Egenskaben Indstillingsværdi

Gælder for

Afkrydsningsfeltobjekt

Alternativknapobjekt

Til/fra-knapobjekt

Hvert kontrolelement i en Indstilling for gruppe har en numerisk værdi, der kan angives ved hjælp af egenskaben Indstillingsværdi. Læse/skriveadgang Long.

udtryk.Indstillingsværdi

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Når kontrolelementet er markeret, er tallet tildelt gruppeboksen. Hvis gruppeboksen er bundne kontrolelementer til et felt, gemmes værdien af det markerede kontrolelements Indstillingsværdi i feltet.

Denne Område-gruppeboks er f.eks. bundet til feltet Område i en tabel. For knappen Europa er indstillingen for egenskaben Indstillingsværdi 1, for knappen Asien er indstillingen 2 og for knappen Afrika er indstillingen 3. Når en af disse tre knapper markeres, vil værdien af gruppeboksen Område være den samme som indstillingen for egenskaben Indstillingsværdi for det markerede kontrolelement. I dette tilfælde svarer værdien af dette felt i tabellen også til 2, fordi gruppeboksen Område er bundet til feltet Område.

Bemærk: Egenskaben Indstillingsværdi kan kun anvendes til kontrolelementerne afkrydsningsfelt, alternativknap og til/fra-knap i en gruppeboks.

Du kan indstille egenskaben Indstillingsværdi ved hjælp af kontrolelementets egenskabsark, en makro eller Visual Basic for Applications (VBA).

Medmindre du selv ændrer egenskaben Indstillingsværdi, har det første kontrolelement, du placerer i en gruppeboks, værdien 1, det andet kontrolelement har værdien 2 osv.

Egenskaben Indstillingsværdi er kun tilgængelig, hvis kontrolelementet er placeret i en gruppeboks. Hvis et afkrydsningsfelt, en til/fra-knap eller en alternativknap ikke er i en gruppeboks, har kontrolelementet ingen Indstillingsværdi-egenskab. I stedet har hvert kontrolelement af denne type egenskaben Kontrolelementkilde, og værdien af hver kontrolelement vil være enten Sand, hvis det er markeret, eller Falsk, hvis det ikke er markeret.

Eksempel

I følgende eksempel angives egenskaben Indstillingsværdi for tre alternativknapper i gruppeboksen "Ship Method Group", når en formular åbnes. Når en alternativknap markeres i gruppeboksen, vises en meddelelse, der angiver afsenderens tildelte id-nummer.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC-budene").OptionValue = 15876
Me.Controls("Hurtig levering").OptionValue = 742
Me.Controls("Ekspres-levering").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "ID for den valgte kurer er " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×