Egenskaben Kildeelement

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

ObjectFrame-objekt

Du kan bruge egenskaben Kildeelement til at angive, at data i en fil skal være OLE/DDE-link, når du opretter et sammenkædet OLE-objekt. Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.Kildeelement

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan indstille egenskaben Kildeelement ved at angive data i enheder, som understøttes af det program, objektet blev oprettet i. Når du f.eks. opretter en kæde til Microsoft Office Excel 2007, angiver du indstillingen for egenskaben Kildeelement ved hjælp af en henvisning til en celle eller et celleområde, f.eks. R1C1 eller R3C4:R9C22 eller et navngivet område, f.eks. Indtægter.

Bemærk: Du kan finde den syntaks, der skal bruges til at beskrive en dataenhed for et bestemt objekt, i dokumentationen til det program, objektet er oprettet i.

Du kan angive denne egenskab ved hjælp af kontrolelementets egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

I Visual Basic angiver du denne egenskab ved hjælp af et strengudtryk.

Kontrolelementets egenskab TilladOLEType skal være angivet til Sammenkædet eller Sammenkædet eller integreret, når du bruger egenskaben. Anvend kontrolelementets Kildedokument-egenskab til at angive filen, der skal sammenkædes.

Eksempel

I følgende eksempel oprettes der et sammenkædet OLE-objekt med brug af en ubundet objektramme med navnet OLE1. Størrelsen på kontrolelementet tilpasses, så hele indholdet af objektet kan vises, når brugeren klikker på en kommandoknap.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×