Egenskaben Låst

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

Alternativknapobjekt

Afkrydsningsfeltobjekt

Gruppeboksobjekt

Kombinationsboksobjekt

Underformularobjekt

CustomControl-objekt

Tekstboksobjekt

Listeobjekt

Til/fra-knapobjekt

ObjectFrame-objekt

Egenskaben Låst angiver, om du kan redigere data i et kontrolelement i formularvisning. Boolesk læse/skriveadgang.udtryk.Låst

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben Låst kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

(Standardværdi for ubundne objektrammer) Kontrolelementet fungerer normalt men tillader ikke redigering, tilføjelse eller sletning af data.

Nej

False

(Standardværdi for alle kontrolelementer undtagen ubundne objektrammer) Kontrolelementet fungerer normalt og tillader redigering, tilføjelse og sletning af data.

Du kan angive disse egenskaber ved hjælp af en formulars egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Brug egenskaben Låst til at beskytte data i et felt ved at skrivebeskytte det. Det kan f.eks. være, at du vil have kontrolelementet til kun at vise oplysninger uden at tillade redigering, eller at du ønsker at låse et kontrolelement, indtil en bestemt betingelse er opfyldt.

Eksempel

I følgende eksempel slås egenskaben Aktiveret for en kommandoknap og egenskaberne Aktiveret og Låst for et kontrolelement til og fra, alt efter den type medarbejder der er vist i den aktuelle post. Hvis medarbejderen er en leder, aktiveres knappen SalaryDetails, og kontrolelementet PersonalInfo er ulåst og aktiveret.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×