Egenskaben Postlåse

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Du kan bruge egenskaben Postlåse til at bestemme, hvordan poster låses, og hvad der sker, når to brugere prøver at redigere samme post på samme tid. Læse/skriveadgang.

udtryk.Postlåse

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Når du redigerer en post, kan Microsoft Office Access 2007 automatisk låse denne post, så andre brugere forhindres i at ændre den, før du er færdig.

  • Formularer. Angiver, hvordan post i den underliggende tabel eller forespørgsel låst, når data i en flerbruger (fælles) database opdateres.

  • Rapporter. Angiver, om poster i den underliggende tabel eller forespørgsel låses, mens en rapport vises eller udskrives.

  • Forespørgsler. Angiver om poster i en forespørgsel (typisk en handlingsforespørgsler i en flerbrugerdatabase) låses, mens forespørgslen køres.

Bemærk: Egenskaben Postlåse anvendes kun til formularer, rapporter eller forespørgsler i en database (.mdb eller .accdb).

Egenskaben Postlåse kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ingen låse

0

(Standardværdi) I formularer kan to eller flere brugere redigere samme post på samme tid. Dette kaldes også "begrænset" låsning. Hvis to brugere forsøger at gemme ændringer af samme post, vises en meddelelse til den bruger, som prøver at gemme posten sidst. Denne bruger kan derefter slette posten, kopiere posten til Udklipsholder eller erstatte de ændringer, den anden bruger har foretaget. Denne indstilling anvendes typisk til skrivebeskyttede formularer eller i enkeltbrugerdatabaser. Den bruges også i flerbrugerdatabaser, så mere end én bruger får mulighed for at foretage ændringer af samme post på samme tid.

I rapporter låses poster ikke, mens rapporten vises eller udskrives.

I forespørgsler låses poster ikke, mens forespørgslen køres.

Alle poster

1

Alle poster i den underliggende tabel eller forespørgsel låses, mens formularen er åben i formularvisninger eller dataarkvisning, mens rapporten vises eller udskrives, eller mens forespørgslen køres. Selvom brugerne kan læse posterne, er det ikke muligt at redigere, tilføje eller slette poster, før formularen lukkes, rapporten er udskrevet, eller forespørgslen er kørt.

Redigeret post

2

(Kun formularer og forespørgsler) En side (datalager) med poster låses, så snart en bruger begynder at redigere et felt i posten, og forbliver låst, indtil brugeren flytter til en anden post. Derfor kan en post kun redigeres af én bruger ad gangen. Dette kaldes også "fuldstændig" låsning.


Bemærk: Du kan angive denne egenskab ved hjælp af en formulars egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Bemærk: Når du ændrer egenskaben Postlåse for en åben formular eller rapport, oprettes postsættet igen automatisk.

Indstillingen Ingen låse kan kun bruges til formularer, hvis der kun er én person, der bruger de underliggende tabeller eller forespørgsler eller foretager alle ændringer af dataene.

I en flerbrugerdatabase kan du bruge indstillingen Ingen låse, hvis du vil bruge begrænset låsning og advare brugere, der prøver at redigere samme post i en formular. Du kan bruge indstillingen Redigeret post, hvis du vil forhindre to eller flere brugere i at redigere data på samme tid.

Indstillingen Alle poster anvendes, når du vil sikre dig, at der ikke foretages ændringer af data, efter du har fået vist eller er begyndt at udskrive en rapport eller kører en forespørgsel af typen tilføje forespørgsel, slet søgning, opret-tabel-forespørgsel eller opdater forespørgsel.

I formular- eller dataarkvisning har hver låst post en låseindikator i postvælgeren.

tip

Hvis du vil ændre standardindstillingen for egenskaben Postlåse for formularer, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Access-indstillinger. Klik på Avanceret i dialogboksen Access-indstillinger, og vælg derefter den ønskede indstilling under Standardpostlåsning.

Data i en formular, rapport eller forespørgsel fra en Open Database Connectivity (ODBC)-database (ODBC) behandles, som om indstillingen Ingen låse var valgt uanset indstillingen for egenskaben Postlåse.

Eksempel

I følgende eksempel angives egenskaben Postlåse for formularen "Medarbejdere" til Redigeret post (en side med poster låses, så snart en bruger begynder at redigere et felt i posten, og forbliver låst, indtil brugeren flytter til en anden post).

Forms("Medarbejdere").Postlåse = 2

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×