Egenskaben OpenArgs

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Bestemmer det strengudtryk, der er angivet af argumentet OpenArgs i metoden ÅbnFormular, der åbnede en formular. Variant med læse/skriveadgang.

udtryk.OpenArgs

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Denne egenskab kan kun vælges ved hjælp af en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode med metoden ÅbnFormular i objektet DoCmd. Denne egenskabsindstilling er skrivebeskyttet i alle visninger.

Hvis du vil bruge egenskaben OpenArgs, skal du åbne en formular ved at anvende metoden ÅbnFormular i objektet DoCmd og angive argumentet OpenArgs til de ønskede strengudtryk. Indstillingen for egenskaben OpenArgs kan derefter bruges i kode til formularen, f.eks. i en hændelsesprocedure af typen Open. Du kan også henvise til egenskabsindstillingen i en makro, f.eks. en Åbn-makro eller et udtryk, f.eks. et udtryk, der indstiller egenskaben Kontrolelementkilde for et kontrolelement i formularen.

Antag f.eks., at den formular, du åbner, er en fortløbende formular med en liste over klienter. Hvis fokus skal flyttes til en bestemt klientpost, når formularen åbnes, kan du indstille egenskaben OpenArgs til klientens navn og derefter bruge handlingen FindPost i en Åbn-makro til at flytte fokus til posten for klienten med det angivne navn.

Eksempel

I følgende eksempel anvendes egenskaben OpenArgs til at åbne formularen Medarbejdere til en bestemt medarbejderpost og viser, hvordan metoden ÅbnFormular indstiller egenskaben OpenArgs. Du kan køre denne denne procedure efter behov  – f.eks. når hændelsen EfterOpdatering indtræffer for en tilpasset dialogboks, der er anvendt til indtastning af nye oplysninger om en medarbejder.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Medarbejdere", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' Hvis egenskaben OpenArgs indeholder medarbejdernavn, find
' tilsvarende medarbejderpost, og vis den i
' formularen. Hvis f.eks. egenskaben OpenArgs
' indeholder "Callahan", gå til første "Callahan"-
' post.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

I næste eksempel bruges metoden FindFirst til at finde den medarbejder, der er angivet i egenskaben OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "Efternavn = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×