Egenskaben IsVisible

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

Billedobjekt

Alternativknapobjekt

Underformularobjekt

Afkrydsningsfeltobjekt

Etiketobjekt

Gruppeboksobjekt

Samling af faneblade

Kombinationsboksobjekt

Lineobjekt

Sideobjekt

Tekstboksobjekt

Kommandoknapobjekt

Listeobjekt

Sideskiftobjekt

Til/fra-knapobjekt

CustomControl-objekt

ObjectFrame-objekt

Rektangelobjekt

Du kan bruge egenskaben IsVisible i Visual Basic for Applications (VBA)-kode til at bestemme, om et kontrolelement i en Rapport er synlig. Boolesk læse/skriveadgang.

udtryk.IsVisible

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben IsVisible kan angives til følgende indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

True

(Standard) Kontrolelementet er synligt.

False

Kontrolelementet er ikke synligt.

Bemærk: Du kan kun indstille egenskaben IsVisible i hændelsen Udskriv i en rapportsektion, der indeholder kontrolelementet.

Egenskaben IsVisible kan bruges sammen med egenskaben SkjulDubletter til at bestemme, hvornår et kontrolelement i en rapport er synligt og vise eller skjule andre kontrolelementer som resultat. Du kan f.eks. skjule et linjekontrolelement, når et kontrolelement af typen tekstfelt er skjult, fordi den indeholder dubletværdier.

Eksempel

I følgende eksempel anvendes egenskaben IsVisible i en tekstboks til at styre visningen af et linjekontrolelement i en rapport. Rapporten er baseret på tabellen Produkter, og der anvendes tre kontrolelementer med følgende egenskaber.

Egenskaber

Linjekontrolelement

Tekstboks #1

Tekstboks #2

Navn

Linje0

KategoriId

Produktnavn

Kontrolelementkilde

KategoriId

Produktnavn

SkjulDubletter

Ja

Nej

Venstre

0

0

2,0

Top

0

0.1

0,1

Bredde

4,0

1,0

1,0


Indsæt følgende kode i sektionen Erklæringer i rapportmodulet, og få derefter vist rapporten, så du kan se linjeformateringen, der styres af egenskaben IsVisible:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×