Egenskaben NewRecord

Gælder for

Formularobjekt

Du kan bruge egenskaben NewRecord til at bestemme, om den aktuel post er en ny post. Skrivebeskyttet Heltal.

udtryk.NewRecord

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben NewRecord kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Sand

Den aktuelle post er ny.

Falsk

Den aktuelle post er ikke ny.


Bemærk: Egenskaben NewRecord er skrivebeskyttet i formularvisninger og dataarkvisning. Den kan ikke vælges i designvisning. Egenskaben kan kun vælges ved hjælp af en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Når en bruger er flyttet til en ny post, er indstillingen for egenskaben NewRecordSand, uanset om brugeren er begyndt at redigere posten eller ej.

Eksempel

Følgende eksempel viser, hvordan egenskaben NewRecord bruges til at bestemme, om den aktuelle post er en ny post. Proceduren NewRecordMark angiver den aktuelle post til variablen intnewrec. Hvis posten er ny, får brugeren besked om dette via en meddelelse. Du kan køre proceduren, når hændelsen Aktuel indtræffer for en formular.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×