Egenskaben Navn

Gælder for

AccessObject-objekt

CodeProject-objekt

Formularobjekt

ObjectFrame-objekt

Referenceobjekt

Underformularobjekt

AccessObjectProperty-objekt

Kombinationsboksobjekt

Billedobjekt

Alternativknapobjekt

Rapportobjekt

Samling af faneblade

AdditionalData-objekt

Kommandoknapobjekt

Etiketobjekt

Gruppeboksobjekt

Sektionsobjekt

Tekstboksobjekt

Programobjekt

CurrentProject-objekt

Lineobjekt

Sideobjekt

i-mærker-objekt

Til/fra-knapobjekt

Bundetobjektramme-objekt

CustomControl-objekt

Listeobjekt

Sideskiftobjekt

SmartTagAction-objekt

Afkrydsningsfeltobjekt

DataAccessPage-objekt

Modulobjekt

Rektangelobjekt

SmartTagProperty-objekt

Du kan bruge egenskaben Navn til at angive eller bestemme det strengudtryk, der identificerer navnet på et objekt. Streng med læse/skriveadgang for følgende objekter: AdditionalData, Bundetobjektramme, Afkrydsningsfelt, Kombinationsboks, Kommandoknap, CustomControl, Formular, Billede, Etiket, Streg, Liste, Modul, ObjectFrame, Alternativknap, Gruppeboks, Side, Sideskift, Rektangel, Rapport, Sektion, SmartTagProperty, Underformular, Faneblad, Tekstboks og Til/fra-knap. Skrivebeskyttet Streng til følgende objekter: AccessObject, AccessObjectProperty, Program, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, i-mærker og SmartTagAction.

udtryk.Navn

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af ovenstående objekter.

Bemærkninger

Et gyldigt navn skal overholde standardreglerne for navngivning for Microsoft Office Access 2007. For Microsoft Access-objekt kan navnet bestå af op til 64 tegn. For kontrolelementer kan der bruges helt op til 255 tegn til navnet.

I forbindelse med nye objekter kan du indstille egenskaben Navn ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang og skrive et gyldigt navn. Hvis du vil ændre navnet på et eksisterende objekt i navigationsruden, skal du højreklikke på navnet og derefter klikke på Omdøb. Hvis du vil ændre navnet på et eksisterende objekt, når objektet er åbent, skal du klikke på Gem somværktøjslinjen Hurtig adgang.

I forbindelse med en sektion eller et kontrolelement kan du angive denne egenskab ved hjælp af egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode. Du kan bruge egenskaben Navn i udtryk til objekter.

Standardnavnet for nye objekter er objektnavnet plus et entydigt heltal. Den første nye formular er f.eks. Formular1, den anden nye formular er Formular2 osv. En formular kan ikke have samme navn som et andet systemobjekt, f.eks. objektet Skærm.

For et ubundet kontrolelement er standardnavnet kontrolelementets type plus et entydigt heltal. Hvis det første kontrolelement, du føjer til en formular, f.eks. er en tekstboks, er angivelsen af egenskaben Navn for den f.eks. Tekst1.

For et bundne kontrolelementer er standardnavnet navnet på feltet i den underliggende datakilde. Hvis du opretter et kontrolelement ved at trække et felt fra feltlisten, kopieres egenskaben Feltnavn for feltet til kontrolelementets egenskabsboks Navn.

Du kan ikke bruge "Formular" eller "Rapport", når du navngiver et kontrolelement eller en sektion.

Kontrolelementer i samme formular, rapport eller dataadgangsside kan ikke have samme navn, men kontrolelementer i forskellige formularer, rapporter eller dataadgangssider kan godt have samme navn. Et kontrolelement og en sektion i samme formular kan ikke dele samme navn.

Eksempel

Følgende eksempel returnerer egenskaben Navn for den første formular i samlingen Formularer.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×