsættype = conSnapshot
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×