Egenskaben Mærke

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

Billedobjekt

Gruppeboksobjekt

Underformularobjekt

Afkrydsningsfeltobjekt

Etiketobjekt

Sideobjekt

Samling af faneblade

Kombinationsboksobjekt

Stregobjekt

Sideskiftobjekt

Tekstboksobjekt

Kommandoknapobjekt

Listeobjekt

Rektangelobjekt

Til/fra-knapobjekt

CustomControl-objekt

ObjectFrame-objekt

Rapportobjekt

Formularobjekt

Alternativknapobjekt

Sektionsobjekt

Gemmer ekstra oplysninger om en formular, Rapport, side for dataadgang, sektion eller et kontrolelement, der skal bruges i et Microsoft Office Access 2007-program. Streng med læse/skriveadgang.

Udtryk.Mærke

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan angive et strengudtryk bestående af op til 2048 tegn. Standardindstillingen er en streng af længden nul (" ").

Du kan angive denne egenskab ved hjælp af objektets egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

I modsætning til andre egenskaber har indstillingen for egenskaben Mærke ingen indvirkning på et objekts attributter.

Du kan bruge denne egenskab til at tildele en identifikationsstreng til et objekt, uden at dette påvirker nogen af de andre egenskabsindstillinger eller får andre uønskede konsekvenser. Egenskaben Mærke er praktisk, hvis du vil kontrollere identiteten af en formular, rapport, dataadgangsside, sektion eller et kontrolelement, der overføres som en variabel til en procedure.

Eksempel

I følgende eksempel anvendes egenskaben Mærke til at få vist brugerdefinerede meddelelser om kontrolelementer i en formular. Når der er fokus på et kontrolelement, vises den beskrivende tekst i et etiketkontrolelement med navnet lblMessage. Du kan angive teksten til meddelelsen ved at indstille egenskaben Mærke for hvert kontrolelement til en kort tekststreng. Når fokus flyttes til et kontrolelement, tildeles dets Mærke-egenskab til etiketkontrolelementets Titeltekst-egenskab. Dette eksempel viser den beskrivende tekst til en tekstboks med navnet txtDescription og en kommandoknap med navnet cmdButton i en formular.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×