Egenskaben HjælpKontekstId

Gælder for

Bundetobjektramme-objekt

Billedobjekt

Sideobjekt

Afkrydsningsfeltobjekt

Etiketobjekt

Rapportobjekt

Kombinationsboksobjekt

Listeobjekt

Samling af faneblade

Kommandoknapobjekt

ObjectFrame-objekt

Tekstboksobjekt

CustomControl-objekt

Alternativknapobjekt

Til/fra-knapobjekt

Formularobjekt

Gruppeboksobjekt

Egenskaben HjælpKontekstId angiver kontekst-id'et for et emne i den brugerdefinerede Hjælp-fil, der er angivet i egenskabsindstillingen HjælpFil. Læse/skriveadgang Long.

udtryk.HjælpKontektId

udtryk Obligatorisk. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Bemærk: Hvis du angiver kontekst-id'et i emnet i Hjælp-filen som et positivt tal, vises Hjælp-emnet i et "fuldt" Hjælp-emnevindue. Hvis du indsætter et minustegn ("-") foran kontekst-id'et, vises Hjælp-emnet i et "pop-up"-vindue. Det er vigtigt at bemærke, at kontekst-id'et ikke har et negativt tal, når der skrives i Microsoft Help Workshop. Du skal indsætte minustegnet, når du indstiller egenskaben, for at få artiklen vist i pop-up-vinduet.

Du kan oprette en brugerdefineret Hjælp-fil til formularer til dokumenter, rapporter eller programmer, som er oprettet med Microsoft Office Access 2007.

Når du trykker på tasten F1 i formularvisninger, kalder Access programmet Microsoft Help Workshop eller Microsoft HTML Help Workshop og indlæser den brugerdefinerede Hjælp-fil, der er angivet med egenskabsindstillingen HjælpFil, for formularen eller rapporten og viser det Hjælp-emne, der er angivet i egenskabsindstillingen HjælpKontekstId.

Hvis egenskabsindstillingen HjælpKontekstId for et kontrolelement er 0 (standardværdien), bruges egenskaberne HjælpKontekstId og HjælpFil for formularen til at identificere det Hjælp-emne, der skal vises. Hvis du trykker på F1 i en anden visning end formularvisning, eller hvis egenskabsindstillingen HjælpKontekstId for både formularen og kontrolelementet er 0, vises et Access Hjælp-emne.

Eksempel

I dette eksempel anvendes egenskaben HelpContext i objektet Err for at vise Hjælp-emnet i Visual Basic for Applications (VBA) for Overflow-fejlen.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×