Egenskaben Hwnd

Gælder for

Formularobjekt

Rapportobjekt

Du kan bruge egenskaben hWnd til at bestemme den håndtag (en entydig værdi for Datatypen Lang), som Microsoft Windows har tildelt det aktuelle vindue. Læse/skriveadgang Long.

udtryk.Hwnd

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Egenskaben kan kun vælges, når der du bruger en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Du kan anvende denne egenskab i VBA-kode, når du kalder funktioner eller andre eksterne rutiner i Windows API, der kræver hWnd-egenskaben som et argument. I mange Windows-funktioner skal værdien af hWnd-egenskaben i det aktuelle vindue bruges som et af argumenterne.

Da værdien af denne egenskab kan ændres, mens et program kører, skal du ikke gemme værdien af hWnd-egenskaben i en offentlig variabel.

Eksempel

I følgende eksempel bruges egenskaben hWnd sammen med funktionen Windows API IsZoomed til at bestemme, om et vindue er maksimeret.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×