Egenskaben Inputparametre

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Du kan bruge egenskaben Inputparametre til at angive eller bestemme de inputparametre, der overføres til en SQL-sætning i egenskaben Postkilde i en formular eller rapport eller en lagrede procedurer, når den bruges som postkilde i et Microsoft Access-projekt (.adp). Streng med læse/skriveadgang.

udtryk.Inputparametre

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Du kan angive denne egenskab ved hjælp af egenskabsark eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Når den bruges sammen med en Postkilde-egenskab:

Til et eksempel på en streng til egenskaben Inputparameter, der bruges sammen med en SQL-sætning i egenskaben Postkilde, skal du anvende følgende syntaks.

state char=[Formularer]![formularnavn]![Statusliste], salesyear smallint=[Formularer]![formularnavn]![Angiv pågældende år]

Resultatet ville være, at statusparameteren blev angivet til den aktuelle værdi for kontrolelementet Statusliste, og at brugeren blev bedt om at angive salgsårparameteren. Hvis der var andre parametre, som ikke var med på listen, ville de få tildelt standardværdier.

Forespørgslen kunne udføres med et spørgsmålstegn (?) for hver parameter på listen Inputparameter, som ikke er standard.

En opdaterings- eller genforespørgselskommando i Microsoft Office Access 2007 skal medføre, at forespørgslen udføres igen. Brugerne kan gøre dette i programkode ved at kalde standardmetoden Recordset.Requery. Hvis værdien af en parameter er bundet til et kontrolelement i formularen, anvendes den aktuelle værdi af kontrolelementet på genforespørgselstidspunktet. Forespørgslen udføres ikke automatisk igen, når værdien af kontrolelementet ændres.

Hvis den bruges sammen med en lagret procedure:

Et eksempel på en streng til egenskaben Inputparameter, der anvendes sammen med en lagret procedure, kunne være:

@state char=[Formularer]![formularnavn]![Statusliste], @salesyear smallint=[Formularer]![formularnavn]![Angiv pågældende år]

Resultatet ville være, at @statusparameteren blev angivet til den aktuelle værdi for kontrolelementet Statusliste, og at brugeren blev bedt om at angive @salgsårparameteren. Hvis der var andre parametre til den lagrede procedure, som ikke var med på listen, ville de få tildelt standardværdier.

Den lagrede procedure skal udføres ved hjælp af en kommandostreng, der indeholder en {call }-syntaks med et spørgsmålstegn (?) for hver parameter på listen Inputparameter, som ikke er standard.

En opdaterings- eller genforespørgselskommando i Access skal medføre, at den lagrede procedure udføres igen. Brugerne kan gøre dette i programkode ved at kalde standardmetoden Recordset.Requery. Hvis værdien af en parameter er bundet til et kontrolelement i formularen, anvendes den aktuelle værdi af kontrolelementet på genforespørgselstidspunktet. Den lagrede procedure udføres ikke automatisk igen, når værdien af kontrolelementet ændres.

Denne generatordialogboks kaldes, første gang en lagret procedure vælges som postkilde for en formular, hvis der er parametre til den lagrede procedure. Når strengen Inputparametre er oprettet første gang, bruges denne dialogboks som generator, hvis strengen skal ændres. I dette tilfælde kommer listen med parametre fra det, der allerede findes i strengen.

Parameterværdier kan desuden angives i kode ved hjælp af objekterne Kommando og Parameter for Active X Data Object (ADO). Hvis resultatet returnerer et resultatsæt, kan du binde en formular til det ved at indstille egenskaben Recordset for formularen. ADO-kodning er den eneste metode til håndtering af lagrede procedurer, der ikke returnerer resultatsæt, f.eks. handlingsforespørgsler, dem, der returnerer outputparametre eller dem, der returnerer flere resultatsæt.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×