Egenskaben ListIndex

Gælder for

Kombinationsboksobjekt

Listeobjekt

Du kan bruge egenskaben ListIndex til at bestemme, hvilket element der er markeret på en listefelt eller i en kombinationsfelt. Læse/skriveadgang Long.

udtryk.ListIndex

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben ListIndex er et heltal fra 0 til det samlede antal elementer på en liste eller i en kombinationsboks minus 1. Microsoft Office Access 2007 indstiller værdien af egenskaben ListIndex, når et element på en liste eller listedelen af en kombinationsboks er markeret. Værdien af egenskaben ListIndex for det første element på en liste er 0, værdien af det andet element er 1 osv.

Egenskaben kan kun vælges, når der du bruger en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode. Du kan kun læse egenskaben i formularvisninger og dataarkvisning. Egenskaben er skrivebeskyttet og kan ikke vælges i andre visninger.

Værdien af egenskaben ListIndex er også tilgængelig, hvis du sætter egenskaben BundetKolonne til 0 for en kombinationsboks eller en liste. Hvis egenskaben BundetKolonne er angivet til 0, vil det underliggende tabelfelt, som kombinationsboksen eller listen er bundet til, indeholde samme værdi som egenskabsindstillingen ListIndex.

Lister har desuden egenskaben FlereMarkeringer, der giver brugeren mulighed for at markere flere elementer fra kontrolelementet. Når der foretages flere markeringer på en liste, kan du ved hjælp af egenskaben Markeret i kontrolelementet bestemme, hvilke elementer der markeres. Egenskaben Markeret er en matrix af værdier fra 0 til egenskabsværdien ListCount minus 1. For hvert element på listen vil egenskaben Markeret være Sand (True), hvis elementet er markeret, og Falsk (False), hvis det ikke er markeret.

Du kan også få adgang til data i de markerede rækker på en liste eller i en kombinationsboks via samlingen ItemsSelected.

Eksempel

Når du skal returnere værdien af egenskaben ListIndex, kan du bruge følgende:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Når du skal indstille værdien af egenskaben ListIndex, kan du bruge følgende:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Hvor formularnavn og kontrolelementnavn er navne på henholdsvis formularens og listens eller kombinationsboksens kontrolelement udtrykt som strengværdier og indeks er indeksværdien af elementet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×